Štvrtok 28. 4. 2016
Počet návštev: 2861545

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 28.4.2016)
Michaela Emberová (7C)
Daniel Gulyás (3.B)
Daniel Michlík (1.E)
Zajtra (Piatok 29.4.2016)
Sebastián Lukáč (3.A)
Alex Rozsnyo (1.D)
Lea Bara (1.C)
Lea Csányiová (1.A)
Lea Dragúňová (4A)
Lea Hamranová (2.C)
Lea Hoppanová (1.D)
Lea Prohácková (5C)
Lea Ursiny (5B)
Lea Višňovská (4B)
Pozajtra (Sobota 30.4.2016)
Maxim Frunyo (1.A)

Prezentácia našej školy

„Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“ Oesch

Vitajte na EduPage

Vážení a milí návštevníci,                                                                                                               srdečne Vás vítam na webovej stránke našej školy. 

Som veľmi rada, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.


PaedDr. Marta Bystrická              
riaditeľka školy

 

Vzdelávanie

Kladieme veľký dôraz na poskytnutie vzdelania vysokej úrovne za pomoci moderných vyučovacích metód a najnovších technológií s prihliadnutím na možnosti každého žiaka. Prezentujú nás naše výsledky, na ktoré sme patrične hrdí.

Prírodné vedy a zážitkové učenie

Učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na to, aby žiaci získavali praktické vedomosti priamo uplatniteľné v bežnom živote. Ako škola s jazykovým zameraním nezanedbávame rozvoj logického myslenia skúsenostným vzdelávaním a aplikáciou získaných poznatkov v praxi. ( napr. matematika a výučba desatinných čísel v obchode - viď článok na webe)

Zdravie

Konkrétnym zameraním našej činnosti vedieme deti k zdravému životnému štýlu, k zdravej strave, k radosti z pobytu v prírode. Slúžia nám na to projekty ako Týždeň zdravej výživy, školy v prírode, lyžiarske kurzy.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
    Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
    mail : hradna@zahranz.edu.sk
  • +421/35-6416057

Fotogaléria