Štvrtok 31. 7. 2014
Počet návštev: 1670113

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 31.7.2014)
Matej Farkaš (VI.A)
Viktória Zimmermannová (IX.A)
Zajtra (Piatok 1.8.2014)
Zuzana Paulíková
Pozajtra (Sobota 2.8.2014)
Liliana Bednáriková (III.B)
Ivan Duša (IX.B)
Adam Gombár (1.C)
Oliver Szabó (1.A)

„Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“ Oesch

Vitajte na EduPage

Milí rodičia, na tejto stránke sa po prihlásení môžte pozrieť na známky v elektronickej žiackej knižke, ako aj na domáce úlohy, zadania učiva a termíny písomných prác. Spolu dokážeme  veľayes.

 

Vzdelávanie

Kladieme veľký dôraz na poskytnutie vzdelania vysokej úrovne za pomoci moderných vyučovacích metód a najnovších technológií s prihliadnutím na možnosti každého žiaka. Prezentujú nás naše výsledky, na ktoré sme patrične hrdí.

Prírodné vedy a zážitkové učenie

Učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na to, aby žiaci získavali praktické vedomosti priamo uplatniteľné v bežnom živote. Ako škola s jazykovým zameraním nezanedbávame rozvoj logického myslenia skúsenostným vzdelávaním a aplikáciou získaných poznatkov v praxi. ( napr. matematika a výučba desatinných čísel v obchode - viď článok na webe)

Zdravie

Konkrétnym zameraním našej činnosti vedieme deti k zdravému životnému štýlu, k zdravej strave, k radosti z pobytu v prírode. Slúžia nám na to projekty ako Týždeň zdravej výživy, školy v prírode, lyžiarske kurzy.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
    Hradná ul. č. 22, 940 56 Nové Zámky
  • +421/35-6416057

Fotogaléria