Menu

O škole

Profil školy

Kvalitná, zdravá a bezpečná škola

Ponúkame: 
Kvalitnú výučbu cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského.
Meradlom tejto kvality sú:
• naši úspešní žiaci na bilingválnych /dvojjazyčných/ gymnáziách 
• prví úspešní držitelia Sprachdiplomu – certifikátu MŠ Nemeckej republiky, nahrádzajúci štátnu jazykovú skúšku. Sú to dve tretiny našich žiakov /iba jednu tretinu tvoria žiaci z ostatných základných škôl novozámockého okresu
• najvyššie priečky na okresnej a krajskej olympiáde v nemeckom jazyku, doposiaľ 4. miesto v národnom kole 
Zavádzanie informatiky do všetkých vyučovacích predmetov v rámci projektu INFOVEK

Prácu s talentovanými žiakmi – výsledky sú merateľné jedinečnými dielami žiakov výtvarného krúžku, recitačnými a speváckymi talentami, úspechmi v technických a prírodovedných súťažiach, pri práci s počítačmi a na internete, v biologickej olympiáde..., kde naši žiaci úspešne reprezentujú kvalitu školy

Pomoc pri práci s deťmi vyžadujúcimi individuálny prístup a to špecifickým výberom metód a foriem práce a predovšetkým láskavým a ľudským prístupom špeciálnej pedagogičky.

Realizovanie programu protidrogovej prevencie pod odborným dohľadom psychológov, vyškolených učiteľov i v spolupráci s Mestskou políciou – sme BEZPEČNÁ ŠKOLA

Voľný čas detí vypĺňame zmysluplnou činnosťou v krúžkoch športových, pohybových, výpočtovej techniky, v krúžku šikovných rúk a umeleckých krúžkoch.

Charakter školy rodinného typu - darí sa nám ho úspešne zavádzať spoločnými podujatiami rodičov, detí a učiteľov cestou realizácie vlastných projektov ako sú napríklad Vianoce na Hradnej, výstava výtvarných prác Náš farebný svet, cezhraničná spolupráca, Týždeň zdravej výživy, výchovno-vzdelávacie výlety a mnohé iné.

Zdravý spôsob života v zdravej škole - sme členmi siete Národných škôl podporujúcich zdravie

Alternatívne stravovanie pre deti s alergiami na rôzne druhy potravín.
Nie je nám ľahostajná budúcnosť detí. Naše výsledky vo všetkých oblastiach potvrdzujú, že to, čo robíme, robíme správne. 

 


I vaše dieťa má v našej škole šancu! 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22,
  94056 Nové Zámky


 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria