Menu

Prezentácia našej školy

Smernice pána primátora

Smernica primátora o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti TU

Smernica o zodpovednej osobe TU

Interaktívna prehliadka

Pozrite si naše učebnePozrite si naše učebne

Interaktívna prehliadka školy TU

Pondelok 22. 10. 2018

Projekt ERASMUS

 

Project links

SPANISH MEETING: http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/spain1

ITALIAN MEETINGhttp://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/italy

https://youtu.be/S8JmGOg_k3o

POLISH MEETING:       http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/poland

Naša fotogaléria (Our photogallery) TU

Videogaléria : Video z Talianska č.1 TU

                                                    č.2 TU

http://www.novezamky.sk/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-nbsp-ramci-projektu-erasmus-43/d-23365

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-polsku/35206-clanok.html

 

Polish meeting  - May 2017  HERE

V dňoch od 21.5.2017 do 27.5.2017 sa naša škola zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Strawczyn, Poľsko. Stretnutie absolvovalo 5 žiakov: Bibiána Barátová, Hamy Nguyen Ba, Zina Valkusová, Lukáš Kuzma a Filip Vavrík a 3 učiteľky: Mgr. Melinda Kovácsová, Mgr. Hana Janičová a Mgr. Dominika Dojčánová.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločne sochu Malého Princa a ďalšie postavičky a veci zo známeho diela. Žiaci použili rôzne výtvarné techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás, a veľmi ich to zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

Podstata kooperatívneho vyučovania spočíva v tom, že žiaci triedy  na vyučovaní pracujú v malých skupinkách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.

V prospech realizácie kooperatívneho vyučovania hovorili ich spoločné výtvarné práce a aktivity na spoznávanie miest Kielce a Krakow. Žiaci spoznali, čo znamená zodpovednosť, povinnosť, včleňovanie, podriaďovanie, spolupráca, pomoc, úcta k presvedčeniu iného a tolerancia.

Žiakom, aj pedagógom toto stretnutie umožnilo vidieť a zažiť, ako vlastne funguje kooperatívne vyučovanie. Mali sme možnosť vidieť časť krajiny Poľska, spoznať ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, spoznať ich kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, toto všetko bolo pre nás veľkým prínosom.

Mgr. Melinda Kovácsová

 

Počet návštev: 4092706

Vitajte na našom webe

Vážení a milí návštevníci,  srdečne Vás vítam na webovej stránke našej školy. 

Som veľmi rada, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.


PaedDr. Marta Bystrická              
riaditeľka školy

 

Novinky

 • Oznam!

  Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci!

  Dávam do pozornosti Harmonogram prijímacieho pokračovania (informácie pre rodičov a žiakov 9. r.) na stránke školy - vo výchovnom poradenstve. Materiály k Celoslovenskému testovaniu žiakov 5. ročníka (T5-18, 21.11.2018) môžete nájsť na stránke www.nucem.sk.

  Zároveň by so Vám veľmi rada odporučila stránku www.komposyt.sk. Prioritne sa KOMPOSYT zameriava na riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami a na podporu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Nájdete tu rôzne rady, príklady z dobrej praxe, ako aj rozličné materiály využiteľné v rámci pedagogickej, psychologickej, špeciálno-pedagogickej činnosti, tak i informácie z oblasti výchovného a kariérového poradenstva.

 • HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU A VYHRAJ!!!

  KTO? ktokoľvek/ rodičia, deti so súhlasom rodiča, priatelia, široká verejnosť/

  AKO? hlasovať môžeš iba 1x cez internetovú stránku https://nanovylevel.sk/

  MUSÍŠ MAŤ ZRIADENÚ e-MAILOVÚ ADRESU!!!

  Do kedy? Do 31.12.2018

  HLAVNÁ CENA PRE ŠKOLU

  1 x najmodernejšia počítačová učebňa s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí, spolu v hodnote 7000 €. Získa ju škola s najvyšším počtom hlasov.

  CENY PRE TEBA!!!

 • 🥥🥝🥑🥒🥔🥕

  V rámci Týždňa zdravej výživy sme si na našej škole spravili výstavu ovocia a zeleniny. Niektoré výtvory našich žiakov sú mimoriadne kreatívne a nápadité. Veď posúďte sami :)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • +421/35-6416057

Fotogaléria