Menu

Prezentácia našej školy

Smernice pána primátora

Smernica primátora o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti TU

Smernica o zodpovednej osobe TU

Interaktívna prehliadka

Pozrite si naše učebne

Interaktívna prehliadka školy TU

Piatok 22. 6. 2018

Projekt ERASMUS

 

Project links

SPANISH MEETING: http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/spain1

ITALIAN MEETINGhttp://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/italy

https://youtu.be/S8JmGOg_k3o

POLISH MEETING:       http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/poland

Naša fotogaléria (Our photogallery) TU

Videogaléria : Video z Talianska č.1 TU

                                                    č.2 TU

http://www.novezamky.sk/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-nbsp-ramci-projektu-erasmus-43/d-23365

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-polsku/35206-clanok.html

 

Polish meeting  - May 2017  HERE

V dňoch od 21.5.2017 do 27.5.2017 sa naša škola zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Strawczyn, Poľsko. Stretnutie absolvovalo 5 žiakov: Bibiána Barátová, Hamy Nguyen Ba, Zina Valkusová, Lukáš Kuzma a Filip Vavrík a 3 učiteľky: Mgr. Melinda Kovácsová, Mgr. Hana Janičová a Mgr. Dominika Dojčánová.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločne sochu Malého Princa a ďalšie postavičky a veci zo známeho diela. Žiaci použili rôzne výtvarné techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás, a veľmi ich to zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

Podstata kooperatívneho vyučovania spočíva v tom, že žiaci triedy  na vyučovaní pracujú v malých skupinkách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.

V prospech realizácie kooperatívneho vyučovania hovorili ich spoločné výtvarné práce a aktivity na spoznávanie miest Kielce a Krakow. Žiaci spoznali, čo znamená zodpovednosť, povinnosť, včleňovanie, podriaďovanie, spolupráca, pomoc, úcta k presvedčeniu iného a tolerancia.

Žiakom, aj pedagógom toto stretnutie umožnilo vidieť a zažiť, ako vlastne funguje kooperatívne vyučovanie. Mali sme možnosť vidieť časť krajiny Poľska, spoznať ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, spoznať ich kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, toto všetko bolo pre nás veľkým prínosom.

Mgr. Melinda Kovácsová

 

Počet návštev: 3924763

Vitajte na našom webe

Vážení a milí návštevníci,  srdečne Vás vítam na webovej stránke našej školy. 

Som veľmi rada, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.


PaedDr. Marta Bystrická              
riaditeľka školy

 

Novinky

 • Dňa 21.júna sa naši žiaci Simona Baloghová, Kristián Szabó, Veronika Dudová a Kristína Szegediová zúčastnili vyhodnotenia projektu „Tradičná gastronómia ako kultúrne dedičstvo nitrianskeho regiónu“, ktoré usporiadala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.

  Naša škola sa umiestnila v striebornom pásme v súťaži v príprave šišiek.

  Po vyhodnotení súťaže boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity, mohli vyskúšať carving, flambovať palacinky, či pripraviť chutné miešané nealko nápoje.

 • Žiaci štvrtého ročníka sa 4.5.2018 zúčastnili testovania v rámci projektu Komparo. Testovalo sa zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, prírodovedy, vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Testovanie je vyhodnotené individuálne, na úrovni tried, školy i na v celoslovenskom meradle. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky a vo všetkých testovaných predmetoch sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.

  Všetkým štvrtákom zo srdca blahoželám.

  M. Bystrická

 • V dňoch 20.-21.6. sa naše dievčatá zúčastnili celoštátneho kola Malý futbal FUTBAL CUP ZŠ. Za školu bojovali nasledovné žiačky:

  Ema Hoppanová, Kiara Kocihová, Stela Kucharová, Nikol Mazúchová, Dominika Malovecká, Ema Oborilová, Lea Prohácková a Tereza Tomanová. Družstvo pod vedením Dr. Nataše Ondrejíkovej vybojovalo krásne 3. miesto. Ďakujem dievčatám za ich výkony na celom turnaji ako aj rodičom a ostatným zúčastneným za podporu. Potešilo nás, že dievčatá sa snažili a boli jeden tím.

  M. Bystrická

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • +421/35-6416057

Fotogaléria