Menu

Zo života našej školy

Smernice pána primátora

Smernica primátora o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti TU

Smernica o zodpovednej osobe TU

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 16.6.2021)
Dávid Csanda (III.B)
Emma Vašeková (VI.C)
Bianka Juhásová (V.B)
Bianka Szulcsanyiová (VII.A)
Zajtra (Štvrtok 17.6.2021)
Natália Karabová (VII.A)
Zuzana Harišová
Pozajtra (Piatok 18.6.2021)
Alex Kostoláni (IX.B)
Mgr. Renáta Královičová
Popozajtra (Sobota 19.6.2021)
Hannah Letková (VI.C)
Filip Pécsi (VII.A)
Matej Valaška (III.D)

Fotogaléria

Interaktívna prehliadka

Pozrite si naše učebnePozrite si naše učebne

Interaktívna prehliadka školy TU

Streda 16. 6. 2021

Projekt ERASMUS

 

Project links

SPANISH MEETING: http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/spain1

ITALIAN MEETINGhttp://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/italy

https://youtu.be/S8JmGOg_k3o

POLISH MEETING:       http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/poland

Naša fotogaléria (Our photogallery) TU

Videogaléria : Video z Talianska č.1 TU

                                                    č.2 TU

http://www.novezamky.sk/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-nbsp-ramci-projektu-erasmus-43/d-23365

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-polsku/35206-clanok.html

 

Polish meeting  - May 2017  HERE

V dňoch od 21.5.2017 do 27.5.2017 sa naša škola zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Strawczyn, Poľsko. Stretnutie absolvovalo 5 žiakov: Bibiána Barátová, Hamy Nguyen Ba, Zina Valkusová, Lukáš Kuzma a Filip Vavrík a 3 učiteľky: Mgr. Melinda Kovácsová, Mgr. Hana Janičová a Mgr. Dominika Dojčánová.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločne sochu Malého Princa a ďalšie postavičky a veci zo známeho diela. Žiaci použili rôzne výtvarné techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás, a veľmi ich to zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

Podstata kooperatívneho vyučovania spočíva v tom, že žiaci triedy  na vyučovaní pracujú v malých skupinkách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.

V prospech realizácie kooperatívneho vyučovania hovorili ich spoločné výtvarné práce a aktivity na spoznávanie miest Kielce a Krakow. Žiaci spoznali, čo znamená zodpovednosť, povinnosť, včleňovanie, podriaďovanie, spolupráca, pomoc, úcta k presvedčeniu iného a tolerancia.

Žiakom, aj pedagógom toto stretnutie umožnilo vidieť a zažiť, ako vlastne funguje kooperatívne vyučovanie. Mali sme možnosť vidieť časť krajiny Poľska, spoznať ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, spoznať ich kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, toto všetko bolo pre nás veľkým prínosom.

Mgr. Melinda Kovácsová

 

Počet návštev: 7640574

Vitajte na našom webe

Vážení a milí návštevníci,  srdečne Vás vítam na webovej stránke našej školy. 

Som veľmi rada, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.

                                                                           
PaedDr. Marta Bystrická              
riaditeľka školy

 

Vzdelávanie

Kladieme veľký dôraz na poskytnutie vzdelania vysokej úrovne za pomoci moderných vyučovacích metód a najnovších technológií s prihliadnutím na možnosti každého žiaka. Prezentujú nás naše výsledky, na ktoré sme patrične hrdí.

Novinky

 • Dňa 15.6. 2021 sa konala vernisáž výtvarných prác Náš farebný svet 2021. Aj v tomto školskom roku deti na hodinách výtvarnej výchovy pracovali s radosťou a nadšením. Kresba a maľba je prirodzená a obľúbená činnosť detí, poskytuje deťom možnosť prejaviť svoje pocity, schopnosti, sociálne vzťahy, zobraziť svoju predstavivosť a fantáziu. Malí umelci farbami vyjadrili svoje potreby a túžby po expresívnom farebnom sebavyjadrení. Výstava potrvá do konca júna.

  Mgr. Beáta Makatová

 • Dnes k nám do ŠKD zavítali príslušníci mestskej polície a psovod z Nových Zámkov. Deti si najprv na ihrisku prezreli ukážky práce s policajným psom Carlosom. Pán policajt deti oboznámil, na čo všetko je policajný pes vycvičený, kde všade je nápomocný svojmu psovodovi a predviedli nám základné povely, aké musí policajný pes ovládať. Neskôr sa deti mohli zoznámiť s prácou policajtov, poprezerať si policajnú výstroj a výzbroj a na záver pani policajtka odpovedala na otázky detí, ktoré prejavili obrovský záujem. Veľmi pekne ďakujeme Reagionálnemu osvetovému stredisku, ktoré podujatie zorganizovalo a príslušníkom Mestskej polície v Nových Zámkoch 😊

 • Dnes sme odovzdali ďalšie vrecia plné vrchnákov pre Amaryllis Maczko. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, rodičom, ale aj kolegom, ktorí prispievajú a vrchnáky zbierajú s nami.

  V zbierke aj naďalej pokračujeme a vrchnáky od PET fliaš, mlieka, šampónov, aviváže môžete odkladať do zberných krabíc – v pavilóne A, B, C alebo odovzdať v kabinete sociálnej pedagogičky.

  Ďakujeme ❤️

  Mgr. Monika Pinterová, sociálna pedagogička, koordinátorka žiackeho parlamentu

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  T9 – 21 sa ruší!!! /Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, 9. 6. 2021/

  V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

  Odôvodnenie:

  V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom /Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/15060:1-A1810 z 27. 5. 2021/.

 • V 6.B triede sme si hodiny matematiky spestrili projektovou prácou vo dvojiciach. Úlohou žiakov bolo zostrojiť rôzne typy trojuholníkov podľa zadaných kritérií. Žltý trojuholník mal byť rôznostranný pravouhlý, zelený – rovnoramenný tupouhlý, modrý – rovnoramenný ostrouhlý a fialový rovnoramenný pravouhlý trojuholník. Nakoniec si žiaci svoje „veľdiela“ aj zalaminovali a teraz tieto trojuholníky zdobia ich skrinky v triede. Šiestaci túto úlohu hravo zvládli, dokonca sme sa naučili pomenovať rôzne typy uhlov a trojuholníkov aj po anglicky.

 • Deti sú naša budúcnosť, naša nádej..... Ich úprimnosť nás dojíma, ich úspech nás teší, ich radosť je aj našou radosťou. Preto sme dnešný deň urobili výnimočný. Čakal ich deň plný zábavy. Svoje sily zmerali v rôznych zábavných aktivitách a súťažiach. K dobrej nálade hrala hudba a ešte veselšiu atmosféru robil maskot školy Mravček Hradko. Dostatočne unavení, ale vysmiati sme ukončili dnešné vydarené a veselé dopoludnie. Triedy dostali za svoje výkony diplomy a všetky deti sladkú odmenu.

  Prajeme všetkým našim deťom, aby každý deň v ich živote bol taký veselý a šťastný ako tento dnešný!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky


 • Sekretariát: 035/6416057
  Ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria