Menu

 • LVVK 4.deň

 • Poď sa zahrať na školáka

 • Jarný tábor zrušený

  Z dôvodu nízkeho záujmu sa jarný tábor nekoná.

 • Valentínsky ples

 • LVVK 3.deň

 • Oznam

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!                           

  Oznamujeme Vám, že  aj v kalendárnom roku 2020 v našej škole naďalej pôsobí školská psychologička Mgr. Alžbeta Eliášová a sociálna pedagogička Mgr. Monika Pintérová. Obe ako odborný personál školy dopĺňajú náš inkluzívny tím.

  Konzultácie s odbornými zamestnancami školy si môžete dohodnúť priebežne počas dňa, prípadne telefonicky. 

  Informácie o práci a aktivitách jednotlivých členov inkluzívneho tímu budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať na našej webovej stránke.

  Veríme, že odborný tím bude  aj naďalej efektívnou súčasťou nášho školského servisu.

  PaedDr. Marta Bystrická

 • LVVK 2.deň

 • LVVK 1.deň

 • Posledná rozlúčka

  Posledná rozlúčka

  s PaedDr. Alžbetou Lukáčovou sa bude konať v utorok 21. januára 2020 o 13:00 hodine v priestoroch obradnej siene krematória v Nových Zámkoch.

 • Smutná správa

 • Jarný tábor

 • 2. miesto v okresnom kole anglickej olympiády

  Dňa 15.1.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školu reprezentovali víťazi školského kola Ester Presburgerová zo 7.A triedy  a Andrej Fujas z 9.B triedy. Ester obsadila v kategórii 1A 2. miesto  a Andrej 4. miesto v kategórii 1B. 

  Súťažiacim blahoželáme. Ďakujem Mgr. Martinovi Matejčukovi a  Mgr. Melinde Kovácsovej, ktorí sa žiakom  venovali a pripravili ich na súťaž.

   

  Marta Bystrická

   

 • Máme víťazov v nemeckej olympiáde

  Dňa 16.1.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Školu reprezentovali víťazi školského kola: Karolína Vassová, žiačka 7.A triedy, Valentína Vassová, žiačka 5.B triedy, Andrej Fujas, žiak 9.B triedy a Ema Selická z 9.B triedy. Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Traja z nich budú reprezentovať okres v krajskom kole.

  1.A kategória:

  1. miesto Karolína Vassová

  2. miesto Valentína Vassová

  1.B kategória

  2. miesto Andrej Fujas

  Víťazom blahoželáme. Ďakujem kolegyniam Marike Žikavskej Jesenákovej a Petre Keresztesovej, ktoré sa žiačkam  venovali a pripravili ich na súťaž.

  Poďakovanie patrí i pani zástupkyni Erike Kováčovej a pani učiteľke Erike Grúnskej za organizačné zabezpečenie okresného kola olympiády.

  Všetkým trom držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 11.2. v Nitre.

   

  Marta Bystrická

   

 • Šaliansky Maťko

  Dnes sa konal 27. ročník súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Konkurencia bola veľká, ale naše žiačky opäť bodovali. Štvrtáčka Vivienne Švec si vybojovala krásne druhé miesto a šiestačka Ema Kádárová sa umiestnila na prvom mieste a postupuje do krajského kola. Žiačky pripravila pani učiteľka Dojčánová. Zo srdca im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • Testovanie profesijnej orientácie

  Testovanie profesijnej orientácie

  Voľba budúceho povolania  je v živote mladého človeka jedným z najdôležitejších medzníkov. Tento školský rok pomohla našim žiakom pri hľadaní cesty za úspešnou profesijnou kariérou  pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie  v Nových Zámkoch – Mgr. Karin Gálová, ktorá zrealizovala na našej škole skupinové testovanie profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka. 

  Súčasťou psychologického vyšetrenia bola diagnostika rozumových schopností, osobnostných predpokladov i posúdenie špecifických schopností a zručností. Na základe zistených výsledkov odporučí  pani psychologička žiakom vhodné profesijné zameranie. Účasť rodičov na interpretácii výsledkov bude vítaná /28. 1. 2020/.

  Naši deviataci si také dôležité rozhodnutie ako je voľba strednej školy a budúceho povolania nenechávajú na poslednú chvíľku a aj vďaka tejto akcii majú možnosť zodpovedne prehodnotiť svoj pohľad na výber strednej školy.

  Dúfame, že si všetci zvolia profesiu, ktorá ich bude napĺňať a robiť šťastnými. 

                                                                   

  Mgr. Eva Vaďovská - výchovná poradkyňa, šk. špec. ped.

 • Skauting v Nových Zámkoch

 • Turnaj Uherský Ostroh

  Dňa 30.12.2019 sa v Uherskom Ostrohu konal turnaj 4. triedy, kde bolo celkovo 6 tímov, z ktorých jeden tím bola Škola Mariána Gaborika, kde bol Viktor nominovaný. 

  V konkurencii silných Českých  tímov sa umiestnili na 2.mieste.

  Hrdí rodičia Vlčkoví a tr.uč.

 • Turnaj memoriál Pavla Demitru

  Turnaj v Dubnici nad Váhom bol medzinárodný turnaj za účasti 17tich tímov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Bieloruska a Slovinska. Bol to turnaj pre 4.ročník základných škôl. To znamená ročníky 2010 a po septembrové 2009ky.

  Viki chytal za tím HC Lev, čo bol celoslovenský výber ročníku 2011 a po septembrové 2010ky a to znamená, že to bol tím o rok mladších detí.

  Celý turnaj trval 3 dni a celkovo odohrali jednotlivé družstvá 16 zápasov. Tím HC Lev prehral počas turnaja len jeden zápas a jeden krát remizoval a vďaka výkonom, ktoré celý tím podával obsadili v náročnom turnaji 1.miesto.

  Viki za svoje výkony dostal ocenenie najlepší brankár na turnaji a tiež cenu hviezda zápasu. 

  Hrdí rodičia Vlčkoví a tr.uč.

   

 • Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Jazyk je cestovnou mapou svojej kultúry. Vypovedá  o tom, odkiaľ jej ľudia pochádzajú a kam smerujú. Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom. Jeden jazyk Vás nasmeruje na Vašu životnú cestu, dva jazyky Vám na tejto ceste otvoria všetky dvere a posunú hranice Vášho sveta.

  Vedúce postavenie angličtiny ako jedného z celosvetovo najpoužívanejších jazykov je nesporné. Angličtina je kľúčovým jazykom biznisu, informačných technológií a vedy. Predpokladá sa, že tento jazyk  sa dnes učí  takmer miliarda ľudí. Mladým ľuďom pri štúdiu anglického jazyka praje i fakt, že angličtina kraľuje svetu hudby, počítačových hier a internetu. Napriek historickej blízkosti s nemecky hovoriacimi krajinami je i na našej škole prvým cudzím jazykom.

  V decembri  sa v našej škole konala obľúbená každoročná jazyková súťaž - Olympiáda v anglickom jazyku 2019, a to už jej 30. ročník , do ktorého sa tentoraz zapojili  najlepší angličtinári, reprezentanti svojich tried. Napriek tomu, že  účasť na súťaži  nie je povinná, záujem je každoročne veľký, čo len potvrdzuje atraktivitu tohto jazyka.

  Výsledky v kategórii 1A:

  1. Ester Presburgerová, žiačka 7. A triedy
  2. Zina Kuruczová, žiačka 7. A triedy

  Výsledky v kategórii 1B:

  1. Andrej Fujas, žiak 9.B triedy
  2. Viliam Hatala, žiak 9.B triedy

  Víťazom, Ester Presburgerovej a Andrejovi Fujasovi, ktorí postupujú na okresné kolo  Olympiády v anglickom jazyku v januári 2020 , prajeme  “ Break a leg“  a dúfame, že nadviažu na minuloročné úspechy našich žiačok v okresných, krajských i celoslovenských kolách OAJ.

  Záujem o nemecký jazyk na našej škole nie je len kvôli historickej blízkosti s nemecky hovoriacimi krajinami, ale i kvôli možnosti získania Nemeckého jazykového diplomu na úrovni A2/B1.

  V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku súťažili žiaci v dvoch kategóriách a v okresnom kole nás budú reprezentovať:

  V kategórii 1A: Karolína Vassová, žiačka 7.A a Valentína Vassová, žiačka 5.B triedy

  V kategórii 1B: Ema Selická a Andrej Fujas z 9.B triedy

  Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri štúdiu cudzích jazykov.

  Marta Bystrická, riaditeľka školy

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda je dobrovoľná súťaž žiakov, ktorí majú vzťah k predmetu. Patrí medzi najpočetnejšie predmetové olympiády. Už tradične sa školské kolo uskutočnilo v mesiaci december.  

  Súťaž pozostávala z 2 častí. Najskôr žiaci vypracovávali úlohy z teoretickej a monotematickej časti, riešili úlohy týkajúce sa miestnej krajiny. Nasledovala praktická časť  – práca s atlasom. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 55 bodov z celkového počtu 100 bodov. 

  Výsledky školského kola

  Kategória G – 5. ročník:

  1. miesto: Leonard Patyi, 5.A
  2. miesto: Samuel Valkovič, 5. D
  3. miesto: Tomáš Lakó, 5. B

   Kategória F - 6. a 7. ročník:

  1. miesto: Jakub Cseri, 7. A
  2. miesto: Filip Vavrík, 7. A
  3. miesto: Dominik Pálinkás, 6. A

  Kategória E – 8. a 9. ročník

  1. miesto: Matúš Pavel, 9.B
  2. miesto: Jozef Sebastián Györi, 9. B
  3. miesto: Ema Selická, 9. B

  M. Bystrická

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria