Menu

 • 🌞Letný tábor🌞1.turnus - 1.deň

  Prvý deň v tábore sme začali zoznamovacími hrami. Po výdatných raňajkách sme navštívili Gazdovský dvor v Branove. Pozreli sme si domáce zvieratká, uškriekaného papagája a s radosťou sme sa previezli po okolí. Na obed nás čakala opekačka. Poobede sme si zahrali loptové hry a vyrobili táborový plagát. Už teraz sa tešíme na ďalší deň v tábore.😀

 • Posledný deň na Hradnej❤️

 • Hurá prázdniny🌞⛱️

 • Príhovor

  Milí pedagógovia, žiaci, rodičia a priatelia!

  Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2021/2022. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.

  Chcela by som vám všetkým poďakovať – žiakom, učiteľom, rodičom vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali, a tak trochu urobili samých seba lepším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.

  Nemôžem zabudnúť poďakovať všetkým nepedagogickým zamestnancom, ktorí svojou prácou zabezpečujú kompletný servis, bezproblémový chod našej školy.

  Deťom prajem pekné prázdniny a kolegom zaslúženú dovolenku.

  Marta Bystrická,  riaditeľka školy 

 • 👌🏆Olympijský deň 2022

 • Olympijský deň👌🏆

  OLYMPIJSKÝ DEŇ

  Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym a objaviť nové športy. Olympijský deň je oslavou životnej filozofie - spájajúcej šport s kultúrou a výchovou.

  K pohybu sme si vybrali tieto aktivity: 1. jazda na kolobežke, 2. prenášanie vody, 3. súťaže s lanom, 4. streľba na kôš, 5. streľba na bránu, 6. triafanie kuželiek, 7. šikovné nohy. Hlavnou disciplínou bola loptová hra PREHADZOVANÁ: víťazmi sa v jednotlivých ročníkoch stali triedy: 4.C, 3.B, 2.A a 1.A.

  “Na olympijských hrách nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa,” touto myšlienkou sme sa niesli pri pohybových aktivitách, pretože zdravý životný štýl je viac ako výhra🙂

  PK TŠV

   

   

 • Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže 🤩ENGLISHSTAR🤩

  Dňa 5. 5. 2022 sme súťažili v anglickej súťaži Englishstar.  Svoje vedomosti si preverilo 80 žiakov, čo svedčí o ich nadšení  pre súťaživosť aj o pozitívnom vzťahu k anglickému jazyku. Žiaci dosiahli výborné výsledky, nakoľko až 77 žiakov získalo diplom so zlatou medailou a úspešnosť nad 80%. Práve preto sme sa zaradili medzi 15 škôl s najvyššou priemernou úspešnosťou v riešení úloh nad 50 do 80 súťažiacich. Celkový priemer súťažiacich bol 92,81 %. Až 14 žiakov patrí medzi 100%ných riešiteľov👌: Maxim Bršel, Sára Czuczorová, Zoe Gladišová, Zara Kopányiová, Amina Qaisiya, Hana Vadkerti, Karin Zlechovcová, Adam Bresťák, Adriana Bajzová, Laura Gyalog, Marko Motúz, Lara Prítyi, Maxim Hadina a Leonel Miroslav Borbély.

  Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a prihlásili sa do anglickej súťaže GRATULUJEME. Želáme Vám pohodu, oddych a relax v čase letných prázdnin.

  Veľmi sa na Vás tešíme v ďalšom ročníku😁

  Eleonóra Vargová Žilinská a Hana Janičová

 • Matematický klokan 2022

  Aj tento školský rok sa konala najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80-tich krajinách sveta. Z našej školy sa do súťaže zapojilo až 114 žiakov, ktorí riešili náročné matematické úlohy. Diplom úspešného riešiteľa získalo 17 žiakov,  a tým sa zaradili medzi 20% najúspešnejších súťažiacich.

  Úspešní boli nasledovní žiaci: Melišková, Povodová, Ribeiro z 1.A triedy, Moravec, Sedmáková z 1.B triedy, Czímer z 1.D triedy, Tamášová z 2.A triedy, Opálená z 2.B tried, Motúz, Prítyi z 3.A triedy, Barkóczi, Boroš, Szabová zo 4.A triedy, Mančíková zo 4.D triedy, Hamran, Vadkerti zo 6.A triedy, Cséri zo 6.B triedy, 100% - tnú úspešnosť malo 7 žiakov: Melišková, Povodová, Ribeiro (1.A), Sedmáková (1.B), Czímer (1.D), Motúz, Prítyi (3.A)

   

  Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Všetkým úspešným aj zúčastneným žiakom  srdečne blahoželáme.

  Mgr. Viera Pliešovská

 • Rozlúčková slávnosť 2022

 • Rozlúčili sme sa s deviatakmi

  Dnes sme sa rozlúčili s najstaršími žiakmi školy – našimi deviatakmi. Vyzdobené deviatacké triedy boli plné vyobliekaných dievčat a chlapcov, ktorí sa chystajú opustiť svoju základnú alma mater. A hoci sa to snažili zatajiť, nedať najavo, v hĺbke ich srdca hrala clivá struna neistoty a smútok z rozlúčky.

  Deviataci sa tešili z peknej, slávnostnej chvíle, z pozornosti, ktorá bola upriamená len a len na nich. Na návrh triednych učiteliek boli ocenení žiaci, ktorí svojim prospechom, správaním a prácou naviac v súťažiach a predmetových olympiádach reprezentovali našu školu. Nechýbali príhovory, poďakovania a ocenenia. Dnešný výnimočný deň sme ukončili slávnostným obedom v školskej jedálni.

  Všetkým deviatakom prajeme z celého srdca veľa šťastia v živote.

  Marta Bystrická a všetci zamestnanci školy

 • Prírodní záhradníci🌱🐝🧄🐌🪱

  Ako to zhrnúť v krátkosti? Naši záhradníci si vyhrnuli rukávy a spoločne zamakali v novej školskej záhradke. Prikladáme krátky záznam z nášho krúžku plného času stráveného na čerstvom vzduchu, zmysluplnej práce i zábavy. Tešíme sa na budúci ročník - plány sú veľkolepé.

  Potlesk pre našich záhradníkov a veľká vďaka našim podporovateľom🙂

 • Turistický krúžok – Hrad Gýmeš🏰

  Dňa 26.6 sme navštívili krásny hrad Gýmeš. Cestou sa nám podarilo stretnúť malé žabky, motýle, roháča veľkého, jaštericu a húseničku maličkú. Po výstupe sme krásne fotky porobili, každý kút prebádali a spokojní odchádzali. Cestou späť si deti z chuti zmrzlinku dali a šťastní prišli domov. Týmto výletom sme úspešne zakončili školský rok 2021/2022 a tešíme sa na Vás aj v ďalšom školskom roku.  

  Bresťák a Micsinaiová

 • Plavecký kurz🏊‍♀️

 • Plavecký kurz 🏊‍♀️

  Od 22.6. do 26.6. 2022 triedy 6.B a 7.D absolvovali zdokonaľovací plavecký kurz. Konal sa v termálnom kúpalisku Margita Ilona. Naši žiaci si počas celého kurzu zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti a robili pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť žiakov z pobytu vo vode, na športových ihriskách, pri opekaní. Takto sme sa mali😁👌🏊‍♀️🌞

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Zo všetkých materiálov, ktoré ľudia počas histórie použili na písanie a kreslenie, je papier najrozšírenejší na celom svete. Na Slovensku sa s výrobou papiera začalo v 15. storočí. V roku 1880 obchodník Jakub Klein zakladá v Ružomberku továreň na výrobu papiera, nesúcu od roku 1958 meno Severoslovenské celulózky a papierne.

  Prečo separovať papier?

  💚 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov

  💚 papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu

  💚 celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR

  💚 papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať

  💚 pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva

  💚 z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky

  💚 recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov

  💚 recyklovaný papier sa dá vyrábať veľmi jednoducho a môžeme to skúsiť aj sami

  💚 až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina

  💚vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa

  💚recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%

  💚recyklácia 1 tony starého papiera pri výrobe ušetrí toľko elektrickej energie, koľko by stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín

  Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali jarný zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov. Dnes sme ocenili najúspešnejších jednotlivcov i triedne kolektívy. Jednotlivcov sme odmenili vecnými cenami, triedne kolektívy dostali sladkú odmenu.

  Ďakujem všetkým rodičom, žiakom i kolegom za úspešný zber. 

  PaedDr. Marta Bystrická

 • 📚📖ČÍTA CELÁ HRADNÁ ...

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI“. Organizuje sa pod záštitou Linky detskej istoty, ktorá poskytuje pomoc a radu deťom a mládeži kedykoľvek, keď ju potrebujú.

  Posledné júnové dni sa niesli v duchu čítania. Čítali všetci, malí aj veľkí. Deti s radosťou brali do rúk knihy. Kým tí najmenší obdivovali popri písmenkách aj farebné obrázky, starší žiaci s napätím a očakávaním objavovali záhady či dobrodružstvá pri čítaní napínavých príbehov, detektívok, či science - fiction. Deťom sa „čitateľská“ akcia veľmi páčila, mnohé z nich siahli po vlastnej knižke a popri počúvaní spolužiakov čítali aj tú svoju. Svoju účasť spečatili podpismi na plagát, ktorý im bude pripomínať chvíle strávené pri čítaní.

  Maratón sme zhodnotili jednoznačne: „Je dobré si aj v takejto uponáhľanej dobe nájsť čas na dobrú knihu, byť spolu a čítať si.“

  P.uč. Benczeová

 • Projekt Nadácia SPP

  V mesiacoch január 2022 až jún 2022 sa na našej škole realizoval projekt s názvom  ,, Školská klubovňa pre všetkých“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Prostriedky boli použité na zakúpenie jedinečných pomôcok pre rozvoj zmyslového vnímania, poznávacích a rečových schopností detí. Projektové aktivity boli realizované počas popoludnia v našej školskej klubovni, ale i počas vyučovania vo forme preventívnych prednášok vo vybraných triedach. Veríme, že zakúpené špeciálne pomôcky budú naďalej slúžiť všetkým žiakov a pozitívne rozvíjať ich osobnosť po všetkých stránkach. Ďakujeme !!!

  Mgr. Alžbeta Eliašová ( školská psychologička )

 • HERBÁR – projekt z prvouky🌱🍃🍁🌿🌼

  Na hodinách prvouky sa prváci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli. Z vylisovaných rastliniek si vytvorili nápadité herbáre. 

  Krásna práca, gratulujem!🥰

  Pani učiteľka Mgr. Katarína Fülöpová

 • 🙂Triedny výlet 1.A a 1.B🙂

  Ranč u Bobiho v Novom Tekove (obec cca 15 km od Levíc) vznikol v roku 2000. Ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času pre milovníkov koní, športu, relaxu, dobrého jedla a prekrásnej prírody s celoročnou prevádzkou. Množstvo aktivít, ktorými sme sa tu mohli zabaviť, bolo naozaj veľké. Žiaci si užili všetky lákadlá gazdovského dvora so zvieratkami, vybláznili sa na detskom ihrisku, zahrali si minigolf, tenis, plážový volejbal, ruské kolky. Najväčšou zábavou pre nás bolo vozenie na voze. Po starostlivo pripravovanom obede, kde sme si zaslúžili aj dezert, sme sa schladili nanukom a vybrali sme sa domov. Prežili sme nezabudnuteľný výlet, na ktorý budeme s radosťou spomínať.

   

  Žiaci 1.A a 1.B triedy s pani učiteľkami Nórikou Vargovou Žilinskou, Katkou Fülöpovou a pani vychovávateľkou Mirkou Antalecz

 • Etická výchova v 3.ročníku

  Posledné hodiny etickej výchovy v 3. ročníku sa niesli v duchu výroby tvorivých projektov s názvom MOJA ŠKOLA. Pracovalo sa v tíme, no niektorí sa rozhodli pre samostatnú prácu. Fantázii sa medze nekládli, dôkazom toho sú naozaj kreatívne diela našich žiakov. Niektoré deti zamerali svoju pozornosť na telocvičňu, triedu, sad, budovu školy, maskota a iní predstavili rôzne akcie, zážitky a nápady. Presvedčte sa.... :)

  p. učiteľka Dibusová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22,
  94056 Nové Zámky


 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria