Menu

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 28. 11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Postupujúcimi do okresného kola sú:

  1.A kategória: Saskia Jung (6.B) a Lukáš Oboňa (7.C)

  1.B kategória: Valentína Vassová (9.B) a Stella Šipékyová (9.D).

  Postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole 😊

  PaedDr. Petra Keresztesová

 • 4.B v Knižnici Antona Bernoláka

  Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila pre našich žiakov zo 4.B triedy zaujímavú akciu. Čítali sme úryvok z knihy SHERLOCK HOLMES vyšetruje podpis štyroch o svetoznámom detektívovi, ktorý sa vydá na nebezpečné výpravy, dobrodružstvá a naháňačky. Riešili sme rébus, tajničku, šifrovačku, spojovačku a rozvíjali sme si čitateľskú gramotnosť. Odchádzali sme spokojní s vypožičanou knižkou v ruke, aby sme mali vo voľných chvíľach, čo čítať.

  Rebeka Kasášová 4.B

  Foto zdroj: Mgr. Beáta Makatová

 • Pyžamové čítanie pre 3. a 4. ročník

  Dnes sme do školy prišli aj podvečer. V pyžame, s knihami a svetielkami 🔦 v rukách sme strávili pekné chvíle. Prečítali sme si z našich obľúbených kníh a nechýbala ani výborná krupicová kaša 🍚. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné čítanie 📖

  p.uč.Laczková

  Foto zdroj: Mgr. Tünde Valachová

 • 🚑🩺Prvá pomoc v ŠKD🩺 🚑

  Deti zo IV. a XI. oddelenia sa dnes spoločne so študentmi Strednej zdravotníckej školy v NZ venovali poskytovaniu prvej pomoci. Zopakovali si na aké telefónne čísla treba volať, naučili sa, ako treba človeka dať do stabilizovanej polohy, ako zafixovať zlomenú ruku a taktiež, aký je rozdiel medzi resuscitáciou dospelého a dieťaťa. 
   
  Vych. Danka Jančeková, Lucka Vaďovská 
  Stredná zdravotnícka škola NZ⚕

  Foto zdroj: Lucia Vaďovská

 • Prírodoveda v 4.A triede

  Téma „ Jednoduché stroje“ žiakov veľmi zaujala. Mnohí si vyrobili kladku doma a priniesli svoje výtvory ukázať aj spolužiakom. Ako sa im vydarili si môžete pozrieť v galérii.

  Mgr. Viera Pliešovská

  Foto zdroj: Mgr.Viera Pliešovská

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku mali naši žiaci, ktorých srdcovou záležitosťou je aj anglický jazyk, možnosť porovnať si svoje vedomosti a jazykové zručnosti v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci 5. – 9. ročníka si v nich otestovali svoje zručnosti v čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Tento ročník bol na účasť naozaj bohatý, celkovo sa súťaže zúčastnilo v oboch kategóriách vyše 50 žiakov.

  Finalisti a víťazi jednotlivých kategórii:

  Kategória 1A:             1. miesto – Veronika Parmová (5.A)

                                     2. miesto – Andrej Barkóczi (6.A)

                                      

  Kategória 1B:             1. miesto – Jakub Kurucz (9.B)

                                     2. miesto – Viviana Lacová (8.B)

                                    

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári 2024.

  Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a víťazom želáme úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole.

  Mgr. Martin Matejčuk

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Dnes sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole Technickej olympiády v Šuranoch, ktorá pozostávala z teoretickej (test) a praktickej (výrobok podľa nákresu) časti. V kategórii A jednotlivcov sme mali v zastúpení Martina Kandu zo 7.A triedy, v kategórií B v  dvojiciach našu školu reprezentovali Martin Hamran z 8.A triedy a Jana Drgová z 9.B triedy. I keď sme sa neumiestnili na popredných miestach, všetci traja žiaci boli úspešní riešitelia a zastali krásne miesta v prvej desiatke. Chcem sa veľmi pekne poďakovať súťažiacim za aktívnu a zodpovednú prípravu, ochotu zúčastniť sa a za reprezentáciu našej školy. 

  Poďakovanie patrí aj našej pani riaditeľke Bystrickej za ochotu, čas, priestor a za kompletné  zrenovovanie našej dielne, ktorá nám výrazne pomohla k lepšej príprave na túto súťaž.

  Učiteľka Micsinaiová

 • #GivingTuesday

  #GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro.Na našej škole sa zbierka "Daruj núdznym Novozámčanom" uskutoční v dňoch od 28.11 do 1.12. Potravinové a drogériové balíčky môžu žiaci priniesť do kabinetu sociálnej pedagogičky v pavilóne C, v čase od 8.00 do 12.00 hod.

  Všetkým darcom vopred veľmi pekne ĎAKUJEME :)

 • Trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí

  Začiatkom týždňa k nám zavítala vzácna návšteva z Informačnej kancelárie   pre obete trestných činov v Nitre, ktorá je zriadená  pod hlavičkou Ministerstva vnútra SR. Na Slovensku máme 8 informačných kancelárií a sú dostupné pre občanov v každom krajskom meste. Témy interaktívnych prednášok pre našich ôsmakov a deviatakov, sa niesli v znamení prevencie kriminality a trestnoprávnej zodpovednosti, nakoľko viacerí žiaci nadobudli vek 14 rokov a sú trestne zodpovedný za svoje konanie.  Prednášajúci veľmi pútavo, prakticky vysvetlili základné informácie z oblasti trestného práva a trestnej zodpovednosti, prostredníctvom krátkych videí  a skutočných príbehov z ich praxe priblížili problematiku trestnoprávnej zodpovednosti  a dopad protizákonného konania na život mladých ľudí. Každý žiak, ktorý sa prednášky zúčastnil, bol dokonca obdarovaný malým darčekom.

  Opýtali sme sa na spätnú väzbu našich účastníkov - žiakov a viacerí vyjadrili spokojnosť , prednášky sa im páčili, vraj si odniesli aj cenné informácie do svojho života zábavnou formou.

  Ďakujeme preventistom za ich dobre odvedenú prácu a veríme, že naši najstarší žiaci si budú viac uvedomovať dôsledky svojho konania a rozumne sa vyhýbať akémukoľvek nebezpečenstvu. 

  Vaša školská psychologička

  Foto zdroj: Mgr.Alžbeta Eliášová

 • Burza informácií 23

  Výber strednej školy je dôležitým medzníkom kariérového rozhodovania. Naši deviataci sa tento týždeň zúčastnili Burzy informácií 23. Jej cieľom bolo poskytnúť žiakom základných škôl informácie o stredných školách v našom okrese, o možnostiach štúdia na daných školách a prioritne poukázať na prepojenie štúdia a trhu práce. Žiaci sa mohli oboznámiť aj so školami a odbormi, nad ktorými možno nerozmýšľali ako o svojej prvotnej voľbe.
  Prezentácie SŠ boli zaujímavé a veľmi obohacujúce. Deviatakom sa akcia veľmi páčila a veríme, že sme im, pri tomto neľahkom rozhodovaní, pomohli nájsť správnu cestu k profesijnej spokojnosti a spoločenskej uplatniteľnosti.


  Mgr. Eva Vaďovská – výchovná a kariér. porad., šk. špec. ped.

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Európsky týždeň boja proti drogám, vyhlásený z iniciatívy Európskej únie, bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac, ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

  V našej škole sa od 13.11.2023 do 16.11.2023  uskutočnila výstava výtvarných prác „KONTRASTY ŽIVOTA – STOP DROGÁM“, do ktorej sa zapojili naši šikovní žiaci. Žiaci 6. ročníka mali interaktívne stretnutie na tému Drogové a iné závislosti, kde diskutovali so sociálnou pedagogičkou na negatívne dopady užívania žuvacieho tabaku a fajčenia elektronických cigariet medzi mladými.

  Pre žiakov 8. a 9. ročníka bolo v rámci národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ pripravené interaktívne stretnutie zamerané na tému „Trestnoprávno zodpovednosť, extrémizmus a nenávistné prejavy“.

   
  Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

 • Plavecký výcvik - 3.B - 4.deň

 • Pyžamové čítanie pre 3. - 4.ročník

 • PRVÁCKA PASOVAČKA

  Dnes sa na našej škole uskutočnila špeciálna udalosť, pasovačka našich prvákov.

  Pasovanie do rádu PRVÁK je veľmi vážna vec. Naši najmenší školáci boli týmto prijatí medzi školákov. Počas adaptačného obdobia museli preukázať nielen svoju šikovnosť a vedomosti, ale aj to, či dokážu spolupracovať. Pred samotným pasovaním zložili sľub a následne sme pristúpili k slávnostnému pasovaniu. Každý z pasovaných spravil odtlačok na slávnostný sľub, dostal pamätný list, tričko a žiacky preukaz. Pasovačku sme ukončili spevom prváckej hymny.

  Milí naši prváci, stali ste sa právoplatnými členmi našej školskej rodiny. Máte pred sebou ešte dlhú cestu, no už teraz vo vás vidíme iskru šikovnosti, múdrosti a vytrvalosti. Robte radosť sebe, svojim rodičom a tiež svojej škole. My budeme robiť radosť vám, učiť vás a ešte ani netušíte, čo všetko vás v škole čaká. Máte sa na čo tešiť…

  VITAJTE NAŠI KAMARÁTI A CÍŤTE SA S NAMI DOBRE

  1.A trieda

  1.B trieda

  1.C trieda

 • Projekt VESMÍR - 4.ročník

 • Plavecký výcvik - 3.B - 3.deň

 • Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov

  Dňa 14. novembra  sa v našej škole konala významná udalosť. Stretli sa žiaci,  ktorí sa už od 5.ročníka pripravovali na absolvovanie skúšky v nemeckom jazyku - DSD1. Väčšina z nich sú už študentmi stredných škôl. Všetkých 21 žiakov získalo vytúžený diplom. Dosiahli  to predovšetkým usilovnou, svedomitou prácou, štúdiom, samozrejme i vďaka pedagógom, mojim kolegyniam Marike Žikavskej Jesenákovej a Petre Keresztesovej.

  Dňa 1.6.2015 bola naša škola zaradená do siete škôl podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné školstvo a môže vykonávať skúšky DSD1 pre získanie Jazykového diplomu z nemeckého jazyka na úrovni B1/A2.

  Príprava i samotná skúška na Nemecký jazykový diplom I. stupňa bola bezplatná. Všetky finančné náklady boli plne hradené školou a nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporovala i materiálne.

  Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Nemecký jazykový diplom na úrovni B1 získal žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti skúšky na úrovni B1 - čítanie, počúvanie, písomnú komunikáciu i  ústnu komunikáciu. Nemecký jazykový diplom na úrovni A2 získal žiak, ktorý čo i len v jednej zo 4 častí skúšky dosiahol úroveň A2, ale ani v jednej zo 4 častí nedosiahol úroveň nižšiu, než je úroveň A2. Písomné DSD  skúšky vyhodnocovali  špecializované komisie v centrále zahraničného školstva  v nemeckom Kolíne. Ústne skúšky boli posudzované internou komisiou školy, ktorú tvorili vyškolení vyučujúci nemeckého jazyka.

  Verím, že vedomosti z nemeckého jazyka sa žiakom  zídu v ďalšom štúdiu.

  Marta Bystrická

 • Projekt vesmír - 4.B trieda

  Šikovní žiaci zo 4.B triedy prezentovali svoje projekty z prírodovedy o vesmíre. Žiaci prejavili svoju kreativitu a zručnosť, priestorové modely vesmíru doplnili o svetelné efekty. O zaujímavostiach, ktoré si naštudovali o vesmíre informovali svojich spolužiakov.

  Mgr. Beáta Makatová

 • Plavecký výcvik - 3.B - 2.deň

 • Návšteva detí z ŠKD v Zariadení sociálnych služieb "Vek nádeje" v Nových Zámkoch 👧🧒❤💞💝

  Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
  Dnes sme s deťmi navštívili našich seniorov v Zariadení sociálnych služieb "Vek nádeje". Deti si pripravili krátky program a nechýbali ani vlastnoručne vyrobené darčeky všetkými deťmi ŠKD. Úsmevy a spokojnosť ovládla nielen seniorov, ale aj deti. Stretnutie s nimi bolo krásne, hlboké a dojímavé.

   

  Vych. ŠKD🌞 Jančeková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria