Menu

Pokračovanie národného projektu POP II v šk.r.2022/2023 Národný projekt ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“

POP II

Pokračovanie národného projektu POP II v šk.r.2022/2023

Národný projekt   ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“    pokračuje!

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Dávame Vám na vedomie, že naša škola od 1. 9. 2022 –  do 31. 08. 2023 pokračuje v realizácii Národného projektu ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Implementovaný projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory žiakov zo strany pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov.

Aj my prostredníctvom tohto projektu zamestnávame dvoch členov školského podporného tímu - školskú psychologičku, sociálnu pedagogičku i piatich pedagogických asistentov.

Cieľom národného projektu je:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Veríme, že touto cestou sa nám podarí nielen úspešne aplikovať princípy modernej inkluzívnej školy, ale predovšetkým akceptovať a uspokojiť potreby všetkých našich detí.

 

PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria