Menu

Pokračovanie národného projektu POP II v šk.r.2022/2023 Národný projekt ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“

POP II

Národný projekt ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Dávame Vám na vedomie, že naša škola je od 1. 1. 2021 – 31. 08. 2022 zapojená do Národného projektu ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Implementovaný projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov.

Aj my prostredníctvom tohto projektu zamestnávame dvoch členov inkluzívneho tímu - školskú psychologičku, sociálnu pedagogičku i piatich asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom národného projektu je:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,

 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Veríme, že touto cestou sa nám podarí nielen úspešne aplikovať princípy modernej inkluzívnej školy, ale predovšetkým akceptovať a uspokojiť potreby všetkých našich detí.

 

PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

www.esf.gov.sk                               

www.employment.gov.sk                             

www.minedu.sk                           

www.mpc-edu.sk

                                                                               

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk

 

Ak sa cítiš vystrašene a ustarostene :

- choď do prírody :)

- napi sa vody :)

- napíš o tom, ako sa práve cítiš :)

- vytvor niečo pekné :)

- požiadaj niekoho o pomoc :)

- zhlboka sa nadýchni (3krát hlboký nádych nosom a pomalý výdych ústami) :)

- počúvaj obľúbenú hudbu :)

- ostaň v prítomnosti, uvedom si, kde sa nachádzaš a čo práve robíš :)

- nájdi si akékoľvek pozitívne rozptýlenie :)

 

A hlavne zachovajme pokoj a rozvahu v tejto náročnej situácii. Vaša školská psychologička :)

Na upršaný deň jedna výborná hra pre žiakov i rodičov :) Je to náramne jednoduché a pritom veľmi zábavné, vyskúšajte ! :)

Vaša školská psychologička :)

NASTAVENIE MYSLE A MOTIVÁCIA

Žijeme v náročnej dobe a mnoho ľudí bude musieť urobiť určité zmeny vo svojom živote. Niekedy dokážu motivovať kamaráti, kolegovia, rodina a inokedy dobrá kniha. Základom pre vnútorný pokoj a motiváciu je nastavenie myslenie. Myslím pozitívne alebo sa na všetko pozerám pesimisticky a negatívne ? Je teda viac než dôležité uvedomiť si svoje nastavenie mysle, pretože MYŠLIENKY A POCITY sú hybnou silou a ovplyvňujú nás po celý život. Skús sa pozrieť na náročné situácie z iného uhľu  pohľadu a uvidíš, že učenie a všetky výzvy budú niečo, čo ťa posunie ďalej v tvojom osobnom i školskom raste.

Vaša školská psychologička :)

UČÍME SA I V ŠKOLE

 

Už štvrtý týždeň naša základná škola umožňuje žiakom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, vzdelávať sa online priamo v priestoroch školy. Žiaci sú rozdelení do jednotlivých tried podľa ročníka, do ktorého patria. Žiaci sa v doobedňajších hodinách, za pomoci pedagogického či odborného zamestnanca,  pripájajú spoločne s ostatnými spolužiakmi na online vyučovanie rovnako, akoby boli v domácom prostredí. Škola taktiež zabezpečuje stravu pre žiakov a o naše hladné bruchá sa stará pani kuchárka a s láskou nám varí rôzne dobroty. V poobedňajších hodinách žiaci aktívne trávia voľný čas v školskej družine. Hrajú sa, oddychujú a šantia na čerstvom vzduchu v našom školskom sade, ale i robia domáce úlohy spoločne s pani učiteľkami. Veríme, že aspoň týmto spôsobom pomáhame odbremeniť rodičov v tejto náročnej situácií.

 

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička

Mgr. Alžbeta Eliášová, školský psychológ

 

            

 

Covidová situácia – čo všetko so sebou prináša ?

 

Deti podľa odborníkov čelia v dôsledku covidovej situácie a  zatvorených škôl výrazne vážnejšiemu problému ako len strate vedomostí. Dôsledky opatrení ovplyvňujú vzťahy s rovesníkmi, ničia motiváciu, sústredenie a pracovné návyky. U niektorých detí vedú až k problémom s duševným zdravím.

Deťom chýba predovšetkým spoločnosť rovesníkov, športovanie, voľnočasové aktivity. Ich motivácia i pracovná morálka majú klesajúcu tendenciu, rýchlejšie sa unavia, strácajú pracovné i sociálne návyky, ktoré si v školskom prostredí vytvorili.

Veľmi pútavý článok (odkaz na celý článok :  http://bit.ly/CovidoveDetiDenikN ), ktorý poskytuje vhľad do problematiky dlhodobo zavretých škôl a vplyv na prežívanie a správanie sa našich detí. Ak sa objavujú u vášho dieťaťa často problémy s prežívaním či správaním a tento stav trvá neobvykle dlho, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom mailu – eliasovaalzbeta@gmail.com.

 

Vaša školská psychologička

 

 

BEZPEČNE NA INTERNETE
Bezpečnosť detí bola na internete v ohrození odjakživa. S nástupom pandémie koronavírusu trávia deti a mládež omnoho viacej času v online prostredí, v rámci online výučby využívajú internet vo väčšej miere. Práve na internete na ne číhajú najväčšie hrozby, ako je kyberšikanovanie, rôzne nevhodné online hry, hoaxy a podobne.
Preto pre Vás rodičov prinášame pár užitočných informácii, ako môžete pomôcť svojim deťom aj vy a ochrániť ich v online priestore.
Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička
 
 

ZAPOJ SA AJ TY !!!

 

Kedy ? 

22.marca 2021, počas celého dňa v škole

 

Čo musíš spraviť ?

Obuj si dve rôzne ponožky (rôznej farby, veľkosti)

 

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky a zároveň sa šíri povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim.

 

 

Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička

PONOŽKOVÁ VÝZVA – BYŤ ODLIŠNÝM JE NORMÁLNE

 

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky a zároveň sa šíri povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším.

 

22. marca sa aj žiaci našej školy zapojili do Ponožkovej výzvy, a tak prejavili solidaritu a podporili ľudí s Downovým syndróm a ich rodiny a týmto pekným gestom rozšírili posolstvo do celého sveta.

Milým prekvapením bolo zapojenie triedy 9.B spolu so svojou pani učiteľkou, kde sa zapojilo 18 žiakov z 20.

 

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička, koordinátorka výchovy k ľudským právam, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a žiackeho parlamentu

 

  

 

10. október – Svetový deň duševného zdravia

Každoročne si ľudia po celom svete týmto dňom pripomínajú dôležitosť osvety týkajúcej sa duševného zdravia.

Pojem ,,duševné zdravie“  je  predmetom viacerých výskumov, mnohých diskusií, ale stáva sa i záujmom štátnej politiky.

Školskí psychológovia sú hlavnými podporovateľmi duševného zdravia na školách. Spoločne s ďalšími členmi inkluzívnych tímov, sú tými, ktorí sa snažia o udržanie stability duševného zdravia žiakov, rodičov i všetkých zamestnancov školy. Poskytujú svoje odborné poradenstvo tam, kde je to potrebné.

Verím, že viete, že školský psychológ na našej škole je pre tých :

 • žiakov, ktorí sa chcú s láskou starať o seba,
 • pre všetkých rodičov, ktorí sú neistí vo výchove svojich detí a chcú sa poradiť,
 • pre všetkých zamestnancov pri neľahkých pracovných a osobných skúškach,
 • pre všetkých, ktorí hľadajú odbornú podporu a ľudské porozumenie :) .

Nezabudnite, ako sa staráme o naše telo, tak sa starajme aj o naše mentálne zdravie. Lebo ak som  JA,TY a MY všetci v psychickej pohode, bude svet príjemnejším miestom pre všetkých.  

 

Vaša školská psychologička :)

 

Do školy na bicykli

 

V tomto týždni prebiehala aktivita spojená so zapojením sa našej školy do projektu „Do školy na bicykli“. Aj napriek upršanému počasiu v niektorých dňoch, prišli žiaci do školy na bicykloch, či kolobežkách. Túto aktivitu veľmi vrelo podporili aj rodičia, ktorí sprevádzali svoje deti do školy tiež na bicykloch a vymenili tak pohodlie svojho auta.

Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, rodičom ale aj kolegom, ktorí podporili túto skvelú myšlienku.

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička

 

            

 

 

Giving Tuesday

 

Giving Tuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Už po štvrtýkrát sa naša škola zapojí do tejto celosvetovej aktivity. Zapojte sa spolu s nami,  prineste do školy trvanlivé potraviny a drogériu a spolu pomôžeme tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Trvanlivé potraviny a drogériu môžete priniesť 29. – 30. novembra 2021 do kabinetu sociálnej pedagogičky.

Ďakujeme

Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička

 

 

 

 

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám bol vyhlásený po prvýkrát z iniciatívy Európskej únie v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v mesiaci november sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Aj v našej škole sme mali tento týždeň pre žiakov 5. – 7. ročníka pripravenú interaktívnu besedu na tému „Povedz drogám nie.“ Žiaci zo školského klubu Slniečko spolu so svojimi pani vychovávateľkami pripravili krásne projekty na tému „Život bez drog“.

Verím, že sa naši žiaci dozvedeli niečo nové a pripravené aktivity boli  pre nich poučné.

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Celoslovenské podujatie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Preto sme aj my na našej základnej škole dňa 19. novembra 2021, v čase od 10:00 – 11:00 zúčastnili tejto celoslovenskej aktivity. Žiaci vo vyšších ročníkoch si pozreli interaktívnu prezentáciu, vypočuli podcast o právach dieťaťa, v nižších ročníkoch si vyfarbili omaľovánku a pozreli videá.  Žiaci z 4.C triedy boli mimoriadne aktívni a priniesli si z domu vlastnoručne vyrobené bubny, hrnce ba aj ozajstný bubon.

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička, koordinátorka výchovy k ľudským právam

Mgr. Martina Pániková, učiteľka OBN

Chorý medvedík

V rámci “Týždňa zdravej výživy” mali naši druháci zaujímavú besedu o zdraví. Vypočuli si rozprávku „O chorom medvedíkovi“ a diskutovali sme o tom, čo by mal Macko robiť, aby bol vždy zdravý a veselý. Povedali sme si naše obľúbené zdravé jedlá zo školskej jedálne a nakoniec sme si zahrali zábavnú hru – zdravé piškvorky. Našich druháčikov tiež musím pochváliť, lebo boli veľmi šikovní. 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

 

 

DARUJ NÚDZNYM NOVOZÁMČANOM

Giving Tuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Už po štvrtýkrát sa naša škola zapojila do zbierky DARUJ NÚDZNYM NOVOZÁMČANOM, ktorú organizuje Komunitné centrum KOMPAS v spolupráci s Mestom Nové Zámky pod záštitou Nadácie PONTIS.

Táto zbierka trvanlivých potravín a drogérie, je určená pre rodiny a jednotlivcov v nepriaznivej životnej situácii. Aj vďaka Vám všetkým, ktorí ste prispeli do zbierky vieme pomôcť a zmierniť ich neľahkú životnú situáciu. 

Ďakujeme ❤

 

Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička

 

 

10 zaručených aktivít, ktoré zmiernia tvoju úzkosť, strach v tejto neľahkej dobe

Úzkostné poruchy stále častejšie zasahujú do života ľudí. Za ich zvýšeným výskytom stojí najmä emočné napätie z každodenného života. Príznaky úzkostných porúch sa  u jednotlivých ľudí môžu líšiť. Medzi príznaky patrí strach, vnútorné napätie, podráždenosť, slabá schopnosť sústrediť sa, suchosť v ústach, závraty, svalové napätie, potenie a búšenie srdca. Každý z týchto príznakov negatívne ovplyvňuje každodenný život. Existuje však množstvo aktivít, ako môžeš zvládnuť svoju úzkosť aj sám a tým zmierniť jej nepríjemné prejavy. Ponúkam ti 10 aktivít, ktoré môžeš vyskúšať počas prázdnin :

 1. Počúvať obľúbenú,  príjemnú hudbu,
 2. Prečítať si zaujímavú knihu,
 3. Tráviť čas hraním sa s domácim miláčikom,
 4. Pobyt v prírode spojený s prechádzkou,
 5. Zacvičiť si doma, napr. jogu,
 6. Nakresliť nejaký krásny obraz,
 7. Pozrieť si inšpirujúci film, video,
 8. Navariť si niečo obľúbené, chutné,
 9. Len tak si zatancovať,
 10. Naučiť sa správne a pravidelne dýchať.

 

Naberte veľa síl a pozitívnej energie cez najkrajšie sviatky v roku – želám ŠŤASTNÉ VIANOCE !

Vaša školská psychologička :) 

 

 

HODINY SEBAPOZNÁVANIA

 

Počas dištančného vzdelávania  na našej škole zabezpečujeme okrem kvalitného vzdelávania žiakov i starostlivosť o ich duševnú pohodu. Triedam, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou, bola ponúknutá interaktívna prednáška a diskusia na tému Sebapoznávanie, sebahodnotenie a sebaúcta pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky. Žiakov sme sa snažili motivovať k lepšiemu  sebapoznávaniu, ktoré  je  kľúčom k osobnostnému rastu každého jedného z nás. Žiaci sa tvorivo do tém zapájali a tak sme  spoločne vytvorili príjemnú atmosféru počas aktivít.  

Ako ste na tom so sebapoznaním VY ? Poznáte svoje silné a slabé stránky ? :D

 

Mgr. Alžbeta Eliašová, Mgr. Monika Pintérová

         

 

 

Posilňovanie pozitívnych vzťahov v triede

 

So štvrtákmi sme dnes mali zaujímavú aktivitu na posilňovanie pozitívnych vzťahov v triede. Na začiatok sme si trošku precvičili slovnú zásobu hľadaním slovíčok na písmeno B. Potom bolo úlohou žiakov popísať situácie v triede, ktoré vnímajú ako negatívne a pozitívne. Spoločne sme hľadali najčastejšie negatíva aj pozitíva a zároveň sami žiaci navrhli, čo by chceli zmeniť k lepšiemu. Na ďalších hodinách bude spoločne pracovať na zlepšení vzťahov. 

 

Mgr. Monika Pintérová, sociálna pedagogička

 

      

 

PONOŽKOVÁ VÝZVA - ZAPOJ SA AJ TY!!!!

Kedy: 21.marca 2022

           počas celého dňa v škole

 

Čo musíš spraviť ?                    

obuj si dve rôzne ponožky (rôznej farby, veľkosti)

 

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky a zároveň sa šíri povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim.

 

Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria