Menu

Dokumenty

Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah

Organizačný poriadok       Školský poriadok 2019/2020        Výchovný program ŠKD 2019/2020

                                                                                           

Kolektívna zmluva                    Pracovný poriadok           Dodatok ku školskému poriadku

                                                                     

                                         

 

Vyhodnocovacia správa

                                    

2014/2015              2015/2016             2016/2017          2017/2018            2018/2019

                      

  Primárne vzdel.ŠkVP    Nižšie stredné vzd.ŠkVP      

Dokumenty : Výzva

Technická správa ku skutkovému stavu elektroinštalácii ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

ZŠ Hradná 22, NZ - Pavilón A

ZŠ Hradná 22, NZ - Pavilón B

ZŠ Hradná 22, NZ - Pavilón C

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria