Menu

Dokumenty

Dokumenty školy

 Organizačná štruktúra školy 

 Školský poriadok    

 Výchovný program ŠKD                                                                                   

 

            

 ŠkVP - 1.stupeň               

 ŠkVP - 2.stupeň   

                                                                            

 

Vyhodnocovacia správa

                               

2014/2015              2015/2016             2016/2017          2017/2018            2018/2019           2019/2020         2021/2022

                        

                                

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria