Menu

2012 - 2016

Naše úspechy

2012 - 2016

Oceňovanie najúspešnejších športovcov v školskom roku 2015/2016

Dňa 23.6.2016 sme už tradične slávnostne odmenili najúspešnejších športovcom, reprezentantov našej školy v školskom roku 2015/2016. S radosťou konštatujem, že v tomto školskom roku  zaznamenali športovci školy  množstvo ocenení nielen v rámci mesta, ale i okresu, kraja a tiež v celoslovenskom meradle, preto im patrí poďakovanie za ich vzornú reprezentáciu.  Zvlášť ma teší, že medzi ocenenými športovcami sa objavili nielen skúsení a už ostrieľaní reprezentanti, ale aj noví talentovaní športovci, ktorým sa v tomto roku podarilo dosiahnuť prvé významné úspechy v ich športovej kariére. Je to dobrá vizitka pre všetkých, ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch a zároveň prejav uznania, že práca, ktorú naše telocvikárky a telocvikári v uplynulom období odviedli, prináša svoje ovocie. Vďaka patrí hlavne kolegyniam Nataše Ondrejíkovej a Renate Kralovičovej, kolegom Jánovi Hrabovszkimu, Martinovi Matejčukovi a Gabrielovi Bresťákovi za doprovod  na súťaže. Mimoriadne poďakovanie patrí rodičom žiakov, ktorí boli ochotní odviezť našich žiakov na krajské a celoslovenské kolá súťaží: rodine Mazúchovej, Maloveckej,  Kunčákovej a Kádárovej.

Chválim žiakov, ktorí  reprezentovali školu až v piatich športových disciplínach. Týmto žiakom bola udelená i riaditeľská pochvala.

Sú to nasledovní žiaci:

Tereza Tomanová – žiačka 7.B triedy -reprezentantka školy vo futbale, floorbale, vybíjanej, gymnastike a atletike

Kiara Kocihová – zo 7.B – reprezentantka školy vo futbale, floorbale, vybíjanej, gymnastike a atletike

Stela Kucharová – 6.B reprezentantka školy vo futbale, floorbale, vybíjanej, gymnastike a atletike

Žiaci, ktorí reprezentovali školu v 4 rôznych športových disciplínach:

Dominika Malovecká 6.B –vo futbale, floorbale, vybíjanej, a atletike

Ema Oborilová 7.B- vo futbale, floorbale, vybíjanej, a atletike

Karin Štefániková – 5.D vo futbale, floorbale, vybíjanej, a atletike

 

Nasledujú žiaci, ktorí reprezentovali školy v 3 športových disciplínach:

Nicol Mazúchová – 7.B vo futbale, floorbale a atletike

Mário Bartoš – 8.A vo futbale, floorbale a atletike

Anita Šupalová – 8.a vo futbale, floorbale, a atletike

Jakub  Suranszki – 8.B vo futbale, floorbale a atletike

Laura Tomanová – 5.D vo futbale, gymnastike a atletike

V dvoch športových disciplínach nás úspešne reprezentovali:

Matúš Kucman – 5.C vo futbale, floorbale,

Marcel  Kucman- 3.A vo futbale, floorbale,

Viktor Petrík – 5.B vo futbale, floorbale,

Martin Rečka -7.b vo futbale, floorbale

Laura Krajčírová – 8.B vo futbale, floorbale,

Oliver Olvecký – 5.C vo futbale a atletike

Matúš Malovecký -3.B vo futbale, floorbale,

Lea Prohácková -5.C vo vybíjanej a atletike

Damián Miklovics – 5.D vo futbale a atletike

Viktor Marti – 6.B vo futbale, floorbale,

Tomáš Remiáš -7.B vo floorbale a atletike

Adam Czuczor 7.b vo, floorbale a atletike

Dominik Grunský  7.B- vo floorbale a atletike

Samuel Haulík – 5.c vo futbale

Odmenené boli  naše dievčatá, ktoré reprezentovali školu síce iba v jednej disciplíne – gymnastike, ale postúpili  až do  celoslovenského kola.

Nela Haulíková – 1.A

Sára Kečkésová – 1.D

Mirka Keresztesová -2.b

Ema Kádarová – 2.b

Daniela Svrčeková – 2.C

Futbalistky, ktoré nás reprezentovali vo všetkých futbalových súťažiach a nebolo ich málo, boli odmenené ešte futbalovými loptami.  Všetkým športovcom blahoželám a  prajem im veľa ďalších úspechov.

 Marta Bystrická fotogaléria TU

 

O pohár náčelníka Mestskej polície

Boli sme úspešní...

V stredu 22. júna sa naši piataci zúčastnili už na 12. ročníku branno-športovej súťaže O pohár náčelníka Mestskej polície. Družstvá piatakov všetkých siedmich novozámockých základných škôl súťažili v športovo-rekreačnom areáli na Čerešňovej ulici v 15 disciplínach, od znalostí zásad prvej pomoci, streľby zo vzduchovky, jazdy zručnosti na kolobežkách, až po test z vedomostí o histórii nášho mesta, dopravnej výchovy, či ochrany prírody. V horúcom júnovom počasí sa naše družstvo popasovalo s náročnou traťou a nakoniec bolo aj úspešné. Skončili sme na peknom druhom mieste, ktoré nás potešilo.  

Martin Matejčuk

fotogaléria TU

36 žiakov našej školy sa i v tomto školskom roku zapojilo do súťaže English Star, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Výsledky sú už známe. 15 žiakov dosiahlo percentuálnu úspešnosť nad 90%. Z najúspešnejších súťažiacich , ktorí dosiahli maximálny počet bodov bol vyžrebovaní Samko Polakovič, ktorý získa 1. cenu a bude mu odovzdaný značkový tablet Lenovo IdeaTab A7.

 

Tánine fotografie postúpili do celoslovenského kola AMFO 2016

 

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. V tomto roku sa uskutočňuje jej 44. ročník. Naša žiačka Tatiana Bresťáková  získala v krajskom kole 3. miesto za fotografiu Predavač.

Slávnostné vyhodnotenie krajskej súťaže  sa realizovalo v spolupráci s RPS v Komárne a vernisáž sa uskutočnila 10. 6. 2016 v Galérii LIMES v Komárne. Sme šťastní, že fotografie našej žiačky sú vystavené a obdivované návštevníkmi výstavy. Okrem ocenenia Tánine fotky postupujú do celoslovenského kola v skupine Farebná fotografia. Výstavu aj s týmito fotografiami si môžete pozrieť v priestoroch našej školy na Hradnej ulici do 24.6.

Táni blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Zároveň ďakujem kolegyni Katke Fülöpovej, ktorá jej správnym vedením pomohla k úspechu. 

Marta Bystrická

 

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

V Nových Zámkoch sa dňa 14.6. uskutočnil:

- 15. ročník Behu olympijského dňa 

- 17. ročník „Hľadáme nových olympionikov“ a štafetový beh 4 x 60m.

V Behu olympijského dňa – 840m súťažili ročníky: 5, 6, 8, 9 v kategórii chlapcov a dievčat.

V behu Hľadáme nových olympionikov  - sa uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO hlavnej žiackej kategórii s postupom  na Majstrovstvá SR. V behu súťažili žiaci siedmeho ročníka:

- 600m   dievčatá

- 1000m chlapci

2. miesto Laury Tomanovej a 6. miesto Adama Czuczora VII.B vynieslo našej škole 1.miesto v súťaži družstiev a postup na M-SR.

V štafetovom behu 4 x 60m sa tiež uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO a 1. miesto našej štafety:

Dominika Malovecká VI.B, Lea Prohácková V.C, Laura Tomanová V.D, Kiara Kocihová VII.B znamená tiež postup na M-SR. Gratulujeme.

Zodp. Mgr. Renáta Královičová

 

 

Majstrovstvá NR kraja v behu

 

 

7.6.2016 sme sa zúčastnili Majstrovstiev nitrianskeho kraja v behu na 800 m dievčat. Fantastický výkon našej Laury Tomanovej z 5.D sme s časom 2:39:07 obsadili krásne tretie miesto. Lauruške gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

Školské Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike mladších žiakov a žiačok

 

Dňa 2. júna sa uskutočnili Školské Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike mladších žiakov a žiačok ZŠ. Dievčatám a chlapcom našej ZŠ sa darilo vynikajúco, o čom svedčia ich dosiahnuté výkony na pretekoch.

Výsledky  v  atletike mladších žiakov a žiačok ZŠ Hradná:

 Žiačky:                                                                  

1. Laura Tomanová 600m

1. Štafeta 4 x 60 m Laura Tomanová, Lea Prohácková, Nikol Mazúchová, Kiara Kocihová

2. Nikol Mazúchová 600m

2. Kiara Kocihová      60m

3. Lea Prohácková    300m

1. Družstvo žiačok ZŠ Hradná – 556 b

Družstvo: Laura Tomanová, Lea Prohácková, Ema Andrejkovičová, Karin Štefániková, Dominika Malovecká, Stela Kucharová, Nikol Mazúchová, Kiara Kocihová, Ema Oborilová, Tereza Tomanová

Žiaci:

2. Dominik Grúnsky 1000m

2. Tomáš Remiáš      skok do výšky

2. štafeta 4 x 60m Roland Fabián, Oliver Višňovský, Alex Rehák, Dominik Grúnsky

2. Družstvo žiakov ZŠ Hradná – 441 b

Družstvo: Oliver Olvecký, Damián Miklovics, Dávid Bartoš, Roland Fabián, Dominik Grúnsky, Alex Rehák, Adam Czuczor, Oliver Višňovský, Tomáš Remiáš, Tomáš Gardlík

 

Zodp. Renáta Královičová, Nataša Ondrejíková

 

Fotky TU

 

Olympijský viacboj

1. júna sa mladší žiaci našej školy zúčastnili Olympijského viacboja na družobnej škole vo Dvoroch nad Žitavou. 

Po slávnostnom sprievode po obci si žiaci zmerali sily v deviatich netradičných olympijských súťažiach, ako žabia štafeta, Guliverove nohy, beh cez rebrík ...

Po zdolaní všetkých disciplín prišiel na rad chutný guláš, občerstvenie a samozrejme sme netrpezlivo čakali na slávnostné vyhodnotenie disciplín. V silnej konkurencii medzi piatimi školami naši žiaci dosiahli výborné výsledky.  V kategórii Olympijské hviezdičky žiaci 2. roč. obsadili II. a III. miesto.

Žiaci 4. roč. v kategórii Olympijské nádeje získali tiež II. aj III. miesto. 

Okrem medailí na krku a diplomov v ruke, nám zostanú nezabudnuteľné zážitky na tento krásny olympijský deň plný radosti, smiechu a nových kamarátstiev.

Fotky TU

 

JEDNOTA CUP

 

Posledný májový deň sme s našimi futbalistkami strávili bojovaním o titul majstra kraja v jednota cupe v Topoľčanoch. Dievčatá hrali húževnato a s veľkým nasadením. Šťastena však vo finále stála na strane súpera, a tak sme si priniesli striebornú medailu. Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu našej školy a okresu.

fotky TU

 

Vo florbalových zručnostiach sme najlepší

 

 

V stredu 25.mája sa v našej škole uskutočnil 2.ročník športovo-súťažného podujatia s názvom Florbalové všeličo. Projekt vypracoval a riadil pán učiteľ Martin Matejčuk. Finančné prostriedky získal z dotácií Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Okrem dvoch družstiev žiakov našej školy sa  zúčastnili aj dievčatá a chlapci piateho a šiesteho ročníka z Katolíckej spojenej školy a Základnej školy na ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch. Ako už názov napovedá, zúčastnené družstvá súťažili vo všeličom – v rôznych súťažiach florbalových zručností i v turnaji vo florbale. Vedenie loptičky po slalomovej dráhe, presnosť prihrávky a presnosť streľby dokonale preverili florbalové zručnosti všetkých súťažiacich. Víťazným družstvom v súťažiach florbalových zručností sa stalo domáce družstvo Základnej školy na Hradnej ulici. Vo florbalovom turnaji zvíťazilo družstvo Základnej školy na ulici G.Bethlena. Druhé a tretie miesto získali naše družstvá. Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za vydarené športovú akciu a tešíme sa na ich účasť aj v budúcom školskom roku.                                                                                                      

Ďakujem kolegovi Martinovi Matejčukovi za výborne zvládnutú akciu.                                                           Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji

Dňa 18. 5. sa naše gymnastky v zložení : Emma Kádárová, Nella Haulíková, Daniela Svrčeková, Sára Kecskésová, Miriam Keresztesová  zúčastnili školských  majstrovstiev Slovenska v  gymnastickom štvorboji v Poprade. Dievčatá  vo svojej kategórii A predviedli pekné zostavy a v silnej konkurencii obsadili krásne 7. miesto. Dievčatám gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.  

fotogaléria TU

 

Mladí zdravotníci

 

Dňa 19.5.2016 sa naši žiaci II. stupňa zúčastnili okresnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci, ktorá sa uskutočnila v areáli Gymnázia v Nových Zámkoch. Súťažilo sa v rôznych disciplínach. V teoretickej časti si vyskúšali zdravotnícke vedomosti o Červenom kríži. V praktickej časti zasa na stanovištiach ošetrovali simulovanie situácie s viacerými zraneniami a zranenými.

Všetky disciplíny sme úspešne zvládli a umiestnili sme sa na 4.mieste v kategórii DMZ II.

Mgr. M.Hnátová

fotogaléria TU

 

Moja prvá škola

Portál kozmix je súčasťou projektu Moja prvá škola. 
Moja prvá škola je projekt ušitý na mieru učiteľom a žiakom 1. stupňa ZŠ. Moderné učebné materiály, metodika, semináre, súťaže, kolekcia projektov - to všetko sú bezplatné benefity, ktoré získa naša škola. Projekt realizuje nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s partnermi. Aj naša škola je partnerom a sme jedno zo školiacich centier. Lektorom je pán učiteľ Andrej Fujas. Viac informácii o projekte nájdete na stránke www.mojaprvaskola.sk

 

Opäť sme to dokázali!!!

CELOSLOVENSKÉ KOLO JAZYKOVÝ KVET 2016

Jazykový kvet – je akreditovaná postupová súťaž v cudzích  jazykoch.

Dňa 13. mája 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet 2016. Celoslovenské kolo sa organizovalo v Trnave. Našu školu sme reprezentovali v nemeckom a anglickom jazyku.

Nemecký jazyk sme reprezentovali v kategórii nemecká dráma :

Pod vedením kolegýň Mariky Žikavskej Jesenákovej a Petry Kerestesovej obsadili naši žiaci 1. miesto. Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Ema Oborilová, Nicol Mazúchová, Tereza Tomanová, Aurel Horváth, Evelyn Fazekasová, Stela Kucharová, Dominika Malovecká, Matej Kunčák, Diana Mušková, Matej Cvik, Peter Pánis a Pavol Pánis

Anglický jazyk   sme reprezentovali v dvoch kategóriách:

Prednes prózy – Simona Polakovičová z 5.D triedy – obsadila 1. miesto. Žiačku pripravoval p. uč. Martin Matejčuk.

Anglický jazyk sme reprezentovali i v kategórii anglická dráma:

Pod vedením kolegu Martina Matejčuka sa umiestnili naši žiaci na 2. mieste. Reprezentovali nás: Laura Tomanová, Simona Polakovičová, Evelyn Fazekasová, Sofia Doláková, Táňa Bresťáková, Loren Csutkay, Nina Repková, Lucia Procházková, Tomáš Švec, Tibor Pukša, Viktor Tyúkos, Tomáš Hegedüs, Peter Pánis a Pavol Pánis.

Všetkým srdečne blahoželám a Ďakujem  za úspešnú reprezentáciu. Výsledky nás potešili. V celoslovenskom kole sme opäť zažiarili. Veľká vďaka patrí mojim kolegyniam a kolegovi. Nech   sa nám i naďalej darí....

Dr. Marta Bystrická

 

Envirotázniky

Piati žiaci našej školy sa zapojili do XI. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia. Ide o nie celkom typickú olympiádu – žiaci majú otázky zverejnené na internete  a rovnakým spôsobom posielajú svoje odpovede. Tento rok bolo 6 okruhov venovaným rastlinám: z lúčnych, lesných, horských ekosystémov, z dažďových pralesov, inváznym rastlinám, machom a lišajníkom.

Do súťaže sa zapojilo 159 škôl, organizátorom sa vrátilo 1140 vyplnených dotazníkov. Rovnako ako každý ročník ani teraz nedosiahol výherca plný počet bodov (60). U nás sa najúspešnejšou riešiteľkou stala Petra Virágová zo 7B – len 6 bodov za víťazom.

Blahoželáme!

Z. Valkusová

 

Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany

"Hradná bodovala ako jediná z novozámockých škôl v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany a odnáša si domov striebro"

 

Dňa 10.5.2016 sa konalo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany II.stupňa základných škôl a osemročných gymnázií  vrátane škôl so sídlom v okrese Nové Zámky. Vyhlasovateľom súťaže bola sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Súťaž sa konala pod záštitou prednostky Okresného úradu Nové Zámky a jej organizátorom bol odbor krízového riadenia OÚ NZ. Spolupartnermi súťaže bol aj Územný spolok Slovenského Červeného kríža NZ, Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany NZ a Mestská polícia NZ. 

Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl okresu Nové Zámky. Náš súťažný tím tvorili žiaci 6.B triedy: Saška Slováková, Ninka Hamranová, Matej Kunčak a Lukáš Marti. Žiaci úspešne absolvovali nasledovné súťažné disciplíny: vedomostné testy zamerané na civilnú ochranu, zdravotnícku prípravu, ochranu pred požiarmi a dopravnú výchovu. Ďalej to bola praktická civilná ochrana v ktorej žiaci predviedli použitie ochrannej masky, improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, vymenovali zloženie evakuačnej batožiny a roroznali varovné signály civilnej ochrany. Spoľahlivo zvládli aj stanovisko "topografia", ošetrenie zranenia, volanie na tiesňovú linku, hasenie malých požiarov či streľbu zo vzduchovky. Ich celkový výkon si zaslúžil krásne druhé miesto. So striebrom v krku a hodnotnými vecnými cenami odchádzalo umiestnené kvarteto rovno do našej školy. Tam ich už čakala pani zástupkyňa Mgr. Petránová a ich skvelý tr.učiteľ Mgr. Matejčuk. Myslím, že radosť nás všetkých bola úprimná. Tešíme sa, že veľká snaha, nadšenie a príprava žiakov priniesli aj ovocie. 

 

Poďakovanie patrí deťom, všetkým zapojeným rodičom i pedagógom.

Mgr. Simona Kunčaková, šk. špec.pedagogička

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016

62. ročník súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

V krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.5.2016 v Topolčanoch  reprezentovali našu školu žiačky: Emmka Kádárová, Mirka Keresztesová (2.b), a Diana Mušková (8.b) . Súťaž bola organizovaná na vysokej úrovni.Všetci súťažiaci si mali možnosť vypočuť od porotcov odborný rozbor ich prednesu z ktorého si určite odniesli veľa užitočných rád do budúcej prípravy. Konkurencia bola veľká, veď v tento deň sa na jednom mieste zišli  Tí najlepší recitátori z celého kraja. Našim dievčatám sa napriek tomu právom podarilo presadiť. Emmka a Diana sa umiestnili na 3. mieste a Mirka získala čestné uznanie za pekný prednes. Zo srdca im GRATULUJEME!

fotky TU

 

Bytkomfort Cup 2016

 

9.5.2016 sme sa zúčastnili futbalového turnaja Bytkomfort Cup 4.-5. ročníka. Na turnaj si prišli zmerať sily  všetky základné školy z Nových Zámkov. Spomedzi zúčastnených sme vo svojej kategórii nenašli premožiteľa a domov sme si priniesli1. miesto. Ďakujeme chlapci.

 

Slávik Slovenska okresné kolo

Okresné kolo Slávik Slovenska 2016

Dňa 5.5.2016 sme sa zúčastnili na Okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2016 konanej v MO MS v Nových Zámkoch.

Bol to nádherný sviatok spevu  slovenských ľudových piesní, ktorý bol umocnený nádhernými deťmi v krojoch.

V silnej konkurencii súťažiacich sme získali 2. miesto v 1. Kategórii vďaka našej malej speváčke Vivien Foldingovej z 2. A triedy.

Súťažiacej srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na  ďalší ročník súťaže.

Mgr. Emília Zbyňovská

 

Veľká cena mesta Nové Zámky dňa  2.4.2016 

Andrej Danis, žiak 3B triedy našej školy a pretekár plaveckého klubu Nové Zámky sa v sobotu 2.4.2016 zúčastnil medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena mesta Nové Zámky“  a vo svojej vekovej kategórii získal 1 zlatú a 1 striebornú medailu.

Výsledky nášho žiaka :

Andrej Danis  : 1 miesto – 100 metrov znak

      2  miesto – 100 metrov polohové preteky

          

 

Futbal Jednota COOP

V piatok 29.4.2016 sme sa s dievčatami zúčastnili okresného kola vo futbale JEDNOTA COOP. Na turnaji sme nenašli premožiteľa, a tak postupujeme na krajské kolo. Ďakujeme dievčatá.

Fotky TU

 

WIENER NEUSTADT 2016

Ako v minulých rokoch, tak aj tento rok sme sa my, žiaci 7. ,8. a 9. ročníka, zúčastnili jazykového pobytu v rakúskom meste Wiener Neustadt. Dlho očakávaný výlet sa začal v nedeľu 10.apríla.

 O 18:00 sme dorazili pred skautskú ubytovňu, kde sme sa vo veľkej izbe všetci vybalili a vybrali si postele. Počas krátkej prechádzky sme sa zoznámili s okolím ubytovne. Od nadšenia sa nám ani nechcelo spať, a tak sme čas trávili hraním kariet. Samozrejme o to ťažšie bolo ranné vstávanie na druhý deň. Po výdatných raňajkách pripravených s láskou našimi pani učiteľkami, sme sa odviezli do našej dočasnej školy. Rýchlo sme sa spriatelili s novými spolužiakmi a „šprechovali“ či „speakovali“ ostošesť. Podľa veku sme sa rozdelili do tried, kde nás privítali naši noví spolužiaci. S malými obavami sme sa usadili medzi nich a vo vyučovaní sme pokračovali s nimi.

 Ani sme sa nenazdali a už sme odchádzali na obed.  Vošli sme do školskej jedálne, ktorá bola na nerozoznanie od reštaurácie. Tu nás obslúžili usmievavé tety kuchárky. Najedení sme sa vybláznili najskôr na školskom dvore a pokračovali  sme vo wellness centre – Aquanova. Po celý čas nás sprevádzal veľmi milý učiteľ, pán Fritz.

Ďalšie popoludnie sme sa zúčastnili náročnejšej túry k jaskyni Einhornhöhle. Sprevádzali nás ochotní učitelia z rakúskej školy, Elizabeth a už spomenutý pán Fritz.  Pri vstupe nás čakalo milé prekvapenie - domáce sirupy a koláče. O jaskyni nám rozprával otec Elizabeth, ktorý je jaskyniar. Zostup dole bol o niečo rýchlejší, pretože sme sa ponáhľali na vlak. Po príchode na ubytovňu a následnej večeri sme unavení hneď padli do postele.

Na ďalší deň nám rakúski priatelia pripravili športové popoludnie, počas ktorého  všetci nadšene hrali futbal. Na večeru sme mali guláš, ktorý nám chutil o to viac, že sme si ho sami v predošlý deň pripravili. Nemohla chýbať ani návšteva obľúbeného McDonaldu. Tam nás potešilo, že sme sa po dlhšom čase mohli pripojiť na Wi-Fi.

 Vo štvrtok sme už veľmi smutne vchádzali do školy s vedomím, že je to posledný deň, kedy si môžeme užívať výlet. Najradšej by sme takýchto dní prežili oveľa viac, no už po štyroch dňoch v škole sme sa museli rozlúčiť s našimi novými kamarátmi.

Keď sme sa opäť vrátili do ubytovne  museli sme pobaliť spacáky a všetky naše veci a vďaka tímovej spolupráci sa nám rýchlo podarilo všetko po sebe krásne upratať, aby nám skauti dovolili prísť k nim aj na budúci rok.

 Bol to skutočne krásny výlet, naším pani učiteľkám ďakujeme.                                              

Dia Mušková (8.b), Tomi Hegedúš (9.b)

fotogaléria TU

 

Dôvera – Cup, Malý futbal žiačok.

21. 4. sa v Komjaticiach odohralo okresné kolo ( majstrovstvá okresu ) Nové Zámky v Malom futbale žiačok ZŠ.

V základnej skupine naše žiačky porazili ZŠ Nábrežnú, ZŠ G. Bethlena a remíza so ZŠ Devínskou im stačila na postup do okresného finále v Komjaticiach. Dievčatá nadviazali na víťaznú vlnu a po výhrach nad ZŠ Mojzesovo 3 : 0, ZŠ Štúrovo 8 : 2 a ZŠ Maňa 6 : 1 obhájili 1. miesto z minulého roka. Veľmi držíme palce, aby naše žiačky obhájili aj 1. miesto na ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH NITRIANSKEHO KRAJA.

Družstvo žiačok: Terezka Tomanová, Kiara Kocihová, Ema Oborilová 7.B, Stela Kucharová, Dominika Malovecká 6. B a Karin Štefániková 5.C.

Mgr. Renata Královičová

 

Výherca biologickej olympiády

V utorok 12.apríla sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie E –Poznaj a chráň. Túto ťažkú kategóriu tento rok sťažila aj jej téma – extrémne stanovištia. Z našej školy sa do súboja s ňou pustil ôsmak Matej Cvik v oblasti zoológia. So zbierkou, ktorú drží na fotografii, a vedomosťami sa stal výhercom a postupuje do krajského kola 17. mája v Nitre. Čaká ho ešte kopa práce. Držme mu palce.

Blahoželáme k prvenstvu!

Z. Valkusová

 

Gymnastický štvorboj - krajské kolo

Veľkým úspechom našich žiačok sa skončili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji dievčat. Družstvo dievčat kategórie A v zložení Ema Kádárová, Daniela Svrčeková, Miriam Kerestesová, Sara Kecskesová a Nela Haulíková si hneď pri svojom prvom štarte v tejto súťaži vybojovalo titul Majsteriek kraja! Dievčatá aj napriek chorobe svojej kamarátky zabojovali, zacvičili krásne zostavy a zaslúžene priniesli pre našu školu víťazný pohár.

Veľkú smolu malo naše družstvo kategórie B v zložení  Stela Kucharová, Laura Tomanová, Lara Pálinkášová, Alica Svrčeková a Ema Andrejkovičová , keď obsadilo  2. miesto rovnakým počtom bodov ako víťaz. Aj tieto dievčatá si zaslúžia obrovskú pochvalu, lebo ich cvičenie bolo na vysokej úrovni.

O vynikajúcej pripravenosti našich žiačok svedčí aj to, že v kategórii jednotlivkýň zvíťazila v celkovom hodnotení  za kategóriu A naša Miriam Kerestesová a v kategórii B bola najlepšia takisto naša gymnastka Lara Pálinkášová.

fotogaléria TU

 

Jazykový pobyt v Rakúsku

V nedeľu  10.4. 2016 sa začal  jazykový výmenný pobyt našich žiakov v Rakúsku vo Wiener Neustadt. Prvý deň sa rýchlo zabývali, navečerali a ako to býva zvykom, do polnoci im bolo veselo. Na druhý deň, v pondelok, hneď po raňajkách  nastúpili do školy, kde ich privítal príjemný kolektív učiteľov a žiakov. Do tried vošli s maličkými dušičkami, nevediac, čo ich čaká.  Rozhovory v nemeckom i anglickom jazyku, spoznávanie nových spolužiakov a riešenie  zadaní v cudzom jazyku. Bolo to náročné, no určite veľmi zaujímavé. Poobede, po obhliadke mesta, relaxovali s novými kamarátmi vo wellnes. Vybláznení, možno trochu unavení sa pustili do prípravy večere. ( viď fotky). Kura na smotane, knedľa mňam, mňam... -rozvoniavali po celej trojposchodovej budove.  Deti boli však dostatočne unavené,  zaľahli už o desiatej večer a spali až do rána. Dnes ich čakalo vyučovanie, po ňom turistika, návšteva jaskyne a snáď aj nejaká zmrzlinka, veď počasie je super.

Myslíme na nich a prajeme im príjemný pobyt.

fotogaléria TU

 

 

Dňa 8.4.2016 sa v Nitre konalo krajské kolo súťaže v prednese v cudzom jazyku a v dráme v cudzom jazyku. Naši pedagógovia  už niekoľko rokov zapájajú žiakov do tejto súťaže.

V tomto školskom roku priniesli deti z krajského kola 4 diplomy. 

Prednes anglickej prózy – 1. miesto Simona Polakovičová ( 5.D) pripravoval Mgr. Matejčuk

Anglická dráma – 1. kat. – 2 miesto žiaci 3.c triedy, pripravovala Mgr. Kovácsová

Nemecká dráma – 2. kat., 1. miesto žiaci 6.-9.,  pripravovali Mgr. Žikavská, Dr. Keresztesová

Anglická dráma -2. kat. – 1. miesto, žiaci 5.-9., pripravoval Mgr. Matejčuk

Výsledky nás potešili. Verím, že deti zabojujú i v celoslovenskom kole. Všetkým súťažiacim blahoželám, ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a učiteľom za príkladnú prípravu žiakov.  

Dr. Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

Gymnastický štvorboj Majstrovstvá okresu 2016

Veľkým úspechom našich žiačok sa skončili Majstrovstvá okresu v gymnastickom štvorboji. Všetky 3 naše zúčastnené družstvá podali oduševnené , výborné výkony a po zásluhe sme zvíťazili v kategóriách A a B. V C kategórii sme obsadili druhé miesto. Dve víťazné družstvá zároveň postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  14.4.2016 v Gymnastickej hale na Sihoti.

O skvelý výsledok pre našu školu sa pod vedením učiteľov Mgr. Hrabovszkého, Mgr. Kráľovičovej a Mgr. Grunskej postarali tieto dievčatá :

A kategória : Kerestesová, Kečkešová, Svrčeková, Kádárová a Haulíková.

B kategória : Pálinkášová, Svrčeková, Tomanová, Kucharová, Baloghová, Andrejkovičová.

C kategória : Tomanová, Šimuneková, Mušková, Miklovicsová, Kulcsárová, Oborilová.

fotogaléria TU

            
Vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole

Dňa 31. marca sme slávnostne vyhodnotili okresné kolo súťaže Európa v škole. Motto 63. ročníka tohto medzinárodného projektu – „ ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI“ -  sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchaného na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia. Žiaci sa do projektu mohli zapájať prostredníctvom individuálnych a kolektívnych literárnych, výtvarných a multimediálnych prác. Víťazné práce okresného kola, ktoré odborná porota ocenila, postúpili do celoslovenského kola.

Medzi ocenenými bola i žiačka našej školy Viktória Fülöpová (VIII.B), ktorá odbornú porotu zaujala svojím literárnym talentom v  kategórii Kyberšikana - len neškodný žart?

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a prajeme veľa tvorivých síl! 

fotogaléria TU

 

Náš kolega Andre

Čo sme v rámci rozhovorov na angličtine v 9.A  (či na prestávke) o ňom zistili? Nech sa páči, toto nám o sebe André povedal:

 • o jeho domove:

Pochádzam z Portugalska, nádhernej krajiny na západnom pobreží Európy. Môžete tu nájsť veľa historických miest hodných navštívania: Sintra,GuimarăesPortoBraga a samozrejme moje mesto Fafe.

Portugalsko je prímorská krajina, takže je tu veľa pláží, kde sa v lete môžete ochladiť. Aby bol váš život šťastnejší, môžete navštíviť množstvo letných festivalov s veľkolepou hudbou z celého sveta. Mimochodom, naša typická hudba sa volá  Fado  a portugalská gitara je pravdepodobne najznámejším hudobným nástrojom krajiny.

 • o počasí

V niektorých častiach Portugalska je počasie veľmi podobné slovenskému. I keď tam prší v zime viac ako tu. Stavím sa, že keď u vás sneží, u nás prší. Našťastie, letá sú skutočne horúce, a dá sa cestovať po krajine, užívať si pláže a lesy, kde môžete stráviť úžasné chvíle pri nádherných  riekach a vodopádoch.

 • o sebe

Mám 26 rokov a som hudobník – hráč na gitaru. Nedávno som ukončil štúdium hudobnej výchovy pre deti na  Polythecnic Institute of Bragança (Bragança je mesto na severe Portugalska).

 • ako sa u nás ocitol

Nakoľko rád cestujem a spoznávam rozličné kultúry, rozhodol som sa prísť na Slovensko cez programErasmus Plus, takže som mohol vycestovať a samozrejme aj vyučovať. Týmto spôsobom som získal dve možnosti ako rozširovať svoje horizonty ako človek, zdôrazňujúc dôležitosť existencie aktívneho jedinca na svete.  Vďaka  Erasmusu mi bolo umožnené cestovať do ďalších dvoch krajín – Brazílie a Indie; kým v Brazílii som učil jeden semester, v Indii som robil výskum v etnohudbe.

 • o cestovaní

Viac a viac sa zaujímam o cestovanie, pretože som zistil, že čím viac sa učíš o nových kultúrach, tým viac si vážiš veci. Je to naozaj zábavné (nie vždy) a zaujímavé vidieť, ako iní ľudia organizujú svoje životy , ako sa  správajú, keď ťa stretnú, a učiť sa o ich vierach a zvykoch. Čo sa týka Slovenska, som skutočne šťastný, že som tu -  možno preto, že viem, že sú možnosti, ktoré  v živote prichádzajú len raz.

 • o záujmoch

Moje hobby sú hudba,  šport, pamätihodnosti, zábava, alebo som proste len rád s priateľmi a rodinou.

 • o svojom psovi

Pretože mám naozaj rád zvieratá. mám pekného psa – volá sa  Lia a je to najmúdrejší a najmilší pes na svete. Má 11 rokov a počas týchto rokov som sa s ňou naučil veľa, ako napríklad byť trpezlivý. Ona sama má pre mňa veľa trpezlivosti počas našich prechádzok.

 • o svojich hodnotách

Sú veci, ktoré považujem za skutočne dôležité, aby som za ne bojoval. Porovnávajúc všetky náboženstvá, ktoré ľudstvo vytvorilo, vytvoril som si vlastné a snažím sa prispieť svojou trochou – toto je cesta, ktorou sa môžem učiť viac a viac . Skutočná hodnota pre mňa je robiť najlepšie ako viem pre ochranu prírody a učiť sa, ako to robiť. Zahŕňa to nás, zvieratá, a každý druh organizmov na našej planéte. Raz ma veľmi dobrý priateľ pozval zúčastniť sa zhromaždenia s jedlom pre ľudí  bez ekonomických možností, aby sa mohli pravidelne najesť oni a ich rodiny. Odvtedy som dobrovoľným členom Banco Alimentar Contra a Fome v Portugalsku. Takisto sa zúčastňujem podobných akcií pre opustené zvieratá   – Associaçăo da Defesa dos Direitos dos Animais e da Floresta.

 • o jedení

Som vegetarián. Uvedomujem si krutosť, ktorej sú zvieratá vo veľkochovoch vystavené, a nechcem sa podieľať na ich utrpení. Rovnako si uvedomujem, že je neporovnateľne väčšia plocha zeme potrebná na produkciu mäsa ako na produkciu rastlín. Uvedomil som si, že vegetariánstvo je nielen etické, ale i zdravé. Neodsudzujem nikoho,  kto je mäso (sám som ho  - a rád  - jedol), ani nikoho nepresviedčam. Ale som rád, že som pochopil nevyhnutnosť byť vegetariánom pre dobro planéty aj seba.

 • o našej škole a Slovensku

Je pre mňa veľkou príležitosťou byť na  Základnej škole Hradná a uvedomujem si, aký som šťastný, že som tu. Učím sa veľa so Slovákmi. Vaša krajina je naozaj zaujímavá. Ceny  a platy sú v našich dvoch krajinách veľmi porovnateľné.

Dúfal som, že budem môcť čo najviac cestovať, kým tu budem.  Chcel som v prvom rade navštíviť Vysoké Tatry, pretože som naozaj veľký fanúšik prírody.  Finančne mi to však nevyšlo. Hneď prvý víkend som cestoval do Štúrova a cez most prešiel pozrieť Ostrihom; víkend s priateľmi som strávil aj v Prahe  a Budapešti.

Páči sa mi vaša FUJARA, ale žiaľ, nevidel a nepočul som ju na vlastné oči a uši.. J

Zuzana Valkusová

Ocenenie od pána primátora Mgr.art. Otokara Kleina

Dňa 23.3.2016 sa v Dome kultúry na Hlavnom námestí konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Úspešný reprezentant mesta Nové Zámky za rok 2015. Ceny odovzdával primátor mesta, Mgr.art. Otokar Klein. Ocenení boli najúspešnejší v súťažiach vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ocenenie za našu školu získali:

Kolektív žiakov 8.-9. ročníka za 1. miesto v celoslovenskej akreditovanej súťaži „JAZYKOVÝ KVET 2015“ v cudzích jazykoch v kategórii anglická dráma. Žiakov pripravoval Mgr. Martin Matejčuk.

Kolektív žiakov 6.-8. ročníka za 1. miesto v celoslovenskej akreditovanej súťaži „JAZYKOVÝ KVET 2015“ v cudzích jazykoch v kategórii nemecká dráma. Žiakov pripravovali Mgr. Mária Žikavská Jesenáková a PaedDr. Petra Keresztesová.

fotogaléria TU

Marta Bystrická

 

Škola môže vykonávať skúšky Nemeckého jazykového diplomu.

 

NOVÉ ZÁMKY. Riaditeľka školy prevzala oficiálny dekrét o zapojení školy do sústavy partnerských škôl Nemecka.

V júni minulého roku bola ZŠ Hradná ako druhá základná škola na Slovensku zaradená do siete škôl podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné školstvo a môže vykonávať skúšky Nemeckého jazykového diplomu – Deutsche sprachdiplom (ďalej len DSD1) pre získanie Jazykového diplomu z nemeckého jazyka na úrovni A2/B1.

Môžu pripravovať žiakov 

Od júna 2015 je škola oprávnená pripravovať žiakov na hore uvedenú skúšku a od roku 2018 aj vykonávať skúšku DSD1.

„Naše učiteľky nemeckého jazyka Petra Keresztesová a Mária Žikavská Jesenáková pod vedením odbornej poradkyne a koordinátorky Nemeckej centrály pre zahraničné školstvo pre nemecký jazyk Gudrun Telge pripravili učebný plán a osnovy, ktoré boli KMK (Stála konferencia ministrov kultúry krajín SRN) schválené,“ hovorí Marta Bystrická riaditeľka školy.

Žiadaná skúška

Učiteľky absolvovali vzdelávanie, ktoré ich oprávňuje vykonávať skúšky žiakov pre Nemecký jazykový diplom 1. stupňa od roku 2018 priamo na pôde školy.

„Je to skúška žiadaná na celom svete. Prebieha v rôznych krajinách, skúšobné otázky sú vypracované centrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapečatených obálkach. Cieľom je celosvetová porovnateľnosť skúšok,“ hovorí Bystrická.

Za ich kvalitu zodpovedá orgán Stálej konferencie ministerstva kultúry –„Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom“. Naša škola bola týmto Centrálnym výborom pre Nemecký jazykový diplom Stálej konferencie ministrov kultúry SRN uznaná za skúšajúcu školu. 


Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/8160107/hradna-sa-zapojila-medzi-partnerske-skoly-nemecka.html#ixzz44HmRbqc2

 

62. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Okresné kolo sa   uskutočnilo 22.3.2016 v priestoroch Regionálneho  osvetového  strediska v Nových Zámkoch.  Po predošlom úspechu a postupe našu školu reprezentovali  žiačky: Emka Kádárová, Mirka Kerestešová (2.b), Evelyn Fazekašová (5.D ) a Diana Mušková (8.b) Všetky štyri dievčatá si odniesli i teraz  domov diplom a zaujímavú knižku. Umiestnili sa na 1. a 2. miestach.  Dievčatá boli úspešné a urobili nám veľkú radosť. Držíme im palce aj v krajskom kole, do ktorého postupujú: Mirka Keresztesová, Emka Kádárová a Dianka Mušková. Za vzornú reprezentáciu patrí veľká vďaka im i pani učiteľke Dominike Dojčánovej.

Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

Florbal zmiešaných družstiev

Dňa 22.3.2016 sme sa zúčastnili priateľského stretnutia základných škôl vo florbale zmiešaných družstiev 5.-9. ročníka organizovaného ZŠ G. Bethlena. Z ôsmych zúčastnených družstiev sme získali krásne tretie miesto.

Ďakujeme

fotogaléria TU

 

Priateľský florbalový turnaj

 

Dňa 21.3.2016 sme sa zúčastnili priateľského florbalového turnaja zmiešaných družstiev 1. – 5. ročníka organizovaného ZŠ G. Bethlena. Športové dopoludnie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Zanietenosť chlapcov a odvaha dievčat nám priniesla úspech v podobe 2. miesta.

Gratulujeme.

fotogaléria TU

 

Jazykový kvet 2016

Žijeme v dobe, kedy cudzí jazyk a počítače vládnu svetom. Naša škola posilnila vo svojom Školskom vzdelávacom programe práve výučbu cudzích jazykov. Anglický jazyk sa učia žiaci od 1. ročníka. Na vyučovacích hodinách si našli trvalé miesto rôzne zaujímavé formy a metódy vzdelávania. Žiaci bežne na hodinách angličtiny dramatizujú  príbehy. Vedomostné obzory sa rozširujú a upevňujú i vďaka súťaži Jazykový kvet, do ktorej sme sa aj v tomto školskom roku zapojili.

V tomto školskom roku sme sa do súťaže zapojili vo štyroch kategóriách:

V I. kat. anglická próza – Simona Polakovičová, žiačka 5.D triedy

V I. kat. anglická dráma – žiaci 3.c triedy

V II. Kat. anglická dráma – žiaci 6.b a 9.b

V II. Kat. nemecká dráma – žiaci 6.-9. roč.

Divadlá sa nacvičovali nielen počas pracovného týždňa, ale i v dňoch pracovného pokoja , či jarných prázdnin. Žiaci, učitelia i celá škola sa tešila výsledkom regionálneho kola, nakoľko všetci postúpili so krajského kola.

Ďakujem vyučujúcim, ktorí sa zodpovedne venovali svojim žiakom. Verím, že hodnotenie potešilo všetkých.

Dr. Marta Bystrická

 

Nadaná fotografka zo ZŠ Hradnej postupuje do krajského kola.

V mesiaci marec prebehlo okresné kolo súťaže AMFO 2016 - 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie. Je to celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie  určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Žiačka našej školy z 9.B triedy Tatiana Bresťáková získala v súťaži čestné uznanie a ďalej postupuje do krajského kola. Zo 134 fotografií v celej súťaži postúpili až 3 Tánine fotografie. Táňa súťažila v kategórii: farebná fotografia. Na výbere fotografií do krajského kola sa podieľala odborná porota. Vernisáž fotografií, kde si ocenení prebrali ceny sa uskutočnila 10.3.2016 v Regionálnom osvetovom stredisku. Fotografie našej šikovnej fotografky si môžete pozrieť práve tu až do mája. Veľmi sa tešíme, že máme na našej škole aj takýchto nadaných mladých umelcov. Táni držíme palce v krajskom kole a želáme jej plno vydarených fotografií.

       Mgr. Katarína Fülöpová

 

Úspech žiačok v súťaži Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16.februára 2016 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiačky Emma Kádárová (2.b) a Diana Mušková (8.b). Pani učiteľka Dominika Dojčánová sa im pravidelne venuje, čo bolo na výsledku viditeľné.  Obe dievčatá sa umiestnili na krásnom prvom mieste a postupujú do okresného kolo. Máme radosť, blahoželáme dievčatám a ďakujeme pani učiteľke Dominike.  

Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

 

 

ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 10. februára 2016 sa v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda  v Nitre  konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Našu školu reprezentovali víťazi okresného kola:

Simona Polakovičová  v kategórii  1A

Lucia Procházková v kategórii  1C

S úlohami sa popasovali veľmi úspešne a v konkurencii žiakov Nitrianskeho kraja  obsadili  obe dievčatá 2. miesto.

Simonke i Lucke blahoželám, ďakujem za úspešnú  reprezentáciu školy i okresu a prajem im veľa elánu do ďalšieho štúdia.

 

NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM

 

DEUTSCHE SPRACHDIPLOM

Dňa 1.6.2015 bola naša škola ako druhá základná škola na Slovensku zaradená do siete škôl podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné školstvo a môže vykonávať skúšky DSD1  pre získanie Jazykového diplomu z nemeckého jazyka na úrovni A2/B1. Od 1.6.2015 je škola oprávnená pripravovať žiakov na hore uvedenú skúšku a od roku 2018 aj vykonávať skúšku DSD1. Naše pani učiteľky nemeckého jazyka Dr. Petra Keresztesová a Mgr. Mária Žikavská Jesenáková  pod vedením odbornej poradkyne a koordinátorky Nemeckej centrály pre zahraničné školstvo  pre nemecký jazyk  p. Gudrun Telge pripravili učebný plán a osnovy, ktoré boli KMK (Stála konferencia ministrov kultúry krajín SRN) schválené. Taktiež absolvovali vzdelávanie a skúšky, ktoré ich oprávňujú tieto skúšky žiakov pre Nemecký jazykový diplom 1. stupňa od roku 2018 vykonávať na pôde našej školy. Je to skúška žiadaná na celom svete. Prebieha v rôznych krajinách, skúšobné otázky sú vypracované centrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapečatených obálkach. Cieľom je celosvetová porovnateľnosť skúšok. Za ich kvalitu zodpovedá orgán Stálej konferencie ministerstva kultúry –„Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom“. Naša škola bola týmto Centrálnym výborom pre Nemecký jazykový diplom Stálej konferencie ministrov kultúry SRN uznaná za skúšajúcu školu.

Dňa 21.12.2015 riaditeľka školy prevzala oficiálny dekrét o zapojení školy do sústavy partnerských škôl Nemecka.

Marta Bystrická

 

Umiestnenia v okresných kolách jazykových olympiád

 

Dňa 12.1.2016 sa konalo v našej škole  okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Školu reprezentovali víťazi školského kola Tereza Tomanová a Pavol Pánisz. Pavol Pánisz obsadil 2. miesto vo svojej kategórii 1B.

Paľko bol úspešný i v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa konala 13.1.2016. V kategórii 1B obsadil 3. miesto. Víťazka školského kola Simonka Polakovičová získala 1. miesto v kategórii 1A.

Žiačky, Simona Polakovičová z 5.D  a Lucia Procházková z 9.B, budú našu školu i okres reprezentovať v krajskom kole v Nitre.

Víťazom blahoželám. Ďakujem Mgr. Martinovi Matejčukovi,  ktorí sa žiakom  venoval a pripravil ich na súťaž.

Dr. Marta Bystrická

 

Naše šikovné malé gymnastky ukončili sezónu

Blahoželáme našim žiačkam Lare Pálinkásovej a Mirke Keresztesovej a želáme veľa ďalších úspechov

Celý článok TU

Vyhodnotenie súťaže "Nebuď otrok drog" Zverejnenie výsledkov k 14. decembru 2015.

 

Do celoslovenskej súťaže pre základné, stredné a vysoké školy zameranej na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí sa zapojilo 500 študentov a 12 pedagógov zo 106 škôl z celého Slovenska. Súťaž bola zameraná na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí. Zapojiť sa mohli všetci žiaci-jednotlivci alebo skupinky.

 

Aj naši žiaci vytvorili príbehy, básne, kresby, plagáty či natočili krátky film. Ich výsledné diela vyjadrovali negatívny postoj k drogám a k závislostiam ako takým. Pre súťažiacich, ktorých vybrala odborná porota boli pripravené hodnotné ceny- čítačky, tablety a inteligentné náramky. Príspevky si mohli deti propagovať na facebooku alebo inou formou, ktorú si zvolili. O výhercoch rozhodol počet „páči sa mi“ a počet zdieľaní pod článkami, resp.dielami. Odborná porota udelila aj špeciálne ceny za diela, ktoré sa najviac približovali téme a ktoré mali najväčšiu umeleckú hodnotu.

 

Odborná porota v zložení:
1. Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ Úseku obchodu a marketingu TASR
2. Ing. Richard Kvasňovský vedúci Domácej redakcie TASR
3. Jana Ikrényiová, vedúca redaktorka Školský servis TASR

v kategórii "Základné školy" udelila aj našim žiačkam zo 6.A triedy Mirke Kociskej, Paulíne Wáczlawovej, Sabíne Dókovej a Simonke Baloghovej hodnotnú cenu. Za natočenie krátkeho videopríbehu "Nebuď otrok drog" získali dievčatá okrem certifikátu o absolvovaní súťaže aj inteligentný náramok do posilňovne.

Za ich snahu i aktivitu im ďakujeme a prajeme

Mgr. Simona Kunčaková, špec.pedagogička, koord.prevencie drog.závislostí

súťažné video TU

 

Súťaž výtvarných prác

V mesiaci december vyhlásilo OC Aquario  súťaž výtvarných prác, pričom mohla byť použitá ľubovoľná technika na tému „Milujeme Vianoce“. Na našej škole vzniklo mnoho krásnych prác, s rôznymi technikami, tie najprecíznejšie sme vybrali a poslali do súťaže. Zo všetkých prác získala 2.miesto v kategórií 1.-3. Ročník ZŠ, práca Alexka Rozsnya z 1.D. Umelcovi gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne prezentovanie školy. Nezabudnite si pozrieť  v OC Aquariu aj ostatné práce našich šikovných žiakov.

     Mgr. Katarína Fülöpová

 

Krajské kolo OXDOG Florbal

Dňa 8.12.2015 sme sa so žiačkami 5.-7. ročníka zúčastnili krajského kola v OXDOG Florbale v Komárne. Dievčatá v bojoch  o prvenstvo a postup na Majstrovstvá Slovenska prejavili veľké úsilie. Šťastena však sedela na hokejkách súperiek, a tak sme si domov priniesli krásne druhé miesto. Dievčatá ďakujeme.

 

 

Krajské kolo v OXDOG Florbale

 

V stredu 2.12.2015 sme sa s chlapcami 5.-7. ročníka zúčastnili krajského kola v OXDOG Florbale. Zanietenosť a túžba postúpiť na Majstrovstvá Slovenska nás hnala celým turnajom až do finále. Prvé miesto nám však ušlo o chlp. Napriek horkastej chuti druhého miesta patrí chlapcom veľká vďaka. Je to krásny úspech. Ďakujeme.

PaedDr.Nataša Ondrejíková

 

 

Detský čin roka

 

Rastík Kiss je žiakom VIII.B triedy, vždy veselo naladený s úsmevom na perách. Každý deň nás prekvapuje svojím zanieteným prístupom a odhodlanosťou pri riešení  náročnejších úloh. Nič preňho nie je prekážkou, napriek tomu, že je nevidiaci. Každodenné činnosti by však boli omnoho náročnejšie, keby mu jeho spolužiaci tak ochotne nepomáhali. Tento Rastíkov prístup a pomoc rovesníkov zaujal pána režiséra Mareka Kubiša, ktorý sa rozhodol natočiť krátku reportáž o Detskom čine roka.

Relácia „Detský čin roka“ bude odvysielaná na STV2 - 6.12. (v nedeľu) o 12:15 hod.

Celý príbeh, ktorý bol nominovaný na Detský čin roka 2014- kategória Pomoc rovesníkom si môžete prečítať tu: http://www.detskycin.sk/sk/Pribehy/Pribehy-2014/Pomoc-rovesnikom/Trieda-pomaha-slabozrakemu-Rastovi-a-Rasto-pomaha-triede.html

Mgr. Hana Janičová a kolektív VIII.B triedy

Fotogaléria z natáčania TU

 

Novozámocký deň tekvice 2015

Každoročne sa naša škola zapája do rozličných aktivít, ktoré organizuje naše mesto. Pravidelnou sa stala aj výstava tekvíc . Naša tekvicová kompozícia bola  vyzdobená nádhernými výtvormi našich žiakov a rodičov, ktorí si dali na dekorácii maľovaných tekvíc naozaj precízne záležať, za čo im patrí veľká vďaka. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej zhotovení.

Do súťaže sa zapojili takmer všetky novozámocké školy aj niektoré materské škôlky. Za našu snahu sme boli ocenení krásnym 3.miestom. Veríme, že i v budúcnosti môžeme rátať so skvelou podporou našich ctených rodičov i starých rodičov pri realizácii školských akcií. Mgr.Eleonóra Vargová Žilinská

fotogaléria TU

Florbal

 

Dňa 26.10.2015 sme sa so žiačkami druhého stupňa zúčastnili priateľského florbalového turnaja na ZŠ Bethlena. Dievčatá sa do bojov o umiestnenie pustili s nadšením a odhodlaním. Z turnaja sme si priniesli krásne 3. miesto.  Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem.

PaedDr. Nataša Ondrejíková

fotogaléria TU

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 7.ročník

Dňa 21.10. 2015 sme sa so žiakmi 5., 6. a 7. ročníka zúčastnili súťaže Okresného kola OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015. Chlapci sa ku každému zápasu postavili zodpovedne, čo nám prinieslo úspech. Do šatni sme si priniesli prvé miesto a postup na Krajské kolo.Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a ešte raz všetkým chlapcom gratulujeme.

fotogaléria TU

 

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 mini

Dňa 20.10. 2015 sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka zúčastnili súťaže Okresného kola OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 mini. Bol to náš prvý veľký turnaj na okresnej úrovni vo florbale na akom sme sa s tretiakmi a štvrtákmi zúčastnili. S menšou trémou, avšak s veľkým odhodlaním sme sa pustili do boja a naša snaha a túžba vyhrať nám priniesli krásne druhé miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a ešte raz všetkým chlapcom gratulujeme.

Nataša Ondrejíková

fotogaléria TU

CocaCola Cup vo futbale starších žiakov

 

V kvalifikačnom kole súťaže CocaCola Cupu vo futbale starších žiakov si úspešne počínali naši žiaci, keď na futbalovom ihrisku SOU Priemstav porazili svojho súpera zo ZŠ Cirkevnej presvedčivo 3 : 0. O dva góly našich chlapcov sa postaral Mário Bartoš a jeden pridal Dominik Grunský.

Zostava : Hatala, Grunský, Bartoš, Kádár, Gardlík, Kondrlík, Popova, Morvai, Žapka, Kováč, Hegedus, Suranszki.

Tréner : Mgr. Hrabovszki

 

 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

 

Dňa 29.9. 2015 sa žiaci a žiačky Základných škôl z celého okresu stretli na Sihoti v Nových Zámkoch, aby si zmerali sily na  Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu v súťaži jednotlivcov a družstiev.

Na štart  dlhú 1500 m sa postavilo 89 žiačok z celého okresu. 1. miesto si vybojovala naša všestrannáNikol Mazúchová, žiačka 7. B triedy. Školu ešte reprezentovali: 21. Laura Tomanová 5. D, 30. Kiara Kocihová 7. B.,

37. Dominika Malovecká 6. B, 42. Laura Krajčírová 8. B.

V kategórii žiakov sa na štart dlhú 3000 m postavilo 102 pretekárov. Naši žiaci dosiahli umiestnenia: 22. Krištof Liszicki  8.B, 32. Viktor Tyukos  9. B, 33. Jakub Suranszki 8. B, 62. Ľuboš Ivan 9. B, 66. Mário Bartoš 8. A. V súťaži družstiev skončili dievčatá na 4. mieste a chlapci na 10. mieste v rámci okresu Nové Zámky.

Mgr. Renáta Královičová

 

2014/2015

Jazykový kvet celoslovenské finále

http://novezamky.sme.sk/c/7824862/z-jazykoveho-kvetu-priniesli-dva-tituly.html

 

English star

82 žiakov našej školy sa 13.5.2015 zapojilo do súťaže English Star, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Výsledky budú známe do konca júna a veríme, že všetci zúčastnení žiaci  budú úspešní.

V minulom školskom roku naša škola zvíťazila nielen v najväčšom počte zapojených žiakov  (101), ale i v počte žiakov, ktorí dosiahli v hodnotení úspešnosť nad 80%. Za tento výsledok im bol udelený diplom  so zlatou medailou.

Marta Bystrická

Slovenský Červený kríž - okresná súťaž

 

Dňa 22.5.2015 sa v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch uskutočnila okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci organizovaná Slovenským Červeným krížom. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my a priniesli sme si bronzovú medailu v kategórii žiakov 1. - 4. ročník. Deti sa poctivo pripravovali a šikovne zvládli všetky úlohy. Vyššie miesta nám ušli len o pár bodíkov.
 

Veľká pochvala patrí: Evelyn Fazekašovej zo 4.D triedy
Laure Tomanovej zo 4.D triedy
Jessike Strhanovej zo 4.C triedy
Jožkovi Gyorimu zo 4.C triedy
Alexovi Milemu zo 4.A triedy

fotogaléria TU

Fantastický úspech našich futbalistiek!

Fantastický úspech dosiahli žiačky našej školy, keď zvíťazili na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v malom futbale „ Dôvera Cup“. Všetky dievčatá podali vynikajúci výkon a tak kapitánka družstva Niki Mazúchová mohla s radosťou zdvihnúť nad hlavu víťazný pohár pre najlepšie družstvo Nitrianskeho kraja. O výbornej forme svedčia výsledky :

Skupina A

Hradná NZ -  Nitra 6 : 1

Hradná NZ – Šaľa 5 : 0

Hradná NZ – Topoľčany 6 : 0

Finále :

Hradná NZ – Levice 4 : 0

O tento krásny úspech sa postarali tieto dievčatá : Niki Mazúchová, Terezka Tomanová, Stela Kucharová, Kiara Kocihová, Laura Krajčírová, Laura Balažovičová, Ema Oborilová a Karinka Štefániková.

Dievčatám blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční na ihriskách NTC         v Poprade 2. – 3.6.2015.

fotogaléria TU

Okresné finále Dôvera Cup

Okresné finále v malom futbale dievčat Dôvera Cup sa uskutočnilo 29.4.2015 na ihrisku ZŠ Komjatice. Vo finále štartovali víťazi semifinálovýh kôl : ZŠ G.Czuczora Nové Zámky, ZŠ Maňa, ZŠ Komjatice a naša ZŠ Hradná. Počas celého turnaja naše dievčatá podávali výborné výkony a po víťazstvách so všetkými súpermi sa stali víťazkami okresu  a vybojovali si postup do krajského finále. Našou najlepšou hráčkou bola Niki Mazúchová, ktorá strelila väčšinu gólov, ale veľmi dobre jej pomáhali Terezka Tomanová, Stela Kucharová, Ema Oborilová, Kiara Kocihová, KarinkaŠtefániková a Laura Balažovičová.

Výsledky :

ZŠ Hradná – ZŠ Komjatice      7 : 0

ZŠ Hradná - ZŠ G.Czuczora    6 : 3

ZŠ Hradná – ZŠ Maňa   5 : 1

 

Konečné poradie Majstrovstiev okresu :

 

1. ZŠ Hradná Nové Zámky

2. ZŠ G. Czuczora Nové Zámky

3. ZŠ Komjatice

4. ZŠ Maňa

Mgr. Hrabovszki

Okresné finále McDonald´s Cupu

Po víťazstve našich dievčat sme čakali ako si budú v okresnom finále McDonald´s Cupu počínať naši mladí futbalisti. Chlapci sa nedali zahanbiť a svojimi výkonmi napodobnili svoje kamarátky. Všetkých súperov porazili a stali sa Majstrami okresu. Najťažší bol hneď prvý zápas proti ZŠ Nábrežná, v ktorom však chalani podali veľmi dobrý taktický a bojovný výkon. Ostatní súperi už na našich jednoznačne nestačili a tak sme na konci turnaja mohli s radosťou zdvihnúť nad hlavu pohár pre celkového víťaza.

O tento veľký úspech našej školy sa zaslúžili títo chlapci :

Brankár : Viktor Petrík

Obrancovia : Damjan Miklovič, Samuel Havlík

Útočníci : Oliver Olvecký, Matúš Kucman

Striedajúci hráči : Marcel Kucman, Lukáš Kociský, Tomáš Boťanský

Výsledky : ZŠ Hradná – ZŠ Nábrežná   4 : 2

ZŠ Hradná – ZŠ Veľké Lovce       5 : 1

ZŠ Hradná – ZŠ Palárikovo 5 : 1

Konečné poradie Majstrovstiev okresu :

 1. ZŠ Hradná
 2. ZŠ Nábrežná
 3. ZŠ Palárikovo
 4. ZŠ Veľké Lovce

Svojim víťazstvom si zároveň naši chlapci vybojovali postup do krajského finále, ktoré sa bude konať 

14. mája v Nitre. Chlapci blahoželáme a budeme Vám držať palce.

Mgr. Hrabovszki

fotogaléria TU

 

Slávik Slovenska 2015

Dňa 13.5.2015 sa naše najlepšie speváčky zúčastnili na Okresnom kole súťaže v interpretácii ľudovej piesne „ Slávik Slovenska 2015“ v Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

Svojim vystúpením potvrdili, že sú výborné interpretky, čo sa ukázalo aj na hodnotení, keď z troch kategórií získali 2 umiestnenia:

1.kategória Lucia Patyiová 

0.A   2. miesto

2. kategória Simona Polakovičová

4.D  1.miesto s postupom do krajského kola súťaže

3.kategória Ivana Juhászová

7.B   aj keď sa neumiestnila, no predviedla veľmi pekný výkon

Srdečne blahoželáme.

Mgr. Emília Zbyňovská

fotogaléria  TU 

Semifinálové kolo McDonald´s Cup na ZŠ Nábrežnej

V piatok , 24.4., sa uskutočnilo semifinálové kolo futbalového turnaja McDonald´s Cup na ZŠ Nábrežnej v Nových Zámkoch. V tomto semifinále sa stretli štyri víťazné školy zo základných kôl. Opäť si veľmi dobre počínali naši chlapci, ktorí vyhrali všetky svoje zápasy a suverénne postúpil ako víťazi do okresného finále, ktoré bude 30. apríla v Šuranoch.

O tento vynikajúci výsledok sa zaslúžili : Oliver Olvecký, Samuel Havlík, Viktor Petrík, Damjan Miklovič, Matúš Kucman, Marcel Kucman, Lukáš Kociský, Tomáš Boťanský.

Výsledky :

ZŠ Hradná – ZŠ Štúrovo  11 : 0

ZŠ Hradná – ZŠ Jasová    17 : 1

ZŠ Hradná – ZŠ Nábrežná  4 : 1

 

Zároveň sa naši futbalisti chcú poďakovať p. učiteľkám a žiakom, ktorí ich na Nábrežnú prišli povzbudiť a vytvorili tak vynikajúcu atmosféru svojim povzbudzovaním. 

 

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE JAZYKOVÝ KVET

 

17. apríla sa konalo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Žiaci našej školy  s nadšením čakali ráno pred školou na autobus, ktorý ich mal zaviesť do Nitry. Boli plní očakávania, ale mali i obavy. Ležala na nich obrovská zodpovednosť, lebo chceli dokázať, že patria medzi najlepších. Vyučujúce nemeckého jazyka Petra Kereszesová a Marika Žikavská s napätím sledovali svojich zverencov, ktorí súťažili v nemeckej dráme. Pán učiteľ Martin Matejčuk usmerňoval skupinu svojich žiakov, ktorých pripravoval z anglickej drámy. Vyhodnotenie bolo až večer 17:30 a bolo napínavé.

Oba kolektívy potvrdili, že boli najlepší a postúpili do finále. Celoslovenské kolo sa uskutoční 15. mája.

Milí naši kolegovia a žiaci, ďakujem vám, že ste nás takto úspešne reprezentovali. Srdečne vám blahoželám a držím päste i do celoslovenského kola!

Marta Bystrická

 

2. miesto v krajskom kole gymnastického štvorboja

Vo štvrtok 16.4. sa naše gymnastky, ako víťazky okresného kola zúčastnili Majstrovstiev Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji. Dievčatá sa na túto súťaž poctivo a zodpovedne pripravovali, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu a mesto. Svojim výkonom nesklamali, práve naopak, všetky podali vynikajúce výkony a drvivá väčšina zúčastnených trénerov a divákov bola presvedčená, že sú najlepšie. Žiaľ, gymnastika je súťaž, kde rozhodujú rozhodcovía a to dokonca rozhodcovia niektorých zúčastnených škôl a tak na naše prekvapenie sme skončili     „ až „ na druhom mieste. Na jednej strane je to krásne byť  druhí v kraji, ale na druhej strane sme boli smutní  a rozčarovaní z nespravodlivého hodnotenia. Na naše dievčatá Laru Pálinkášovú, Lauru Tomanovú, Stelu Kucharovú, Alicu Svrčekovú, Hanu Švajdovú, Sarah Rečkovú, Emu Andrejkovičovú, Dominiku Maloveckú a Viktóriu Zacharovú sme však veľmi hrdí a ďakujeme im za krásnu reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Ján Hrabovszki

fotogaléria TU

 

Mladé futbalistky boli na turnaji v Dubaji

 

Mladšie žiačky z Nitry a okolia dostali možnosť zahrať si futbal na Blízkom východe. Nové Zámky reprezentovali M. Vojtelová a N.Mazuchová. Niki je naša žiačka, dcérka pani učiteľky Zuzky Mazúchovej.

NOVÉ ZÁMKY. Parádny týždeň plný zážitkov strávili mladé futbalistky v exotických Spojených arabských emirátoch, presnejšie v meste Ajmán neďaleko Dubaja. Na turnaj žiačok kategórie U13 dostali Nitrianky pozvánku prostredníctvom Dávida Vailinga zo Slovenského futbalového zväzu, organizátor im uhradil všetky cestovné a turnajové náklady.

„Je to turnaj určený pre dievčatá narodené v roku 2002 a mladšie. My sme zostavili výber dievčat z Nitry a okolia pod hlavičkou FC Nitra. Niektoré dievčatá nás zaujali napríklad aj na chlapčenských halových turnajoch v zime a odmenou za šikovnosť je pre nich aj tento turnaj,“ vysvetlil Tomáš Seko, koordinátor mládeže FC Nitra. Ako tréneri do emirátov pocestovali Jozef Jelšic a Jozef Zajac.

Naše dievčatá odohrali dva zápasy domácou reprezentáciou a jeden so švédskym klubovým družstvom, dosiahli vyrovnanú bilanciu.

Výsledky: SAE – Nitra 1:2, M. Štefanková, P. Garajová. SAE – Nitra 2:1, N. Blahová. Nitra – Jitex (Švéd.) 1:1, P. Garajová.

ZOSTAVA VÝBERU: L. Gardianová, K. Tanciková, V. Benčeková, S. Minárová, L. Veselá (FC Nitra), D. Jablonická (ČFK Nitra), M. Štefanková (Čechynce), M. Nagyová (N. Hrnčiarovce), P. Garajová (Báb), L. Lacinová (PFA ViOn), N. Blahová (Šaľa), N. Svobodová, E. Vyletelková, L. Šobáňová (Bojná), V. Dominová (V. Ripňany), M. Vojtelová, N. Mazuchová (N. Zámky), M. Turacová (Levice). Tréneri J. Jelšic, J. Zajac. ⋌(KI)


Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7758227/mlade-futbalistky-boli-na-turnaji-v-dubaji.html#ixzz3XmGa2orK

Ocenenie úspešných športovcov mesta

Členovia komisie posúdili podané návrhy od športových klubov na Ocenenie Úspešní športovci mesta Nové Zámky za rok 2014. Navrhli na ocenenie 14 jednotlivcov a 7 kolektívov (bez určenia poradia) a tri ocenenia za zásluhy o rozvoj športu v meste Nové Zámky.

Medzi jednotlivcami je i naša žiačka 3. B triedy,

členka Gymnastického klubu Nové Zámky

LARA PÁLINKÁSOVÁ

Ocenenie má udelené za : 2. miesto - Majstrovstvá SR v športovej gymnastike, kategória 3., celkové 2. miesto v Slovenskom pohári JIPAST v športovej gymnastike 3. kategória

               ako aj MARTIN ŽAPKA, žiak 7.b triedy 

            JUDO CLUB – BUSHI JUDOKAN NZ

Ocenenie: 1. miesto na Majstrovstvách SR v džude v kategórii mladších žiakov vo váhovej kategórii do +65 kg.



Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7748682/ocenia-najlepsich-sportovcov-mesta.html#ixzz3YUjX5O2S

Lare a Martinovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Marta Bystrická

 

Náš žiak VIKTOR PETRÍK v tíme mladých hokejistov bratislavského HK Ružinov 99 Bratislava

 

V poradí už  siedmy ročník podujatia Orange Minihokej Tour,   najväčšieho festivalu hokejových talentov  na Slovensku spoznal v nedeľu 12. apríla  2015 svojho víťaza. Na ľade Crow Areny v Košiciach sa ním stali mladí hokejisti bratislavského HK Ružinov 99 Bratislava.  

Trofeje i medaily prevzali malí hokejisti - žiaci a žiačky z hokejových prípraviek 4. ročníkov základných škôl z rúk dvoch bývalách vynikajúcich košických hokejiosto - obrancov Mojmíra Božíka a Vladimíra Šandrika. Zástupca spoločnosti Orange Slovensko Marián Vavrovič odovzdal družstvám na stupňoch víťazov šeky 300, 500 a 700 eur. Pre víťazný kolektív   pripravila spoločnosť Orange Slovensko – generálny partner SZĽH - opäť mimoriadne lákavú odmenu: týždenný pobyt v Hokejovej škole Mariána Gáboríka.  

Uvedomujeme si, že štart na tomto podujatí je spojený so systematickým tréningom a náročnou prácou Viktora. Určite ho hnala túžba kvalitnej reprezentácie klubu. Blahoželáme mu a prajeme veľa síl a energie na zosúladenie školských i športových  povinností. 

fotogaléria TU

 

Náš žiak - víťaz okresného kola biologickej olympiády

Deviateho apríla  sa uskutočnilo na ZŠ G. Czuczora okresné kolo biologickej olympiády kategórie E (Poznaj a chráň). Našu školu reprezentovali  dvaja žiaci: Daniel Huršan, žiak 5.B triedy a  Matej Cvik zo 7.B. Z oboch sme mali veľkú radosť. Danko Huršan, ktorý mal na olympiáde premiéru, bol úspešný a Matej obsadil 1. miesto.  Bude reprezentovať školu i okres v krajskom kole, ktoré bude  12.5. 2015 v Nitre. Obidvom blahoželáme a Maťkovi držíme palce. Poďakovanie patrí p. uč. Ing. Zuzane Valkusovej, ktorá žiakov po celý čas ich prípravy usmerňovala.

 

McDonald Cup

Vo štvrtok sa naši chlapci z ročníkov 3 – 4 zúčastnili obvodného kola futbalovej súťaže McDonald Cup na ihrisku ZŠ G.Bethlena. To, že máme na škole vynikajúcich hráčov dokázali chlapci svojimi výkonmi na ihrisku, keď všetkých svojich súperov deklasovali rozdielom triedy. O tento úspech sa pričinili : Oliver Olvecký, Samuel Havlík, Viktor Petrík, Marcel Kucman, Matúš Kucman, Damjan Miklovič, Tomáš Boťanský a Lukáš Kociský.

Výsledky : Hradná – Mostná                  11 : 0

                Hradná – Michal n/Žitavou    12 : 0

                Hradná – G. Bethlena             7 : 0

 Skvelou hrou postúpili naši chlapci do semifinále tejto súťaže.

fotogaléria TU

 

Naše víťazstvá v športovej súťaži

Majstrovstvá okresu  v gymnastickom štvorboji sa uskutočnili 31. marca 2015  v Nových Zámkoch v gymnastickej hale na Sihoti.

Deň ako každý iný, a predsa pre niektoré dievčatá plný napätia a očakávania, či sa im podarí zacvičiť zostavy podľa svojich predstáv.
Dnes sa totiž konali v gymnastickej hale na Sihoti Majstrovstvá okresu v gymnastickom štvorboji. Súťažiace  sa pripravovali pod vedením Mgr. Jána Hrabovszkiho a Dr. Nataše Ondrejíkovej.

Našu školu reprezentovali žiačky v dvoch kategóriách.

V kategórii A : Miriam  Keresztesová, Daniela Svrčeková, Ema Kádárová, Laura Rimaszombati, Jessica Nochtová a Lilian Šimuneková

V kategórii B: Lara Pálinkášová, Laura Tomanová, Alica Svrčeková, Sarah Rečková, Stela Kucharová, Hana Švajdová, Ema Andrejkovičová, Viktória Zacharová a Dominika Malovecká.

V konkurencii novozámockých škôl obsadili v kategórii A  -2. miesto a v kategórii B – 1. miesto s postupom na krajské majstrovstvá.

Prajeme našim žiačkam na krajskej  súťaži veľa šťastia a čo najlepšie umiestnenie. Rodičom ďakujem za pomoc pri organizácii.

Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

Vyhodnotenie súťaže Európa v škole

Dňa 30.marca sme slávnostne vyhodnotili obvodné kolo súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Motto 62. ročníka - „EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA? - sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia. I tento rok sa žiaci  aktívne  zapojili do súťaže, a to prostredníctvom individuálnych a kolektívnych výtvarných, literárnych prác i multimediálnych projektov. Víťazné práce školských kôl postúpili do obvodného kola, kde odborná porota ocenila tie najlepšie, ktoré postupujú do celoslovenského kola.

Medzi ocenenými boli i žiaci našej školy:

Literárna časť:

Umiestnenie

Meno žiaka

Názov práce

2. miesto

PETRA VIRÁGOVÁ

Pre všetkých

2. miesto

ANDREJ LAKÓ

Zázrak zvaný voda

 

Výtvarná časť - ocenené práce žiakov.  

Karolína Vassová

Renáta Nozdrovická

Tereza Czucorová, Iveta Tóthová –kolektívna práca – postup do celoslovenského kola

Všetkým zapojeným žiakom patrí poďakovanie a víťazom blahoželáme.

Marta Bystrická

 

Slávnostné odovzdávanie cien

 

fotogaléria TU

Dňa 25. marca o 17.00  sa uskutočnilo  slávnostné odovzdávanie ocenení Úspešný reprezentant mesta Nové Zámky za rok 2014.Ocenenia získali títo žiaci:

 1. ALEX MIHALÍK 

       Pripravovala: Mgr. Oľga Otrubová 

       Ocenenie: 1. miesto  v celoslovenskom kole v recitačnej súťaži povestí „ Šaliansky Maťko“. 

 1. KOLEKTÍV: Evelyn Fazekasová, Damian Miklovics, Andrej Fujas, Sofia Huršanová, Karin Štefániková, Alexandra Ágová, Veronika Horváthová, Simona Polakovičová, Matúš Pavel, Tomáš Boťanský, Laura Tomanová

       Pripravovala: Mgr. Melinda Kovácsová

   Mgr. Eleonóra Vargová Žilinská

Ocenenie: 1. miesto v celoslovenskej akreditovanej súťaži „JAZYKOVÝ KVET 2014“     v cudzích      jazykoch v anglickej dráme

 

 1. KOLEKTÍV: Dominika Kissová, Adam Zaujec, Noémi Pálinkášová, Petra Harišová, Miriam Maťašovská, Pavol Pánisz, Tatiana Bresťáková, Sofia Doláková, Tibor Pukša, Loren Csutkay

 

       Pripravovala: PaedDr. Marta Bystrická

   Mgr. Martin Matejčuk

Ocenenie: 1. miesto v celoslovenskej akreditovanej súťaži „JAZYKOVÝ KVET 2014“   v kategórii „Anglická dráma“.

 

 1. KOLEKTÍV 7.b triedy: Leo Bauko, Samuel Polakovič, Rastíslav Kiss

 

       Pripravovala: Mgr. Hana Janičová

 

        Ocenenie: v celoslovenskom kole Detský čin roka – POMOC ROVESNÍKOM

 

Blahoželám a ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy i nášho mesta.

 

Marta Bystrická

 

Hokejový turnaj základných škôl

V utorok 24. marca prebiehal na zimnom štadióne hokejový turnaj základných škôl v Nových Zámkoch, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Mgr. Art. Otakara Kleina.  Na súpiske našej školy boli štyria hráči: Zachar Daniel, Cvik Lukáš, Kuzma Lukáš, Abel Lucas. Keďže to nestačilo na zostavenie samostatného družstva, naše deti súťažili  v zmiešanom družstve, vedúcim ktorého   bol rodič nášho žiaka  pán Ing. Vladimír Kuzma. Naše  hokejové nádeje obsadili prvé miesto a získali medailu a pohár. V hľadisku nechýbali ich spolužiaci a pani učiteľky. Povzbudzovanie si nenechali ujsť ani pani riaditeľka s pani zástupkyňou. Našim chlapcom blahoželáme, ďakujeme za športový zážitok a želáme im ešte veľa úspešných zápasov.

Marta Bystrická

fotogaléria TU

 

Druhé miesto vo fyzikálnej olympiáde v okresnom kole

 

Naši žiaci nie sú mimoriadne zdatní iba v jazykoch. Snažíme sa, aby boli všestranní. A to i v predmetoch , ktoré sú často označované ako nie ľahké. Štvorčlenný team mladých fyzikov zabojoval v okresnom kole. Miriam Maťašovská získala, ako úspešná riešiteľka, fantastické druhé miesto . Peter Pánisz bol piaty, Pavol Pánisz siedmy a Adam Hatala skončil ako ôsmy. Tým vzorne reprezentovali našu školu ako i svoju triedu VIII.B. Za to im patrí veľká vďaka.

Ďakujem

fyzikálny tréner a učiteľ  Andrej Fujas 

 

2 postupy do krajského kola !

Do okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo dnes t.j. 19.3. 2015, postúpili 3 žiačky našej škole v rôznych kategóriách. Pani učiteľka Janka Šutková sa im pravidelne venuje, čo bolo na výsledku viditeľné. Tri  detí priniesli  tri  diplomy! Máme radosť, blahoželáme dievčatám a ďakujeme pani učiteľke Janke.  

 A tu sú výsledky:

1. kat. 1. miesto Miriam Keresztesová       1.b

2.kat.  1. miesto Evelyn Fazekašová          4.d

2. kat.  čestné uznanie  Simona Polakovičová       4.d

Do krajského  kola, ktoré bude 7.mája, postúpia: Miriam Keresztesová a Evelyn Fazekašová .

PaedDr. Marta Bystrická

 

Európa v škole

Súťaž Európa v škole je už našou každoročnou tradíciou. Nesmierne ma teší najmä to, že si žiaci svoje tvorivé nápady nenechávajú len sami pre seba, ale vedia ich aj prezentovať.

Úspech našich literárnych nadšencov nenechal na seba dlho čakať a pri vyhodnocovaní okresného kola súťaže máme hneď dve druhé miesta. V kategórii žiakov od 9 – 12 rokov sa umiestnila Peťka Virágová zo VI. B triedy a v kategórii žiakov od 13 – 15 rokov získal ocenenie Andrej Lakó z IX. B triedy. Obom patrí veľké poďakovanie.

Dúfam, že táto súťaž si u nás zachová tradíciu i naďalej a budeme sa môcť tešiť z krásnych úspechov našich detí.  

 

                 Michaela Vašková

 

Tri slovenské školy odštartovali chemické projekty

 

Reportáž v NZTV TU

 

Tri  slovenské školy sa opätovne zapojili do rakúskej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (VCÖ) a na štart svojho chemického projektu dostali učebné pomôcky v hodnote 1 000 EUR. Tie im dnes v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave odovzdal prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie. 
     Základná škola na Hradnej ulici v Nových Zámkoch, Súkromná základná škola na Nám. Slobody v Sabinove a Gymnázium J. A. Raymana z Prešova patria medzi 204 škôl v Európe, ktoré podporujú experimentálnu výučbu chémie.
     Zapojili sa v poradí už do 13. ročníka projektovej súťaže Asociácie učiteľov chémie Rakúska (VCÖ) s cieľom podporiť experimentálnu výučbu chémie. V Rakúsku je uvedená súťaž najväčšou súťažou v rámci prírodovedných predmetov. V školskom roku 2014/2015 hlavnou projektovou témou je Chémia pre budúcnosť – udržateľné a efektívne využívané zdroje.
     Do aktuálneho ročníka súťaže sa z celkového poštu 204 škôl, zapojilo 194 rakúskych škôl, 3 školy zo Slovenska, 4 školy z Nemecka, 2 z Maďarska a 1 škola zo Srbska.
     Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 9. apríla 2015 na 13. európskom kongrese učiteľov chémie v Innsbrucku, kde bude ocenený aj najlepší projekt z uvedených troch slovenských škôl.
 fotogaléria TU

 

5 detí 5 diplomov

 

Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo dnes t.j. 17.2. 2015, postúpilo 5 detí našej škole v rôznych kategóriách. Pani učiteľka Janka Šutková sa im pravidelne venuje, čo bolo na výsledku viditeľné. Päť detí prinieslo päť diplomov! Je to úspech, na ktorí sme právom hrdí.  

A tu sú výsledky:

1. kat. 1. miesto      Miriam Keresztesová      1.b

1. kat. 3. miesto      Emma Kádárová            1.b

2. kat. 1. miesto      Evelyn Fazekašová         4.d

2. kat. 2. miesto      Simona Polakovičová       4.d

3. kat. 2. miesto      Diana Mušková               7.b     

Do okresného kola, ktoré bude 19.marca, postúpia: Miriam Keresztesová,Evelyn Fazekašová a  Simona Polakovičová. Verím, že sa im bude dariť.

Ďakujem pani učiteľke Janke Šutkovej za prípravu žiačok na súťaž.

 

Súťaž -Slovenský Červený kríž

Dňa 28.1.2015 sme sa zúčastnili súťaže prvej pomoci ZŠ a SŠ, ktorú organizoval Slovenský červený kríž . V kategórii mladší žiaci 1. – 4. ročník sme získali 1.miesto. Súťaž sa konala v rámci ZŠ a SŠ mesta Nové Zámky ako predpríprava na majstrovstvá okresu, ktoré sa budú konať v mesiaci máj.

PaedDr. Nataša Ondrejíková

fotogaléria TU

 

FLORBALOVÝ TURNAJ – ŽIAČKY, ŽIACI.

Žiaci našej školy sa dňa 20.11. ( žiačky) a 21.11. ( žiaci ) zúčastnili florbalového turnaja. Dievčatá odohrali turnaj na Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu. Dosiahnuté výsledky: ZŠ Hradná – ZŠ Mostná 6:2, ZŠ Hradná – ZŠ Bernolákova Šurany 3:1, ZŠ Hradná – SŠ HS a O 1:11, ZŠ Hradná – ZŠ G. Bethlena  4:2.     Poradie družstiev:  

 1. SŠ HS a O              12b
 2. ZŠ Hradná      9b
 3. ZŠ Mostná      4b
 4. ZŠ G. Bethlena        3b
 5. ZŠ Šurany        2b

Za najlepšiu hráčku organizátori vyhlásili Lauru Krajčírovú, ktorá dala 13  gólov a najlepšiu brankárku Tatianu Bresťákovú z 8.B. ZŠ reprezentovali: L. Krajčírová a N. Ihászová zo 7.B, Anita Šupalová a Dominika Karaszová zo 7.C, A. Hulkoová a K. Kosiková z 8.A, S. Doláková a T. Bresťáková z 8.B.

Majstrovstvá okresu vo florbale

 

V utorok 9.12. družstvo dievčat  obsadilo  2. miesto v okrese. Reprezentovali nás: Nikol Mazúchová, Tereza Tomanová, Ema Oborilová, Táňa Bresťáková, Laura Krajčírová, Anita Šupalová, Anikó Hulkóová a Kristína Kosiková

Družstvo chlapcov sa 11.12.2014 umiestnilo tiež na 2. mieste vďaka hráčom: Adam Hatala, Július Varga, Andrej Szalma, Dominik Málnasi, Boris Rosival, Jakub Suranszki, Andrej Kondrlík, Adam Cucor

Preteky SP JIPAST v športovej gymnastike žien a dievčat

 

V dňoch 24.-25.10. 2014 sa v Trnave uskutočnili preteky SP JIPAST v športovej gymnastike žien a dievčat. Zúčastnili sa ich aj 2 žiačky našej školy, Lara Pálinkášová z 3.B triedy v kategórii III. A sa umiestnila na vynikajúcom 1. mieste a Miriam Keresztesová z 1.B tiedy v kategórii I.A obsadila spomedzi 12 zúčastnených pekné 6. miesto. Obom dievčatám srdečne gratulujeme a držíme im palce na ďalších pretekoch, ktoré sa uskutočnia 21.-22.11.2014 v Detve.

PaedDr. Petra Keresztesová

 

2013/2014

 

   

Keď sme dostali pozvánku zo Strednej odbornej školy - Szakközépiskoly, Nitrianska cesta 61, na Tvorivé dielne 2012, nezaváhalil sme ani na chvíľu. Popri možnosti získať informácie o škole, ktorá ponúka zaujímavé študijné odbory sme si zmerali sily so žiakmi z Veľkého Kýra, Komjatíc, zo ZŠ Nábrežná, ZŠ Mostná, ZŠ Devínska, Cirkevná ZŠ. Súťažilo sa v štyroch discilínach: elektrotechnické práce, maliarske práce, stolárske práce a kovodielňa. No a práve v prvých dvoch spomenutých disciplínach sme v tvrdej konkurencii získali dve tretie miesta. Prvý diplom získali Sebastián Danáč a Rajmund Kociha (elektro) a druhý Igor Racek a Lukáš Čelka(maliarske práce). Veľká vďaka patrí však aj Tomášovi Solčanovi, Lukášovi Lutišanovi, Alanovi Kollárovi a Robertovi Pócsovi, ktorým umiestnenie sa na stupni víťazov uniklo len o vlások.

Kinderiáda – úspech – postúpili sme do celoslovenského kola!

V utorok 2.októbra sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola športovej súťaže Kinderiáda v Nitre. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Adam Kečkéš II.B., Laura Tomanová II.D., Stela Kucharová III.D., Lukáš Marti III.C., Roland Fabián IV.A., Kiara Kocihová IV.D., Melisa Miklovicsová V.D., Andrej Kondrlík V.D. Všetci sa svojimi výkonmi zaslúžili o krásne 2. miesto, na ktorom sa umiestnila naša škola a tým aj postúpila do celoslovenského kola. Adam Kečkéš dokonca získal 2. miesto v behu na 60m.

VIII. ročník súťaže o Putovný pohár náčelníka mestskej polície v Nových Zámkoch

 26. júna 2012 sa miešané  družstvo  troch 5. ročníkov aktívne zapojilo do súťaže o Putovný pohár náčelníka mestskej polície. Žiaci si zmerali sily v rôznych disciplínach. Branno-orientačný beh kládol dôraz na ich vytrvalosť, zručnosť, orientáciu v teréne, vedomosti o histórii mesta, prvú pomoc a znalosti o dopravnej výchove. Hádzanie loptičkami vo dvojiciach si vyžadovalo pozornosť a súhru s partnerom, preťahovanie lanom zasa rozumné rozloženie síl a dráha zručnosti  si opäť žiadala zvýšenú pozornosť a rozvahu.

Súťaž bola zaujímavá, deti súťažili s plným nasadením všetkých síl a nás teší, že Putovný pohár získali práve naši žiaci. Srdečne blahoželáme.

 

Biologická olympiáda

Je nám nesmierne ľúto, že nastal čas, keď musíme napísať : „Našu školu reprezentoval poslednýkrát.“ A reprezentoval ju tým najvynikajúcejším spôsobom. Na celoštátnej úrovni v  biologickej olympiáde bol prvý. Darilo sa mu vždy, ale on sám si kládol vysoké méty a snažil sa ich dosiahnuť. Neuspokojovalo ho 2. či 3. miesto, chcel byť prvý, lebo vedel, že na to v prírodných vedách má. Chémia a biológia – to sú oblasti, v ktorých sa cíti doma. Ale nič nie je zadarmo. Nestačí mať k niečomu vzťah, talent, nadanie. Je potrebné prinútiť sa ku každodennému učeniu, vynechať veľa z bežných radostí žiakov tohto školského veku a venovať sa cielene získavaniu nového, nepoznaného. Porovnávať a rozširovať svoje poznatky, neustále pochybovať a neustále sa utvrdzovať, že cesta k vedomostiam je tou správnou cestou, cestou, ktorá viedla mnohých slávnych ľudí k úžasným objavom v prospech celého ľudstva. Matúš sa na takúto cestu vydal. Má pred sebou veľké ciele a ja verím, že ich dosiahne. Som presvedčená, že o ňom budeme počuť ešte veľa. Želám mu veľa ďalších úspechov, príjemných a dobrých ľudí naokolo, ktorí ho podporia vždy, keď bude treba. Osobne som hrdá na to, že som mohla byť riaditeľkou školy, ktorú on navštevoval. Matúš, ďakujem.

    Mgr. Mária Kuklová, riaditeľka školy

 

Mestské kolo olympiády v anglickom jazyku

So súťažami akoby sa vrece pretrhlo! Ministerstvo školstva, kraj, mestá ba i školy – všetci chcú, aby deti súťažili. Nám  sa vidí, že tých súťaží je veľa. Preto sa nezúčastňujeme na všetkých. V tomto školskom roku sme ale dokázali získať žiaka do ďalšej z mnohých súťaží , ktorú v tomto prípade organizovalo mesto. A spravili sme dobre. Leo Bauko sa pýši diplomom za prvé miesto v mestskom kole olympiády v anglickom jazyku. Srdečne mu blahoželáme, tešíme sa spolu s ním a veríme, že ho  “súťaživý duch“ neopustí ani v budúcnosti.

Mgr. Mária Kuklová

 

Sme majstri Európy

 

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa snažíme i pomocou metódy CLIL vyučovať cudzie jazyky pre život. Teda nie encyklopedické vedomosti, ale také, ktoré sú využiteľné v každodennej bežnej existencii nášho bytia. Zdá sa nám, že sme prvé kroky urobili. Naši žiaci hrajú divadlo, spievajú, recitujú nielen v rodnom jazyku, ale aj v angličtine, ruštine, nemčine. Sami sa budete môcť presvedčiť v programe, ktorý sme vám pripravili. Naši  šiestaci sa nezľakli divadelných dosiek a výsledkom boli pochvaly a pekné ocenenia na dramatickom anglickom festivale v Nitre. Siedmačky v tomto školskom roku získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet – kategória dráma – angličtina.

Okrem toho náš žiak Matúš Kolárik obsadil prvé miesto na Krajskom kole chemickej olympiády i na Krajskom kole biologickej olympiády.

 

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

 

Vo štvrtok 3. mája sa v našej škole uskutočnilo semifinálové kolo Majstrovstiev okresu vo vybíjanej. Naše dievčatá zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili na záverečný turnaj, ktorý sa uskutoční 18. mája v Jasovej. Z tohto úspechu máme, samozrejme, veľkú radosť a veríme, že sa im bude podobne dariť aj v Jasovej.
Všetci im držíme palce!

 

Dianka Mušková

 

žiačka 4.D triedy nám opätovne urobila veľkú radosť. Začínajúca recitátorka sa zúčastnila recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy  prvýkrát. 3. máj 2012 bol pre ňu, ako i pre našu školu, úspešným dňom. Dianka sa na krajskom kole  v Topoľčanoch umiestnila na krásnom druhom mieste. Máme radosť z nádejnej recitátorky a veríme, že svoj talent bude rozvíjať aj v ďalšom školskom roku. 

Mgr. Janka Šutková

 

Obvodné kolo súťaže v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2012“

     2. kategória:  3. miesto Melisa Miklovicsová 4.D

     3. kategória:  1. miesto a postup na krajské kolo súťaže    Michaela Stančáková 7.B

Mgr. Emília Zbyňovská

 

Naši najúspešnejší prebrali cenu primátora mesta

     

     Vždy  sa    veľmi tešíme, keď naši žiaci dosiahnu úspechy či už na poli vedomostnom,  umeleckom, alebo športovom.   Čoraz väčšie uznanie a obľúbenosť si získava divadelná súťaž Jazykový kvet, lebo je tu najviditeľnejšia symbióza  jazykových vedomostí, výslovnosti, gramatiky, plynulosti a spontánnosti v cudzom jazyku. A práve tu zabodovali naši žiaci – Albín Blaho, Veronika Fujasová, Barbora Ivanová, Rebeka Pálinkášová a Alexandra Stanková. Pod vedením vynikajúcej pedagogičky Mgr. Melindy Kovácsovej dokazujú, že chcú byť v ovládaní anglického jazyka čím ďalej, tým dokonalejší.

 

     Na škole máme i veľmi dobrých športovcov. Patrí medzi nich aj Jana  Ščevlíková, ktorá dosahuje pozoruhodné výsledky v plávaní. Reprezentuje nielen svoj oddiel, ale i našu školu a jej umiestnenie v krajskom kole dáva tušiť, že ak ju neprejde chuť pravidelne trénovať, budeme o nej počuť i v budúcnosti.   

     Matúš Kolárik  opäť milo prekvapil, keď nás reprezentoval vo veľmi náročných vedomostných olympiádach – v Biologickej a Chemickej. Jeho umiestnenia – 1. a 2. miesto na celoštátnej úrovni svedčia o  neúnavnej, na čas i vedomosti náročnej ceste, ktorú si vybral a po ktorej bez zaváhania kráča. Pomocníkmi sú mu hlavne jeho rodičia a p. Mgr. Mlynáriková. Je nám nesmierne ľúto, že v tomto školskom roku opustí našu školu, ale určite sa z nášho zorného uhla nestratí, aj keď bude reprezentovať inú, teraz už strednú školu, ktorú si vybral. Navždy však ostane naším odchovancom, naším úspešným žiakom.

 

      Žiak 3. a triedy Andreas Kóša sa zaujíma o rôzne projekty, ale najviac ho oslovujú tie multimediálne. A cestu mu ukázala  p.uč. Mgr. Beáta Makatová.  Andreas dokázal svoj multimediálny projekt spracovať umelecky do takej miery, že jeho prácu vysoko ocenila aj komisia v rámci súťaže Európa v škole.

Všetkým našim oceneným žiakom i pedagógom, ktorí ich pripravovali, srdečne blahoželáme .

Mgr. Mária Kuklová , riaditeľka školy

Ďalší obrovský úspech

Bez straty bodu!

Matúš Kolárik opäť predviedol svoje fenomenálne vedomosti a zvíťazil v chemickej olympiáde, v obvodnom kole, BEZ STRATY JEDINÉHO BODU. Takto po vynikajúcom druhom mieste žiaka Phuca Le Vana, žiaka 9.a triedy,  v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády (postupuje do krajského kola spolu s Matejom Borošom, úspešnom riešiteľovi FO kategória F - ôsmy ročník) sme opäť dosiahli vynikajúci úspech.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria