Menu

Organiz. štruktúra

Manažment školy

Šk. rok 2023/2024

 

Riaditeľka: PaedDr. Marta Bystrická

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Erika Kováčová

Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Andrea Petránová

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Marcela Hnátová

Výchovná a kariérova poradkyňa: Mgr. Eva Vaďovská

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Vaďovská, Mgr. Simona Kunčaková

Školský sociálny pedagóg: Mgr. Monika Pintérová

Školský psychológ: Mgr. Alžbeta Eliášová

Účtovníctvo a PaM: Ing. Iveta Šormanová

Tajomníčka: Adriana Szabóová

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Alexová Paulíková

 

Rada školy

Predsedníčka: Mgr. Simona Kunčaková /kontakt: 0908352490, simona.kun@gmail.com / 

Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Martin Matejčuk

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Iveta  Šormanová                                                     

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Lívia Gombárová

PaedDr. Alexandra Danczi

Ing. Ivan Kočkovič

Andrea Puškášová

Zástupcovia zriaďovateľa:  

Mgr. Štefan Danis

Ing. Karol Bórik, MBA

JUDr. Ing. Gabriel Katona,PhD

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria