Menu

ŠKD

Denný režim a podmienky v ŠKD Slniečko na školský rok 2023 / 2024

 

Denný režim a podmienky v ŠKD Slniečko v šk. roku 2023/2024

         

         Podmienky:     

 • poplatok za ŠKD je 15 eur, ktorý vyplatí rodič  vždy do 10. dňa v danom mesiaci aj v prípade, že dieťa navštívi ŠKD len jeden deň v mesiaci,
 • poplatok 15 eur  sa uhrádza od septembra iba elektronicky cez:
 • platobný systém prepojený s EduPage v časti PLATBY
 • alebo bankovým prevodom na účet: SK 40 1100 0000 0026 2775 9175
 • poplatok sa uhrádza buď mesačne,
 • alebo  spolu mesiace  - september + október + november + december,
 •  v novom roku 2023 mesiace - január + február + marec + apríl + máj + jún,
 • Nikdy nie všetkých 10 mesiacov naraz!!! (v decembri musí byť ku koncu roka na bankovom účte zostatok nula),
 • pri zadávaní platby je potrebné uviesť:  meno + priezvisko + triedu žiaka, v opačnom prípade sa nebude dať identifikovať platba, každé dieťa bude mať od septembra svoj varabilný symbol,
 • deti idú domov v sprievode rodinného príslušníka alebo na základe Vášho písomného vyjadrenia, ktoré odovzdá svojej pani vychovávateľke, pani učiteľke (zápisný lístok),
 • podmienkou ŠKD je stravovanie v jedálni, deti si môžu priniesť prezlečenie na pobyt vonku,
 • odchod dieťaťa z družiny bude vždy v danom čase, ktorý si rodič na celý mesiac zaklikne v EduPage (napr. 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30.), rodič musí dieťa v tom čase čakať pre školou,
 • všetky ďalšie informácie Vám poskytne vychovávateľka daného oddelenia, ktoré Vaše dieťa bude navštevštevovať.

Výchovný program ŠKD 

                                                                                          Hand pointer finger concept of multi touch vector

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria