Menu

Denný režim a podmienky v ŠKD Slniečko na školský rok 2019 / 2020 Výchovný program 2019 / 2020

ŠKD

Denný režim a podmienky v ŠKD Slniečko na školský rok 2019 / 2020

Oddelenia školského klubu detí v školskom roku 2019/2020.

V tomto školskom roku sa nám prihlásilo 250 žiakov do ŠKD. Žiaci sú rozdelení do ôsmich oddelení:

Zamestnanci ŠKD:

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Marcela Hnátová

Vychovávatelia:          Mgr. Gabriel Bresťák

                                     Mgr. Slavomíra Dlhá

                                     Dana Jančeková

                                     Mgr. Alexandra Bugyíková

                                     Bc. Klaudia Kovácsová

                                     Katarína Pálinkášová

                                     Dominika Mokrášová

 

ČAS

AKTIVITA

 

6.30. – 7.30.

 

Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť podľa záujmu detí. Ranná družina sa nachádza v pavilóne A vpravo hore v triedach na poschodí (schody pri riaditeľni).

 

 

7.30.

 

Odchod na vyučovanie pod dohľadom pani vychovávateľky.

 

 

8.00.

 

Vyučovanie podľa rozvrhu

 

 

11.45. – 16.00.

Preberanie detí od pedagógov, hygiena rúk, príprava na obed.

Záujmová činnosť – prebieha podľa rozpisu v týždennom pláne.

Pobyt vonku – hry sú zamerané na koordináciu pohybu, postrehu, loptové hry, pohybové hry.

Individuálna príprava na vyučovanie.

 

16.00. – 17.00.

 

Popoludňajšia služba je v  triedach (A pavilón prízemie).

Voľné hry detí, kreslenie, sledovanie rozprávok.

 Preberanie detí rodičmi.

 

 

PODMIENKY:

 • poplatok za ŠKD je 12 eur, ktorý vyplatí rodič vždy do 15. dňa v danom mesiaci svojej pani vychovávateľke, aj v prípade, že dieťa navštívi ŠKD len jeden deň v mesiaci,
 • deti idú domov v sprievode rodinného príslušníka, alebo na základe Vášho písomného vyjadrenia, ktoré odovzdá pani vychovávateľke, kde bude určený presný čas odchodu.
 • podmienkou ŠKD je stravovanie v jedálni,
 • deti si môžu priniesť prezlečenie na pobyt vonku,
 • nástenka ŠKD sa nachádza hneď pri vchode do budovy školy po pravej ruke, na ktorej sú informácie, či dané oddelenie sa nachádza vo vnútri, alebo vonku,
 • všetky ďalšie informácie vám poskytne pani vychovávateľka daného oddelenia, ktoré Vaše dieťa navštevuje.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria