Menu

Školské účty

€ € €

 

Číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 2275 8704

- frekvencia platby - mesačne

                                                                                                                         

SK40 1100 0000 0026 2775 9175

- frekvencia platby - mesačne

 

 

SK78 0900 0000 0051 3678 9672

- frekvencia platby - jednorázovo za školský rok

                                                                                                                              

Pri idetntifikácii platby použite variabilný symbol (VS), ktorý je platný počas štúdia na škole.

VS nájdete na webovej stránke po prihlásení nasledovne: 

https://zshradnanz.edupage.org 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria