Menu

Triednictvo

2022/2023

Školský rok 2022/2023
 TRIEDNICTVO   NETRIEDNI
l.A Mgr. Ďurinová   Mgr.  Bauerová
l.B Mgr.  Porubská   Mgr.  Benczeová
l.C Mgr. Štetková   Mgr. Bresťák
II.A Mgr. Fülöpová   Mgr. Dibusová
II.B Mgr.  Vargová Žilinská   Mgr. Hajnušová
ll.C Mgr. Mazúchová   Mgr. Kliská
II.D Mgr. Hrabovszká   Mgr. Kovácsová
III.A Mgr.  Pliešovská   Mgr.  Královičová
lll.B Mgr. Makatová   Mgr.  Lakóová
III.C Mgr. Laczková   Mgr.  Micsinaiová
lV.A Mgr. Liptáková   Mgr.  Valachová
lV.B Mgr. Hrabovszki   Ing. Rozsnyóová
lV.C Mgr. Grunská   ŠKD  
V.A PaedDr.  Petra Keresztesová   Mgr.  Hnátová
V.B Mgr. Halčinová   p. Antalecz
V.C PaedDr.  Ondrejíková   p. Bohošová
VI.A Mgr. Teplanová   Mgr. Bugyíková
VI.B Mgr. Žikavská Jesenáková   Mgr.  Haládiková
Vl.C Mgr.  Kunčaková   p. Jančeková
Vll.A Ing. Kosztolányiová   p. Pálinkášová
Vll.B Mgr.  O. Matejčuk   Bc. Petrášová
Vll.C Mgr.  Valkusová Súkeníková   Mgr. Szegediová
VllI.A Mgr. Sileská   p. Varagyová
VIII.B Mgr. Muránska   Asistenti  
VIII.C Mgr. Pániková   p. Bajzíková
VIII.D Mgr. Matejčuk   Mgr. Balážová
lX.A Mgr. Janičová   Mgr. Boldižárová
lX.B Mgr. Sádovská   Mgr. Bresťák
Špeciálny pedagóg       Bc. Bršelová
  Mgr.  Kunčaková   Ing. Bystrický
  Mgr.  Vaďovská   Mgr. Guzmanová
Sociálny pedagóg       Mgr.  Hofferíková
  Mgr.  Pintérová   Mgr.  Kriváneková
Školský psychológ       p.  Malá
  Mgr. Eliášová   p. Sabopálová
          Informatik     Mgr. Teplanová
  Bc. Jakab   Bc. Trnková
    Školský zdravotník   Bc. Urbanová
  Mgr.  Czimbalíková      
           

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria