Menu

Triednictvo

2019/2020

Školský rok 2019/2020
 TRIEDNICTVO   NETRIEDNI
l.A Mgr. Fülöpová   Mgr. Makatová
l.B Mgr.  Štetková   Mgr.  Královičová
l.C Mgr. Grunská   Mgr. Kovácsová
ll.A Mgr. Ďurinová   PaedDr. Ondrejíková
ll.B Mgr.  Porubská   Ing.  Rozsnyóová
ll.C Mgr.  Dojčánová   Mgr.  Liptáková
ll.D Mgr. Zbyňovská   Mgr.  Kliská
llI.A Mgr. Hrabovszká   Mgr. Kabaiová
llI.B Mgr.  Žikavská Jesenáková   Mgr. Kaššová
lll.C Mgr. Vargová Žilinská      
lV.A Mgr. Hrabovszki   ŠKD
lV.B Mgr. Mazúchová   Mgr. Bresťák
lV.C Mgr. Pliešovská   Mgr. Bugyíková
V.A Mgr. Sileská   Mgr.  Hnátová
V.B Mgr. Vargová Žilinská   p. Jančeková
V.C Mgr. Pániková   Bc. Kovácsová K.
V.D Mgr.  Matejčuk   p.  Mokrášová
VI.A Mgr.  Janičová   p. Pálinkášová
Vl.B Mgr. Mareková   Mgr. Vaškovičová
VlI.A PaedDr.  Keresztesová      
Vll.B Mgr. Halčinová   Asistenti
Vlll.A Mgr. Muránska   Mgr.  Buranský
Vlll.B Mgr. Szilágyi Šimon   Ing. Bystrický
lX.A Ing. Valkusová Súkeníková   Mgr.  Hercová
lX.B Mgr. Lakóová   Mgr.  Hofferíková
        Mgr.  Izsáková
Špeciálny pedagóg   Mgr.  Kriváneková
Mgr.  Kunčaková     Mgr. Micsinaiová
Mgr.  Vaďovská   Mgr. Ceizelová
      p. Sabopálová
Sociálny pedagóg   Mgr. Sádovská
Mgr.  Pintérová   p. Súkeníková
           
Školský psychológ      
Mgr.  Eliášová      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria