Menu

Triednictvo

2023/2024

 
Školský rok 2023/2024
TRIEDNICTVO   NETRIEDNI
l.A Mgr. Vargová Žilinská   Mgr. Guzmanová
l.B Mgr.  Hrabovszká   Mgr.  Fülöpová
l.C Mgr. Borbélyová   Mgr. Bresťák
II.A Mgr. Ďurinová   Mgr. Botková
II.B Mgr.  Porubská   Mgr. Hajnušová
ll.C Mgr. Micsinaiová J.   Mgr. Kliská
III.A Mgr.  Laczková   Mgr. Kovácsová
lll.B Mgr. Sádovská K.   Mgr.  Královičová
lll.C Mgr. Mazúchová   Mgr.  Lakóová
III.D Mgr. Grunská   Mgr.  Micsinaiová L.
lV.A Mgr. Pliešovská   Mgr.  Valachová
lV.B Mgr. Makatová   Ing. Rozsnyóová
lV.C Mgr. Kucharovič Dibusová   ŠKD  
V.A Mgr. Liptáková   Mgr.  Hnátová
V.B Mgr. Hrabovszki   p. Antalecz
V.C Mgr. Sádovská R.   Mgr. Bencová
VI.A PaedDr.  Keresztesová   p. Vaďovská
VI.B Mgr. Halčinová   Mgr. Bugyíková
Vl.C PaedDr.  Ondrejíková   Mgr.  Haládiková
Vll.A Mgr. Teplanová   p. Jančeková
Vll.B Mgr. Žikavská Jesenáková   p. Pálinkášová
Vll.C Mgr.  Benczeová   Bc. Petrášová
VllI.A Ing. Kosztolányiová   p. Varagyová
VIII.B Mgr.  O. Matejčuk   Mgr. Vaškovičová
VIII.C Mgr.  Valkusová Súkeníková   Asistenti  
IX.A Mgr. Sileská   Bc. Bajzíková
lX.B Mgr. Muránska   Mgr. Balážová
lX.C Mgr. Pániková   Mgr. Boldižárová
IX.D Mgr. Matejčuk   Mgr. Bresťák
Špeciálny pedagóg       Bc. Bršelová
  Mgr.  Kunčaková   Ing. Bystrický
  Mgr.  Vaďovská   Mgr.  Hofferíková
  Mgr.  Bencová   p.  Malá
Sociálny pedagóg       p.  Rusnáková
  Mgr.  Pintérová   p. Sabopálová
Školský psychológ       Mgr. Sklenárová
  Mgr. Eliášová   Mgr.  Szegediová
Informatik       Mgr. Teplanová
  p.  Jakab   Bc. Urbanová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria