Menu

Prezentácia našej školy

Smernice pána primátora

Smernica primátora o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti TU

Smernica o zodpovednej osobe TU

Interaktívna prehliadka

Pozrite si naše učebnePozrite si naše učebne

Interaktívna prehliadka školy TU

Piatok 22. 11. 2019

Projekt ERASMUS

 

Project links

SPANISH MEETING: http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/spain1

ITALIAN MEETINGhttp://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/italy

https://youtu.be/S8JmGOg_k3o

POLISH MEETING:       http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/poland

Naša fotogaléria (Our photogallery) TU

Videogaléria : Video z Talianska č.1 TU

                                                    č.2 TU

http://www.novezamky.sk/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-nbsp-ramci-projektu-erasmus-43/d-23365

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vzdelavacia-aktivita-ziakov-v-polsku/35206-clanok.html

 

Polish meeting  - May 2017  HERE

V dňoch od 21.5.2017 do 27.5.2017 sa naša škola zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Strawczyn, Poľsko. Stretnutie absolvovalo 5 žiakov: Bibiána Barátová, Hamy Nguyen Ba, Zina Valkusová, Lukáš Kuzma a Filip Vavrík a 3 učiteľky: Mgr. Melinda Kovácsová, Mgr. Hana Janičová a Mgr. Dominika Dojčánová.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločne sochu Malého Princa a ďalšie postavičky a veci zo známeho diela. Žiaci použili rôzne výtvarné techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás, a veľmi ich to zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

Podstata kooperatívneho vyučovania spočíva v tom, že žiaci triedy  na vyučovaní pracujú v malých skupinkách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.

V prospech realizácie kooperatívneho vyučovania hovorili ich spoločné výtvarné práce a aktivity na spoznávanie miest Kielce a Krakow. Žiaci spoznali, čo znamená zodpovednosť, povinnosť, včleňovanie, podriaďovanie, spolupráca, pomoc, úcta k presvedčeniu iného a tolerancia.

Žiakom, aj pedagógom toto stretnutie umožnilo vidieť a zažiť, ako vlastne funguje kooperatívne vyučovanie. Mali sme možnosť vidieť časť krajiny Poľska, spoznať ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, spoznať ich kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, toto všetko bolo pre nás veľkým prínosom.

Mgr. Melinda Kovácsová

 

Počet návštev: 4787067

Vitajte na našom webe

Vážení a milí návštevníci,  srdečne Vás vítam na webovej stránke našej školy. 

Som veľmi rada, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu, jej aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o jej zamestnancoch a žiakoch. A veru máme sa čím pochváliť ! :)

Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý žiak krásne spomienky na roky mladosti, zabudnuté momenty a súčasný žiak každodenné radosti i starosti, dosiahnuté úspechy. Samozrejme tu nájdete všetky informácie povinne zverejňované v zmysle platnej legislatívy.


PaedDr. Marta Bystrická              
riaditeľka školy

 

Vzdelávanie

Kladieme veľký dôraz na poskytnutie vzdelania vysokej úrovne za pomoci moderných vyučovacích metód a najnovších technológií s prihliadnutím na možnosti každého žiaka. Prezentujú nás naše výsledky, na ktoré sme patrične hrdí.

Novinky

 • Dnešný utorok 19.11.2019 sme venovali aktivitám, ktoré boli zamerané na prevenciu drogových závislostí. Dobrovoľníci - klienti resocializačného zariadenia Nelegal v Šuranoch so psychologičkou Mgr. Pešlovou v triede 8.A a 8.B veľmi tvorivo viedli pripravené diskusné stretnutie zamerané na prevenciu drogových závislosti. Porozprávali našim žiakom svoj životný príbeh, prostredníctvom ktorého chceli poukázať na nezmyselnosť užívania návykových látok. Žiaci sa aktívne do diskusie zapájali. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme podnietili ich negatívny postoj k závislostiam ako takým. Oceňujeme záujem našich detí, ich dobré názory a schopnosť zapojiť sa do diskusie. Ďakujeme klientom zariadenia a pani psychologičke za návštevu a cenné rady.

 • Víťazstvo v skupine (15. 11.) našu školu posunulo do finále majstrovstiev okresu vo vybíjanej najmladších žiakov medzi štyri najlepšie školy v okrese Nové Zámky. Vo finálovej skupine sme 19.11. hrali systémom “každý s každým”. Po remíze so ZŠ Komjatice a ZŠ Štúrovo a prehre so ZŠ Nábrežná sme obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali: F. Kuzma, F. Švajda, M. Kopáč, L. Vadkerti, Z. Vavríková, S. Halasovičová, náhr. M. Hudec 4.A, P. Keresztéš 4.B, S. Vicenová , R. Hlavatá 4.C, A. Čvirik, A. Kulcsár, S. Véghová 3.C.

 • V rámci týždňa prevencie drogových závislostí sme dnes – 21.11.2019 vyhodnotili výtvarnú súťaž na tému „Kontrasty života“. Naši šikovní žiaci šiesteho a siedmeho ročníka výtvarnými prácami vyjadrovali negatívny postoj k drogám a k závislostiam ako takým. Pani učiteľka Mgr. Betka Kaššová mala neľahkú úlohu, vybrať tie najlepšie výtvarné práce.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a výhercom blahoželáme.

  1. miesto: Rebeka Nagyová, Lilian Šimuneková – 7.A

  2. miesto: Michelle Liptáková, Emma Kádárová – 6.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria