Menu

 • Veselé Vianoce a Štastný Nový Rok 2020

  Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci,

  Vianoce majú veľa nádherných prívlastkov, ale jedno je isté. Všetci, či malí, či veľkí, mladí či starší, sa na tento čarovný sviatok tešíme. Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás neopísateľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nemajú byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale najmä o  stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa počas celého roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra, ktorá patrí k Vianociam, sa nedá zabudnúť. Tešme  sa  z maličkostí a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru v šťastí, v láske a v  pokoji.

  Do nastávajúcich krásnych vianočných dní vám želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších, priateľov a ľudí blízkych vášmu srdcu.  Nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.


  Marta Bystrická

 • Kreatívny krúžok

  V predvianočnom období sme si na Kreatívnom krúžku vyrobili adventné vence, Mikulášikov, veselých sobíkov a vianočné stromčeky. Naši usilovní žiaci pri svojej tvorbe vždy zapoja fantáziu a kreativitu. Každá snaha sa cení,a preto sa vždy veľmi tešíme z ich krásnych výrobkov. Želáme všetkým naším žiakom šťastné a veselé Vianoce a nech je Nový rok pre každého plný kreatívnych nápadov.

  Mgr.Barbora Hofferíková, Mgr.Andrea Izsáková

 • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU

  V dňoch od 9.12. do 19.12. sa uskutočnila na ročníkoch 5. – 9. súťaž o najkrajšiu vyzdobenú triedu. Hodnotila sa nielen vianočná výzdoba, ale aj čistota prostredia a celkový poriadok v triede. Musím poznamenať, že sa snažili všetky triedy vyzdobiť si svoju triedu, čo najkrajšie a tiež udržiavali poriadok vo svojich triedach. Vybrať tri najkrajšie vyzdobené a tiež upratané triedy nebolo pre členov žiackeho parlamentu a komisiu pedagógov vôbec ľahké.

  Na prvom mieste sa umiestnila a putovný pohár o Najkrajšiu vyzdobenú triedu získala 9.A trieda. Na druhom mieste sa umiestnila 5.C trieda a na treťom mieste 7.A trieda.

  Všetkým zúčastneným triedam ďakujeme za účasť v súťaži.

   

  Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička, koordinátorka žiackeho parlamentu

 • 🎄Vianočný turnaj vo vybíjanej 🎄

  Vianočným turnajom pre 5. 6. 7.roč. a pohybom sme ukončili kalendárny rok. Žiaci podali skvelý športový výkon, spoluprácu na ihrisku, aj v hľadisku. Turnaj sa odohral v dvoch kategóriách: A - 5. ročník, B - 6. a 7. ročník.

  Výsledky:

  A - 1. V. A, 2. V. D, 3. V. B, 4. V. C

  B - 1. VI. A, 2. VII. B

  Prajeme krásne VIANOCE 🎄☃️❄️🏐

  R. Královičová, N. Ondrejíková

 • UPOZORNENIE pre stravníkov!!!

  UPOZORNENIE pre stravníkov!!!

  Odhlásiť obedy na 19. a 20.12.2019 bude možné cez Edupage len do 18.12.2019 do 14:00 hod. Telefonické odhlasovanie bude možné len do 19. 12. 2019 do 7:30 hod.!!! Po tomto čase nebude možné sa odhlasovať.

   

 • Koľko darčekov sa zmestí do krabice lásky ?

  Najkrajšie sviatky v roku sa blížia a všetci si najviac prajeme prežiť ich v zdraví a v kruhu svojich blízkych. Nie všetci však máme to šťastie a preto sme sa všetky detičky z ŠKD rozhodli, že aspoň trošku spestríme Vianoce obyvateľom domova dôchodcov. S veľkou láskou sme nielen naplnili, ale i osobne odovzdali vianočné balíčky, ktoré dúfame, že potešia deduškov a babičky. Veríme, že aj náš vianočný program pohľadil ich dušičku a vyčaroval úsmev na tvári. Poďakovať sa chceme všetkým, ktorí prispeli a podporili nás. Nielen počas Vianoc Vám prajeme veľa lásky, pohody a zdravia.

  Vych. ŠKD Slniečko

 • Diskusia s mládežníkmi SČK pri gymnáziu v Nových Zámkoch k prevencii HIV/AIDS

  Je všeobecne známe, že na celom svete sa odborná ale i laická verejnosť čoraz častejšie zaoberá problematikou HIV/AIDS. Cieľom všetkých zainteresovaných aktivistov je upozorňovať ľudí na problém HIV/AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Ochorenie AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych, v roku 2009 ich bolo registrovaných 309. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.

  Aj v našej škole dnes ôsmaci diskutovali s mládežníkmi SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch na vyššie uvedenú tému. Veríme, že aj takouto aktivitou sme u žiakov obohatili proces ich sebauvedomovania, sebaúcty, rozvíjania zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov v spoločnosti a taktiež sme prispeli k rozvíjaniu ich uceleného etického systému.

  Mgr. Simona Kunčaková

 • ZŠ HRADNÁ NA KONFERENCII  V PIEŠŤANOCH POD NÁZVOM

  ,, Dovidenia rezne alebo Startup Modrej Planéty“

  Prvá asociácia školského stravovania so sídlom v Prešove pripravila v súlade  s projektom,  ktorý je finančne podporený v rámci výzvy Zdravý životný štýl Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky konferenciu pod názvom Dovidenia rezne alebo Startup Modrej Planéty.

  Aj naša ZŠ Hradná 22, Nové Zámky bola zaradená v rámci Slovenskej republiky medzi overovateľov FLEXI školského stravovania a zároveň úspešných riešiteľov rozvojového projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019.  Svoju aktivitu sme ako pozvaní riešitelia v rámci celoslovenskej konferencie aj patrične reprezentovali  úspešným zapojením sa do panelovej diskusie FLEXI školské stravovanie. Pani vedúca školskej jedálne Zuzka Paulíková formou prezentácie upriamila pozornosť diskutérov na pozitíva i negatíva overovania FLEXI školského stravovania v podmienkach našej školy, vyhodnotila nutričné hodnoty za overované obdobie a prezentovala tiež názory pedagógov, rodičov i našich žiakov vo vzťahu k takémuto typu stravovania. Nasledovala panelová diskusia a prezentácia úspešných projektov Zdravie na tanieri 2019 ako aj interpretácia výsledkov realizácie nášho rozvojového projektu  SISU NA HRADNEJ formou prezentácie  Mgr. S. Kunčakovej a Mgr. M. Pintérovej. Okrem spomínanej panelovej diskusie na konferencii odznelo i množstvo ďalších zaujímavých tém, napríklad ,,Školské stravovanie a jeho prínos k  zmene stravovacích návykov (ÚVZ SR), FLEXI princípy a budúcnosť školského stravovania (Mgr. Jana Gers MŠVVaŠ SR a Ing. Silvia Tokárová, I. AŠKOS), Projekt Zdravie na tanieri 2019  (vyhodnotenie- Mgr. Jana Gers, MŠVVaŠ SR).“

  Verím, že závery tohto odborného podujatia budú prínosné nielen pre nás dospelých, ale aj pre všetky deti, ktoré sa v školách a školských jedálňach pravidelne a s radosťou stravujú. Moderné a zdravé stravovanie by malo byť predsa súčasťou kultúry každej školy a školského zariadenia. Je preto našou povinnosťou, toto všetko našim deťom zabezpečiť.

  Mgr. Simona Kunčaková

 • Adventná Viedeň

  V piatok 6.12.2019 sme o 6:30 vyrazili autobusom na jednodňový zájazd do čarovnej Viedne. Po niekoľkých hodinách cesty autobusom sme zastavili v čokoládovni Hauswirth, kde sme mali možnosť ochutnať a nakúpiť si až 100 druhov rôznych výrobkov z čokolády. Odtiaľ sme sa vydali do samotnej Viedne, do ktorej sme prišli asi o jedenástej. Prešli sme sa po meste a mali možnosť vidieť krištále vo Swarovski Kristallwelten. Cez Michaelplatz s rímskymi vykopávkami sme prešli do cisárskeho srdca Viedne - Hofburg. Absolvovali sme taktiež návštevu Prírodovedného múzea. Nasledovali najväčšie a najznámejšie adventné trhy Viedne na Rathausplatz. Tu sme sa mohli občerstviť, navštíviť tvorivé dielne alebo nakúpiť vianočné dobroty. Po užití si celodenného výletu sme vo večerných hodinách opustili Viedeň a cestovali naspäť domov.

  Zina Valkusová, 8.b

 • Poďakovanie

 • Tvorivé vianočné dielne a trhy na Hradnej

  Pomaly sa nám blížia sviatky Vianoc. Sviatočná nálada panuje i v našej škole. Dýcha na nás z krásne vyzdobeného interiéru i exteriéru školy a kráčame  jej v ústrety i počas  všetkých sviatočných aktivít, ktoré sme pre deti, rodičov a priateľov školy pripravili. 

  Deti si isto budú dlho pamätať čarovnú chvíľu  príchodu Mikuláša s čertom a anjelom.  Nečudo, veď každý pomaranč či cukrík od neho chutí inak, sladšie. Ba čo viac, nezabudnú na ňu ani deti z materských škôl, ktoré náš Mikuláš navštívil.

  Počas posledných dní sme sa tešili na naše tradičné tvorivé dielne. Pedagógovia  sa niekoľko týždňov pripravovali na tento deň.  Rozmýšľali , čo by s deťmi zaujímavé s vianočnou tematikou mohli vyrobiť , pripraviť. Naše triedy sa premenili na tvorivé dielne, kde žiaci pod vedením učiteľov, vychovávateľov, rodičov i súrodencov vyrábali svietniky, stromčeky, bavlnené mini čiapky, vianočné reťaze,  snehuliakov, vianočné pozdravy, vianočné ozdoby, ale tiež  zdobili  už vopred upečené medovníky i košíčky. Všetko, čo si deti vytvorili, s pýchou ukazovali svojim rodičom. Nechýbal  ani krátky kultúrny program, či malé občerstvenie. Našim cieľom bolo  stráviť spoločné príjemné popoludnie tak, aby sa deti zapojili do tvorby drobných vianočných predmetov a prejavili svoju tvorivosť, fantáziu a kreativitu.

  Novinkou boli i vianočné trhy, kde si žiaci, rodičia a návštevníci mohli zakúpiť rôzne výrobky, vianočné ozdoby či sladké dobroty  vlastnoručne vyrobené našimi žiakmi, zamestnancami a rodičmi. Výťažok z vianočných trhov poputuje občanom postihnutým tragédiou v Prešove.

  Spokojné brušká, tvorivé ručičky a vyspievané hlasivky, ale hlavne úsmevy na tvárach prítomných, boli dôkazom toho, že sa tohtoročná vianočná akcia opäť vydarila!

  Krásne sviatky plné pohody, radosti a rozprávkových chvíľ!

   

  Marta Bystrická, riaditeľka školy

 • Výsledky školského kola Pytagoriády

  Výsledky školského kola Pytagoriády

  V mesiaci december sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Do riešenia úloh sa zapojili žiaci 3.-8. ročníka. Riešili 15 úloh v čase 60 minút. Za každú správne vyriešenú úlohu získali 1 bod. Ak vyriešili úlohy skôr, ako za 60 minút, pripočítali sa aj body za čas (4 minúty = 1 bod).

  Vyhodnotenie úspešných, v závislosti od bodového zisku za úlohy a ušetrený čas, Vám priblížime v nasledujúcom prehľade.

  Výsledky - 3.ročník

  1. Mário Šteiner 3.B

  2. Ester Sedmáková 3.C

  3. Andrej Halás 3.C

  Dávid Čičátka 3.B

  Nina Bilišičová 3.C

  Oliver Fabó 3.B

  Nela Štefanovičová 3.C

  4. Timon Major 3.C

   

  Výsledky - 4.ročník

  1. Patrik Vrba 4.A

  2. Nela Freyová 4.A

  3. Lukáš Cseri 4.B

  Adam Hrušovský 4.C

  Andrej Király 4.C

  Yusef Qaisiya 4.A

  Filip Kuzma 4.A

  4. Sára Halasovičová 4.A

  Martin Hamran 4.A

  Maximilian Marenčík 4.A

  Zara Vavríková 4.A

  5. Patrik Filler 4.B

  Lujza Vadkerti 4.A

  6. Vivien Švec 4.B

   

  Výsledky - 5.ročník 

  1. Roland Hangya 5.D

  2. Karolína Juríčeková 5.C

  Jakub Kurucz 5.B

  Dávid Bekeč 5.B

  3. Yelizaveta Gabovda 5.B

  Róbert Dráfi 5.D

  Patrícia Lörinczová 5.D

  4. Tomáš Lakó 5.B

  5. Daniel Hegedüs 5.B

  6. Samuel Balogh 5.D

  Linda Harišová 5.B

  7. Alex Halás 5.B

   

  Výsledky - 6.ročník

  1. Daniel Elias 6.A

  2. Adam Gombár 6.A

  3. Veronika Mrenová 6.B

  4. Laura Szombatová 6.B

  5. Ema Gábrišová 6.A

  6. Lenka Preložníková 6.A

   

  Výsledky - 7.ročník

  1. Jakub Cseri 7.A

  2. Zina Kuruczová 7.A

  3. Ema Kopányiová 7.A

   

  Výsledky - 8.ročník

  1. Sarah Rečková 8.B

  2. Daniel Zachar 8.B

  3. Bibiána Barátová 8.B

  K výsledkom blahoželám a držím palce v okresnom kole, do ktorého postupujú prví traja z každého ročníka.  Ďakujem vyučujúcim matematiky za prípravu žiakov a organizáciu školského kola súťaže.

  Marta Bystrická, riaditeľka školy

 • Výťažok z vianočných trhov poputuje do Prešova

 • „Študuj to, čo Ťa uživí a čo má budúcnosť.“

  Naši ôsmaci sa v pondelok zúčastnili exkurzie v spoločnosti OSRAM a. s. Nové Zámky, ktorá je jednou z dvoch vedúcich výrobcov svetelnej techniky na svete a na trhu práce je už celých 110 rokov. Na úvod si naši žiaci vypočuli základné  informácie o spoločnosti, o jej histórii prostredníctvom pútavej prezentácie a výkladu. Neskôr sme navštívili stredisko praktického vyučovania, kde študenti SOŠ technickej Šurany, odbor mechanik-nastavovač, v rámci praxe, pracovali na zadaných úlohách. Odvážlivci z našej skupiny si mohli prakticky vyskúšať rolu študenta či zamestnanca pod vedením majstra odbornej výchovy. Po exkurzii vo výrobných halách, sme dostali všetky potrebné informácie týkajúce sa systému duálneho vzdelávania (závodné stravovanie so zľavou, mesačné odmeňovanie žiakov, pracovný odev – každoročne, účasť na firemných akciách, odmena pre najlepšiu skupinu, jednotlivcov - odmeňovanie za prospech, dochádzku,  spoločenské akcie /koniec roka, vianočné posedenia, výlety, exkurzie.../, program benefitov platný aj pre žiakov, po ukončení možnosť zamestnania sa v spoločnosti), nakoľko OSRAM, už niekoľko rokov úspešne spolupracuje so SOŠ technickou v Šuranoch a v rámci duálneho vzdelávania pripravuje kvalitných odborníkov na trh práce. Všetkým sa nám akcia veľmi páčila a sme radi, že sme mali možnosť spoločnosť OSRAM a. s. NZ osobne navštíviť a získať tak ďalšie významné informácie potrebné k správnej voľbe povolania.

  Mgr. Eva Vaďovská – výchovná porad., šk. špec. pedag.

   

 • 🙂Vianočný turnaj vo vybíjanej🙂

 • MIKULÁŠ na angličtine – zaujímavé fakty a aktivity

  Toto poznáme všetci: tabule s rýmovaným nápisom, ktorý oznamuje učiteľom, že 6. decembra sa v žiadnom prípade nemá skúšať, optimálne ani učiť J

  Na  Mikuláša preto dostali žiaci okrem sladkých darčekov aj mikulášovsko – anglickú hodinu: zaujímavé fakty o Svätom Mikulášovi sa dozvedeli hrou „true/false“ – mali za úlohu hádať, ktorý fakt je pravdivý a ktorý zavádzajúci. Okrem kritického myslenia sme rozvíjali aj matematiku – na svoje tipy mohli vsadiť imaginárnych 100 libier a potom spočítať, koľko im pribudlo alebo ubudlo.

  Pamäť (a rozprávanie) sme si precvičovali následne, keď žiaci mali prísť na všetky fakty a ich poradie. Novonadobudnutú slovnú zásobu sme si precvičili hrou Bingo. V niektorých triedach k tomu hrala vianočná hudba, a v 5.C deti aj pekne spievali.

  A čo vy? Vedeli ste napríklad, že Santa musí prekonať za jeden deň 218 miliónov míľ, zastaviť v 842 000 domácnostiach , čo znamená, že musí cestovať rýchlosťou 1 280 míľ za sekundu? Ale vďaka časovým pásmam má na to nie 24, ale až 32 hodín? Veríte tomu, že Santove sane by museli vážiť 400 000 ton, aby odniesli darčeky všetkým deťom a že by ich muselo ťahať 360 000 sobov?

  Zavádzam, alebo hovorím pravdu, keď tvrdím, že v Kanade je poštové smerové číslo Santa Clausa HOH OHO?

  Spýtajte sa vašich detí...

  Z. Valkusová

 • LES v 5.A

  Keď nemôže ísť Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi. Nuž a keď les dajako nie a nie prísť do našej školy a my sa o ňom učíme, museli sme si kúsok lesa priniesť do triedy sami. Žiaci urobili krásne projekty a každý sa témy „les“ zhostil svojim spôsobom: niektorí si vybrali les celkovo, iní len určitú skupinu organizmov, ďalší konkrétne zviera alebo rastlinu. Najúžasnejšie na tom bolo, že všetko vedeli pekne odprezentovať.

  Pozrite sa, ako sa im darilo.

  Z. Valkusová

 • MIKULÁŠ NA HRADNEJ

  6. decembra zavítal na našu školu dobrý Mikuláš so svojimi pomocníkmi krásnym Anjelikom a čertovským Čertom. Zavítali do každej triedy, aby zistili či naši žiaci poslúchali celý rok. Veru, niektorí museli pred čertom zložiť aj prísahu, že sa polepšia a budú lepšie poslúchať. Nakoniec bol, ale každý obdarený sladkosťou.

  Mikuláš so svojimi pomocníkmi nám pomohol vyhodnotiť aj zber papiera. Prvé tri triedy, ktoré nazbierali najviac papiera obdaril sladkou odmenou.

  A, ako správny Mikuláš vyhodnotil aj mikulášsku súťaž „Dobrý skutok“ a odmenil za dobrý skutok Sophie Hofferíkovú a Adama Šajbena.

  Milý Mikuláš, už sa na teba tešíme znovu o rok.

   

  Mgr. Monika Pintérová – sociálna pedagogička

 • Poďakovanie

 • Futsal žiakov ZŠ

  V utorok 03.12.2019 sa konalo okresné kolo vo futsale v Nových Zámkoch. Uskutočnilo sa v športovej hale Milénium. Hralo sa v dvoch skupinách. Boli nasadené dve družstvá, finalisti z minulého roka. ZŠ Nábrežná a naša škola ZŠ Hradná. V skupinách sme hrali dva zápasy, ktoré sme vyhrali a dostali sme sa do finále so ZŠ Nábrežná. Našim chlapcom sa podarilo vyhrať 3:0. Našu školu reprezentovali: Boťanský Tomáš, Haulík Samuel, Kociský Lukáš, Kucman Marcel, Kucman Matúš, Miklovič Damian, Olvecký Oliver, Abel Lucas.Ďakujem našim chlapcom za vzornú reprezentáciu našej školy. Zároveň sa tešíme na krajské kolo, kde chceme zahrať čo najlepší výsledok.

   

  Mgr. Ivan Buranský

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria